+38(050) 99-59-454

Календар новин

Вересент 2020
Нд Пн Вт Ср Чт Пн Сб
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

ЗВІТ
директора  Ямницького  ліцею
Ямницької  сільської  ради  ОТГ
Лесів  Йордани  Зеновіївни

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ
ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ У 2018/2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

           Сьогодні ми підводмо підсумки роботи за період з липня 2018р. по травень 2019 р. Це був рік напруженої роботи, багатих освітніх здобутків, нових відкриттів. Відбуваються зміни у сфері формування змісту середньої загальної освіти. Змінюються технології, по-новому розвивається суспільство, зараз ми не можемо точно знати, з якими викликами зустрінуться діти, що зараз навчаються у школі. Тому й важливо перейти від школи, яка напихає дітей знаннями, котрі дуже швидко застарівають, до школи, яка вчить знання використовувати. Нова українська школа — це школа для життя у XXI столітті. Освітянські реформи на сучасному етапі розглядають учня як особистість - інноватора, що володіє ключовими компетентностями. Це – особистість проінформована, обізнана у певних питаннях, має знання та досвід, вміє їх здобувати та використовувати для власних індивідуальних і професійних завдань. Важливо в нинішньому часі виховувати молодь на загальнолюдських цінностях, навчити її критично мислити, щоб захиститися від непотрібної та негативної інформації, переосмислювати все , до чого доторкається дитяча цікавість, з огляду на те, як це вплине на їх життя та здоров’я.

          Освітня діяльність у ліцеї здійснюється відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту» , «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Національної стратегії розвитку освіти, нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, чинних законодавчих та нормотивно-правових документів, спрямована на реалізацію державних, регіональних і районних програм у галузі освіти, на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти.

На початку 2018-2019 н.р. були поставлені такі  основні завдання:

- продовжити роботу щодо реалізації завдань концепції «Нова українська школа» як основи реформування освітньої галузі;

- прогнозувати розвиток дошкільної, загальної середньої освіти, мережі навчального закладу відповідно до освітніх потреб місцевої громади;

- забезпечити підтримку дітей з особливими освітніми потребами через впровадження інклюзивного навчання;

- забезпечити необхідні умови для навчання і виховання дітей молодшого шкільного віку;

- забезпечити якісне впровадження  нового державного стандарту початкової освіти в межах дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти»;

- забезпечити реалізацію в навчальному закладі ефективної системи національно-патріотичного виховання;

- удосконалювати моніторинг якості освіти, постійно проводити моніторинг соціально-психологічного клімату в учнівському та педагогічному колектива;

- дотримуватися Критеріїв оцінювання навчальних досягнень школярів, Орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти;

- опрацювати результати ЗНО-2018, вжити  заходів щодо успішного засвоєння учнями навчальних програм та підготовки випускників до державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання;

- здійснювати підтримку обдарованої учнівської молоді, розвиваючи інтелектуальні, творчі здібності дітей; створювати сприятливі умови для самореалізації особистості учня;

- продовжити роботу над методичною темою "Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій як засобу розвитку особистості вчителя та учня".

- посилити роботу з профілактики та попередження травматизму серед учасників ОП.

процесу.

              Більшість завдань, які ставив перед собою колектив, виконані.

              Керівництво підвищенням якості та ефективності внутрішнього управління забезпечувалося плануванням роботи: перспективним, річним, місячним та тижневим планами. Освітня діяльність здійснювалась відповідно до Освітніх програм, затверджених на педраді  у серпні 2018 року.

              Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих у ході внутрішнього  контролю. Щопонеділка о 8.30 - год. проводилися адміністративні наради,  о 10.10 год. – нарада з колективом щодо узгодження плану роботи на тиждень.  Управлінські рішення доводилися до відома педагогічного колективу та технічного персоналу. Керівництвом постійно проводились консультації та спільний розгляд  питань з профспілковим комітетом на зборах трудового колективу, з батьківською громадськістю на батьківських зборах.

Аналіз структури і мережі Ямницького ліцею  за минулий навчальний рік.

Збереження контингенту

 

                 В 2018-2019 навчальному році в закладі навчалося 329 учнів у 16 класах:  І ступінь – 163 (8 класів), ІІ ступінь -142 (6 класів), ІІІ ступінь – 24 учні (2 класи). Середня наповнюваність класів 17,3 уч. З вересня відкрито 2 класи з інклюзивною формою навчання (5 клас, Валько Богдан; 7 клас, Смицнюк Юрій). Спостерігається тенденція до збільшення кількості учнів у початковій школі. Впродовж року не вибуло жодного учня, а прибула 1 учениця.  В закладі освіти складено банк даних дітей дошкільного та шкільного віку села, який структуровано за роками народження дітей, місцем проживання. Облік проводиться соціальним педагогом Гергелевич М.Д., відповідальною за дану ділянку роботи.  Одним з основних завдань керівництва ліцею  – збереження та наповнення контингенту учнів.

Мережа учнів Ямницького ліцею

за 2013-2020 н.р.

  

 

 

                    

 

 

Дошкільною освітою у ліцеї  було охоплено:

2016 -2017            –  57 дітей

2017- 2018            –  56  дітей

2018- 2019            –  41  дітина

Планова мережа дошкільного відділення:

2019 -2020            –  40 дітей

2021 -2022            –  40 дітей

2022 -2023            –  20 дітей

 

 

Соціальний паспорт  Ямницького ліцею у 2018-2019 н.р.:

 

У дошкільних групах:

Багатодітні сім’ї – 12;

Діти учасників АТО -1. 

У ліцеї:

Діти інваліди -2;

Діти з особливими потребами (інклюзія) – 2;

Діти з кризових сімей – 4 (всі Федорківи);

Діти з багатодітних сімей – 1-4 класи – 19

                                                5-11 класи – 21 (всього 40);

Діти, батьки яких потерпіли на ЧАЕС – 4;

Діти учасників АТО – 15.

      

       У Ямницькому ліцеї  працювали 2 групи подовженого дня по 30 учнів, для яких було укомплектовано класні кімнати. Слід зауважити, що є тенденція до збільшення кількості бажаючих відвідувати ГПД -  станом на 1 червня 2018р. поступило 28 заяв від батьків першокласників та 46 заяв батьків учнів 2-4 класів. Усі діти, які  відвідували  ГПД, були  охоплені  гарячим  харчуванням, дотримувались  режиму  роботи. В цілому, роботу груп  подовженого дня  можна  визнати задовільною.

        Харчування.  Гарячим харчуванням охоплено всіх учнів ліцею. В початковій школі учні отримували безкоштовні сніданки (вартість 13-16 грн./дит.) впродовж року (за кошти сільської ради), крім того безкоштовно харчувалися діти пільгових категорій (діти учасників АТО; діти, які відвідують ГПД, батьки яких є учасниками антитерористичної операції; діти з малозабезпечених сімей), диті, для яких організовано інклюзивну форму навчання. Батьки  вихованців дошкільних груп, у сім’ях яких троє і більше дітей оплачували за харчування у розмірі 50% відсотків оплати.

        Завданням керівника є  підвищення якості навчання згідно із  вимогами сучасного суспільства. Освіта вважається якісною, коли її результати відповідають меті. Протягом навчального року  вчителі  проявляли належний рівень професійної підготовки, здійснювали педагогічну діяльність, забезпечували результативність та якість своєї роботи, відповідно до нормативно-правових актів, наказів та інструкцій Міністерства освіти та науки України. Керівництвом ліцею ведеться постійний моніторинг навчальних досягнень учнів та якість надання освітніх послуг, крім того ведеться внутрішній контроль за якістю надання освітніх послуг. Підсумовуючи навчальний рік, показники навчальних досягнень учнів подано в таблицях.

 

Узагальнені показники навчальних досягнень

за 2018-2019 навчальному році по класах наведено в таблиці.

Класи

Кількість      учнів

Кількість учнів, які мають тільки 10-12 балів

Кількість учнів, в яких переважають 7, 8,9 балів

Кількість учнів, в яких переважають 4,5,6 балів

Кількість учнів, які мають 3 бали з окремих предметів

3-А

21

7(33%)

14(67%)

0(0%)

0(0%)

3-Б

20

7(35%)

8(40%)

4(20%)

1(5%)

4-А

17

7(41,2%)

5(29,4%)

3(17,6%)

1(5,9%)

4-Б

22

5(22,7%)

6(27,3%)

2(9,1%)

3(13,6%)

5

30

3(10%)

17(56,7%)

7(23,3%)

8(26,7%)

6-А

17

2(11,8%)

8(47,1%)

1(5,9%)

4(23,5%)

6-Б

16

3(18,8%)

5(31,3%)

4(25%)

2(12,5%)

7

20

0(0%)

7(35%)

7(35%)

4(20%)

8

29

3(10,3%)

12(41,4%)

8(27,6%)

4(13,8%)

10

17

0(0%)

7(41,2%)

3(17,6%)

2(11,8%)

Всього

209

37 (17,7%)

89(42,6%)

39(18,7%)

29(13,9%)

 

 

Показники навчальних досягнень учнів

у 2018-2019 н.р. по предметах:

 

Початкова школа (середній бал з предметів)

 

 

 

3-А клас

Паланиця М.Я.

 

3-Б клас

Королик О.Б.

4-А клас

П’яста С.Ю.

 

4-Б клас

Родчин У.М.

 

Укр. мова

 

8,6

8

8,4

8,5

Літературне читання

10

8,6

10,2

9,6

Математика

 

8,6

7,9

8,4

7,8

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Середній бал з предметів у 5-11 класах у 2018-2019 н.р.

Класи

Укр. мова

Укр. літ.

Математика

Англ.

мова

Історія

України

Всесвітня історія

Біологія

Хімія

Географія

Зарубіжва

література

Фізика

5

 

7,7

8,7

6,2

7,1

7,1

 

 

 

 

8,1

 

6-А

 

7,5

7,8

6,4

6,8

7,6

 

7,9

 

8,4

8

 

6-Б

 

8,38

8,5

7,4

7,6

7,9

 

8,4

 

8,4

8

 

 

Алгебра

Геометрія

 

7

7,15

7,55

4,1

4,8

6,2

9,0

6,4

6,65

5,95

6,32

8,05

5,8

8

7,93

7,97

6,1

6,03

7,52

7,07

7,14

7,79

7,07

7,55

8,34

7,55

10

8,4

8,7

6,5

7,6

8,6

9,0

7,4

7,0

8,5

8,6

7,6

  всього

7,8

8,2

5,1

5,42

7,1

7,9

7,5

7,6

6,7

7,8

8,2

6,95

 

Порівняльна таблиця річних оцінок та результатів ДПА (ЗНО)

у 11 класі 2018-2019 н.р.

 

 №

Список учнів

Укр.мова(річна)

Укр.мова (ЗНО)

Алгебра(річна)

Матем(ЗНО)

Іст.Укр.(річна)

Іст.Укр.(ЗНО)

Англ.мов.(річна)

Англ.мов.(ЗНО)

Біологія (річна)

Біологія (ЗНО)

Географія (річна)

Географія (ЗНО)

Хімія (річна)

Хімія (ЗНО)

1

Бибик Ю.Я.

9

9

-

-

9

9

-

-

-

-

10

8

-

-

2

Бидік М.С.

10

10

-

-

9

9

12

11

-

-

-

-

-

-

3

Жидан С.А.

10

10

-

-

10

8

11

9

-

-

-

-

-

-

4

Кловак Н.В.

11

11

-

-

11

12

-

-

-

-

-

-

11

11

5

Когуч В.Р.

9

8

-

-

10

8

-

-

-

-

10

8

-

-

6

Перчик М.В.

11

11

-

-

11

11

-

-

12

11

-

-

-

-

7

Якимечко К.І.

10

10

10

10

-

-

10

8

-

-

-

-

-

-

 

Трудовлаштування випускників 9 класу Ямницького ліцею

Рік випуску

Кількість випускників

10клас

ПТЗН

Не навчається

Коледж

2014

29

15

6

-

8

2015

21

9

5

1

6

2016

12

5

4

-

3

2017

20

6

5

-

9

2018

22

15

2

 

5

 

Трудовлаштування випускників 11 класу Ямницького ліцею

 

Рік випуску

Кількість випускників

ЗВО

ПТЗН

Не навчається

Коледж

2014

11

6

-

1

4

2015

9

5

2

1

1

2016

16

11

2

2

1

2017

9

7

-

-

2

2018

5

5

-

-

-

 

Участь в олімпіадах та конкурсах

Активно велася робота із підготовки учнів до ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад із базових предметів, конкурсів та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук. У цьому навчальному році Ямницький ліцей посів п’яте місце у рейтингу участі шкіл Тисменицького району з Всеукраїнських учнівських олімпіадах з основ наук. Учні стали призерами обласного етапу олімпіад з чотирьох предметів (конкурс ім. Т.Шевченка, біологія, англійська мова, трудове навчання ). 23 переможці ІІІ етапу олімпіад підготували Пачків О.В. – з конкурсу ім. Т.Шевченка, Кавка Н.Н. –  з біології; Підгаєцька М.В. – з англійської мови, Лесів А.І. – з трудового навчання. Переможців ІІ етапу підготували учителі Перчик Н.Я., Смицнюк М.Г., Лінійчук Т.В., Гунчик О.Я., Кавка Н.Н., Дерун М.Б., Лесів А.І., Підгаєцька М.В., Мельник О.Г., Вацеба Н.Б.

 

Підсумки участі у Всеукраїнських учнівських олімпіад і конкурсів Ямницького ліцею

№ з/п

Предмет

Місце

ПІП учня

Клас

ПІП учителя

1.                   

Екологія

2

Семочко Ю.М..

10

Гунчик О.Я.

2.                   

Укр.мова

1

Гуйван Т.Р.

8

Лінійчук Т.В.

3.                   

Біологія

1

Перчик М.В.

11

Кавка Н.Н.

4.                   

Образ.мист.

3

Гнатишин С.О.

6-Б

Лесів А.І.

5.                   

Образ.мист.

3

Вінницька Ю.О.

9

Лесів А.І.

6.                   

Математика

2

Гнатишин С.О.

6-Б

Вацеба Н.Б.

7.                   

Конкурс П.Яцика

1

Гуйван Т.Р.

8

Лінійчук Т.В.

8.                   

Конкурс П.Яцика

2

Паланиця С.А.

5

Перчик Н.Я.

9.                   

Конкурс П.Яцика

3

Бойчук С.Р.

4-Б

Родчин У.М.

10.               

Трудове навч.

1

Онищук А.Ю.

9

Лесів А.І.

11.               

Трудове навч.

2

Фицик М.С.

8

Лесів А.І.

12.               

Креслення

3

Кузів О.В.

9

Лесів А.І.

13.               

Конкурс Т.Шевченка

1

Гнатишин С.О.

6-Б

Пачків О.В.

14.               

Конкурс Т.Шевченка

3

Яцишин С.І.

9

Перчик Н.Я.

15.               

Трудове навч.

3

Кузів О.В.

9

Гунчик О.Я.

16.               

Англ.мова

1

Клюба С.М.

9

Підгаєцька М.В.

17.               

Фізика

2

Кухарська В.А.

8

Гунчик О.Я.

18.               

Хімія

3

Кухарська В.А.

8

Кавка Н.Н.

19.               

Економіка

3

Якимечко К.І.

11

Дерун М.Б.

20.               

Правознавство

1

Кловак Н.В.

11

Дерун М.Б.

21.               

Географія

2

Мицак Н.І.

8

Смицнюк М.Г.

22.               

ОХЕ

2

Гойсан В.І.

6-А

Мельник О.Г.

23.               

Конкурс учнівських творів «Бог-Україна-родина і я»

1

Жидан С.А.

11

Мельник О.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про переможців ІІІ етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад і конкурсів

№ з/п

Предмет

Місце

ПІП учня

Клас

ПІП учителя

1

Трудове навчання

3

Онищук Андрій Юрійович

9

Лесів Анатолій Іванович

2

Біологія

2

Перчик Мар’яна Володимирівна

11

Кавка Надія Несторівна

3

Англійська мова

3

Клюба Софія Миколаївна

9

Підгаєцька Мар’яна Володимирівна

4

Конкурс ім.Т.Шевченка

1

Гнатишин Софія Олегівна

6-Б

Пачків Оксана Вячеславівна

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               За перемогу в ІІ і ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад учні отримали грамоти відповідних органів управління освітою, грамоти голови ОТГ та грошові винагороди від сільського голови п.Романа Крутого, а також і вчителі були премійовані.

 

          Учениця 8 класу Рега Ілона стала домінантом премії «Обдарована дитина громади» у номінації «Спортсмен року».

       

            У 2018-2019 н.р. учні та вчителі були учасниками багатьох конкурсів. Учні 8 класу продовжують роботу у  Всеукраїнському конкурсі екопроектів "Компола" (учитель біології  Кавка Надія Несторівна за сприянням відділу проектів ОТГ).

Щорічно збільшується кількість учнів, які є учасниками та переможцями всеукраїнських дитячих конкурсів з різних предметів. Учні 9 класу під керівництвом учителя української мови та літератури Лінійчук Т.В. брали участь у Всеукраїнському конкурсі есе серед учнів 9-11 класів, оголошеному Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана, за що отримали сертифікати. Учениця 10 класу Семочко Юлія під керівництвом учителя Лінійчук Т.В. зайняла І місце у Всеукраїнському конкурсі юних читців у номінації «За артистизм» та «За художню подачу», який ініційований інформаційно-видавничою агенцією  «Освіта України». Учениця 11 класу Кловак Наталія під керівництвом учителя Лінійчук Т.В. зайняла І місце у Всеукраїнському конкурсі «Тисяча журавлів» у номінації «Я - автор», ініційованому журналом «Зарубіжна література в школах України». Робота учениці опублікована в 5 номері часопису. Учні 5 та 9  класів під керівництвом Перчик Н.Я. стали учасниками Інтернет-олімпіад від освітніх проектів «На урок» та «Всеосвіти». Учні 9 класу під керівництвом Лінійчук Т.В. взяли участь в Міжнародній  Інтернет-олімпіаді «Осінь - 2018» від проекту «Всеосвіта» з української мови та за допомогою голосування потрапили в Топ-50 шкіл України і виграли мікроскоп від компанії «Mr.Playwood».

У 2018-2019 н. р. 28 учнів взяли участь в українознавчій грі «Соняшник», 25 учнів – у «Колосок», 27 учасників конкурсу «Sunflower». Їх координаторами є вчителі Перчик Н.Я., Кавка Н.Н., Лінійчук Т.В. За участь у всіх предметних конкурсах учні отримали грамоти, нагороди, призи.

 

 

Кадрове забезпечення Ямницького ліцею:

              Укомплектованість педагогічними кадрами у закладі освіти задовільна.     Загальна кількість педагогічних працівників 40  (крім того - 4 cумісників).  Якісний склад педагогічних працівників:

              22 мають вищу кваліфікаційну категорію ( 3 – «Учитель-методист», 1 – «практичний психолог-методист», 5 – «Старший учитель»); 6 – першу кваліфікаційну категорію; 6 – другу кваліфікаційну категорію; 7 – спеціалістів та  3 бакалаври (Діаграма 1).

        Двоє педагогічних працівників мають нагрудний знак «Відмінник освіти».

На належному рівні, відкрито і прозоро пройшла атестація педагогічних кадрів закладу освіти. У цьому році вчителям Березі Т.Д., Гулазі М.Б., П’ясті С.Ю., Крутій О.М., Смицнюк М.Г. було підтверджено раніше встановлену вищу кваліфікаційну категорію, Деркач Л.Р., Королик О.М. - присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», Гергелевич М.Д., Когуч М.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії». Присвоєно педагогічне  звання «старший учитель» та «практичний психолог-методист».

 (Зміни у курсовій підготовці з 1 січня 2020 року )

              В 2018-2019 навчальному році 30  педпрацівників  мали повне тижневе навантаження (63% ),  а 10 – неповне  (з них 4 сумісників).

 

Підсумки методичної роботи

з педагогічними працівниками

Ямницького ліцею у 2018-2019 н.р.

 

Педагогічний колектив продовжував роботу з реалізації методичної теми «Упровадження інформаційно-комунікативних технологій як засобу розвитку особистості вчителя та учня» (третій етап – апробаційно – впроваджувальний). На засіданні методичної ради було підведено підсумки конструктивно-моделюючого етапу роботи над науково-методичною темою та окреслено наступні напрямки роботи в третьому етапі. Впродовж року було опрацьовано методичну літературу, узагальнено напрацювання з даного питання, проведено ряд методичних заходів (семінарів, тренінгів, практичних занять тощо).

В рамках роботи методичної майстерні було проведено відкриті уроки, тренінгові заняття та круглий стіл. Змістовним і емоційно наповненим був урок з англійської мови у 2-А класі на тему «Їжа», який підготувала та провела Когуч М.В. Вона вміло застосувала інтерактивні форми та методи роботи, які активізують лексико-граматичні навички усного мовлення з даної теми, формують навички читання, розвивають вміння аргументовано захищати свою думку. Креативним та цікавим був інтегрований урок з української мови та основ здоров’я у 4-А класі на тему «Іменник. Складові здорового способу життя», який провела учитель початкових класів П’яста С.Ю. На уроці учні узагальнили знання про іменник як самостійну частину мови, створюючи ментальні карти, які візуалізують творче мислення. Також Світлана Юріївна провела заняття-тренінг для педагогів на тему «Складання ментальних карт як технології креативності». Учитель початкових класів Королик О.М. провела урок із природознавства у 3-Б на тему «Будова грибів. Значення грибів для природи». Учитель поєднала різноманітні інтерактивні вправи – «Павутинка», «Асоціативний вітраж», «Мікрофон» та роботу з інтерактивною панеллю, формуючи екологічну компетентність учнів. Не менш цікавим був урок-тренінг з основ здоров’я на тему «Як залагодити конфлікт» у 3-Б класі, який провела Королик О.М., під час якого учні навчилися конструктивно розв’язувати конфлікти, досягати консенсусу, вміти брати на себе відповідальність за наслідки вчинків. Береза Т.Д. провела урок із інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 2-А класі на тему «Антарктида – найхолодніший материк». Деркач Л.Р. підготувала і провела на високому методичному рівні урок з основ християнської етики на тему «Моя рідня» у 2-Б класі. Гулага М.Б. провела ряд уроків із інтегрованого курсу «Я досліджую світ» на теми «Техніка, яка допомагає. Як «потоваришувати» з технікою» , «Ми - дослідники. Ми – винахідники», «Як людина досліджує світ?», «Чи хотіли б ви подорожувати в часі?» у 1-А класі, впроваджуючи основні принципи реалізації концепції Нової української школи. Береза Т.Д., Катамай О.Б. та Гулага М.Б. провели показові уроки із використання цеглинок LEGO під час візиту-моніторингу тренерів LEGO Foundation.  Учитель Береза М.Т. разом із учнями 10 класу провів відкритий урок із Захисту Вітчизни для вчителів закладів освіти ОТГ.

Цакавою та змістовно для учнів була проведена  науково-практична конференція на тему «Шевченко сучасний завжди», метою якої було показати часто архаїчний образ Тараса Шевченка в новому амплуа. Вчитель музичного мистецтва Павлів Х.В розповіла про сучасних виконавців, які створили власні кавер-версії музичного звучання Шевченкового слова. Учитель української мови та літератури Лінійчук Т.В. розповіла про численні переклади поетичних та прозових творів Кобзаря іншими мовами,презентувала палітурки прижиттєвих перекладів французькою, російською, польською, англійською мовами. Учитель образотворчого мистецтва Лесів А.І. розповів про різні техніки малюнка, які застосовував Шевченко-художник (сепія, гуаш, офорт, свинцевий олівець). Під час обговорення відкритих уроків та заходів було проведено самоаналіз та аналіз уроків.

Слід підкреслити, що відповідно до плану роботи ліцею у закладі реалізовуються чотири колективних довготривалих проектів.

Так учителі природничо-математичних дисциплін працюють над проектом «Використання ІКТ в освітньому процесі. Ефективне використання інтерактивної дошки», метою якого є підвищення компетентності вчителів у сфері інформаційних технологій. Керівник проекту Вацеба Н.Б. підготувала і провела теоретичні і практичні заняття з використання інтерактивної панелі для колег. За сприяння відділу освіти Ямницької ОТГ вчителі ліцею мали змогу відвідати у м. Львові компанію EdPro, яка є виробником контенту  мультибордів, та одну з приватних шкіл «Вільних та небайдужих», де створено надсучасне освітнє середовище. Освітяни мали можливість поспілкуватися та набути досвіду колег. Учителі Пачків О.В., Кавка Н.Н., Вацеба Н.Б., Родчин У.М., Ходоровська Н.Б., Тижбір Н.З., Лесів Й.З., Лесів А.І., Лінійчук Т.В., Когуч М.В., Гулага М.Б., Курилів М.Ю. пройшли навчання на  Вебінарах та отримали сертифікати mozaBook та mozaWeb.

Вчителі біології, географії, трудового навчання працюють над проектом  «Навчальна екологічна стежка. Шкільний дендропарк». Вони розробили маршрут екологічної стежки на території ліцею, окреслено ряд заходів щодо розширення маршруту за межі закладу. Шкільний дендропарк поповнився новими видами дерев – посаджено каштани. До роботи над проектом залучаються й учні старших класів. Зокрема продовжується робота з компостування органічних речовин.

Вчителі-словесники працюють над проектом «Інтеграція технології вітагенного навчання з голографічним методом проекцій в особистісно зорієнтоване навчання на уроках словесності».    Свій досвід роботи для учителів над даною темою презентувала вчитель Лінійчук Т.В. Надалі заплановано впровадження даного досвіду іншими вчителями української мови та літератури.

Також розпочато роботу над проектом «Історія Ямницької школи», над яким працюють виховники, учителі історії та члени учнівської адміністрації.  Подано кілька заявок на конкурси проектів шкільних музеїв - проте ми не отримали у них пермоги.

На даний час зібрано фотоархів та записано спогади вчителів-ветеранів та випускників закладу.

Роботу над проектами буде продовжено в наступному навчальному році.

Робота методичної ради у цьому навчальному році здійснювалась відповідно до плану роботи, на засіданнях були опрацьовані питання щодо реалізації методичної теми закладу, обговорені контрольні зрізи, відкриті уроки та виховні заходи, які відбувались впродовж року, вибір підручників для учнів 2,6,11 класів. Вчителі початкових класів та вихователі ГПД ознайомилися із новим Державним стандартом початкової освіти та методиками компетентністного навчання, пройшовши онлайн-курс у студії онлайн-освіти Educational Era.

На базі Ямницького ліцею у жовтні 2018 року відбулася педагогічна практика слухачів курсів групи подовженого дня. Ходоровська Надія Богданівна провела заняття «Врятує світ лиш доброта». Сараєва Анастасія Павлівна презентувала «Коло зустрічі» учнів відповідно до тематики Тижня у 1 класі. Практичний психолог провела заняття з елементами тренінгу «Професійна мобільність педагога або чому треба вчитись і змінюватись впродовж життя?»  У лютому 2019 року відбулася педагогічна практика слухачів курсів учителів географії, під час якої Смицнюк М.Г. проявила високий рівень професійної майстерності. В лютому та квітні 2019 року відбулися педагогічні практики слухачів курсів Івано-Франківського ОІППО керівників ЗЗСО області (керівники курсової підготовки – Пониполяк Г.П, Нижник О.О.) Гості відвідали уроки професіоналів своєї справи Гулаги М.Б. у 1-А класі, Когуч М.В. у 2-А класі, Пачків О.В. у 6-Б класі, Підгаєцької М.В. у 9 класі, де побачили основні домінанти сучасного компетентного уроку. Заступник директора з НВР Лінійчук Т.В. та учителі Кавка Н.Н. та Вацеба Н.Б. провели майстер-клас «Використання інтерактивної панелі як інструментарію інформаційної компетентності сучасного вчителя». Керівників закладів освіти області директор ліцею Лесів Й.З. ознайомила з основними складовими ефективного управління в умовах НУШ та новими локальними документами ЗЗСО.

       Більшість вчителів беруть активну участь в роботі Всеукраїнських та обласних тренінгів, семінарів та конференцій. Лесів Й.З. взяла участь у роботі Всеукраїнської серпневої конференції на тему «Нова українська школа – запуск реформи, участь громад» у м. Києві та виступила на обласній серпневій конференції педпрацівників про роль керівника у реалізації концепції НУШ. Підгаєцька М.В. взяла участь у роботі Авторського Семінару Педагогів Новаторів на тему «Інтерактивний стиль навчання за технологією Mikrosoft Mouse Mishift». Лінійчук Т.В. взяла активну участь в роботі семінару педагога-новатора Н.Семенів на тему «Комп’ютерна візуалізація на уроках словесності». Вацеба Н.Б. брала участь в семінарі-практикумі керівників методоб’єднань учителів інформатики та математики закладів загальної середньої освіти ОТГ «STEM-досвід: успішні освітні практики». Заступник директора з НВР Лінійчук Т.В. та учителі пілотних 2-х класів Береза Т.Д. та Деркач Л.Р. взяли участь у дводенній сесії для працівників пілотних шкіл в м. Рівне, вивчаючи досвід використання цеглинок Lego в освітньому процесі. Також Береза Т.Д. взяла участь у тренінгу для учителів пілотних шкіл в м. Києві «Педагогіка початкової школи: фінський досвід».  Учителі пілотних  класів Деркач Л.Р. та Береза Т.Д. стали активними учасниками Всеукраїнського семінару «Лідерство і менеджемент змін у шкільній реформі». Учителі початкових класів Гулага М.Б. та Катамай О.Б. були учасниками тренінгу для вчителів перших класів НУШ. Слід зауважити, що всі учителі початкових класів ліцею пройшли навчання на очних та онлайн-курсах на «EdEra» за Типовою освітньою програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розробленої відповідно до Концепції Нової української школи. Вчителі англійської мови Когуч М.В. та Підгаєцька М.В. взяли участь в роботі семінару «Особливості викладання англійської мови в початковій школі». Паньчишак І.П. стала учасником семінару «Розвиток життєвих компетентностей учнів на уроках іноземної мови». Учитель трудового навчання Лесів А.І. взяв активну участь в роботі  обласного семінару з трудового навчання на тему: «Компетентнісний підхід у реалізації навчальних програм предметів технологічного циклу». Директор ліцею Лесів Й. З. ділилася досвідом співпраці ліцею та громади під час засідання творчої групи заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів закладів загальної середньої освіти з теми «Нормативно-правове забезпечення взаємодії закладу освіти та громадських організацій».

Більшість вчителів беруть активну участь в онлайн-курсах, займаються самоосвітою, про що засвідчують отримані Сертифікати. Директор ліцею Лесів Й.З. та заступник директора з НВР Лінійчук Т.В. пройшли навчання з теми «Управління школою. Практикум» на сайті онлайн-освіти «EdEra». Когуч М.В. пройшла курс підвищення кваліфікації при Британській Раді. Учителі Родчин У.М. та Ходоровська Н.Б. пройшли онлайн-курс на тему «Робота вчителів початкових класів з дітьми із особливими освітніми потребами». Учитель Лінійчук Т.В. пройшла онлайн-курс на тему «Соціальна інклюзія в Новій українській школі» та «Ефективні комунікації для освітніх управлінців».

Продовжується  робота щодо публікацій власних напрацювань.

Лінійчук Т.В. опублікувала статтю у збірнику наукових праць «Логос» за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Експериментальні та теоретичні дослідження в сучасних науках» (м. Суми, 2018 р.) на тему «Дорога болю Василя Стуса (до 80-річчя від Дня народження В.Стуса)»; Конспект уроку  на тему «Екранізації творів Е.А.По та А.Конан-Дойла. Втілення героїв детективів засобами кіномистецтва» в журналі «Зарубіжна література в школах України» (№12, 2018 р.); Статтю  на тему «Формування читацької компетентності учнів через використання технології вітагенного навчання (на матеріалі повісті С.Процюка «Варвари»)» в журналі «Дивослово» (№2, 2019 р.); Статтю у збірнику науково-практичної конференції «Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусії» на тему «Мотив любові та смерті в романі Джона Гріна «Провина зірок» (м. Одеса, 2019 р.); Статтю у в журналі «Зарубіжна література в школах України»  на тему «Сучасна література. Провідні мотиви роману «Провина зірок» Джона Гріна» (№4, 2019р.); Конспект уроку в журналі «Всесвітня література в сучасній школі» на тему ««Джон Майкл Ґрін. «Провина зірок» – розповідь про історію кохання. Образи головних героїв. Ідея цінності життя. Символіка назви твору. Ліризм, іронічність оповіді»(№6, 2019р.). Веде власний блог. Учитель математики Тижбір Н.З. опублікувала статтю на тему «Використання Geogebra для організації самостійного навчання учнів при вивченні математики» у збірнику ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції «ІТМ* ПЛЮС - 2018» (м. Суми, 2018).

Учитель трудового навчання Лесів А.І. спільно з учасниками обласної АТМ підготував матеріали до альбому «Трудове навчання. 7-8 класи. Об’єкти технологічної діяльності. Технічні види праці», який поданий на схвалення МОН України. Учитель початкових класів Береза Т.Д. спільно з учасниками обласної Авторської творчої майстерні учителів початкових класів є співавтором навчального посібника «Партнерська взаємодія». Узагальнила власний досвід роботи на тему «Структурування змісту початкової освіти на засадах інтегративного підходу у навчанні».

Практичний психолог Крута О.М. впродовж року брала участь у багатьох конференціях та семінарах і опанувала такі теми «Психологічні особливості дітей, які зазнали булінгу», «Використання арт-терапії в роботі практичного психолога та соціального педагога» (авторська програма Л.В.Підлипної), «Методи і форми супроводу клієнта в арт-терапевтичному процесі» у м. Львові (авторський курс В.Назаревич). Впродовж року психолог здійснила діагностику рівня адаптації першокласників до навчання в ліцеї та п’ятикласників до навчання у основній школі (тестування, корекційно-розвивальні заняття, рекомендації батькам та педагогам, психологічна просвіта батьків), що активно було обговорено на психолого-педагогічному консиліумі «Адаптація п’ятикласників до навчання в основній школі»; щомісяця проводила «години психолога» у кожному  класі. Для педагогічних працівників підготувала психолого-педагогічний семінар: «Тимбілдинг: командобудування в педагогічному колективі».

У 2018-2019 н.р. було проведено на належному рівні предметні тижні – Тиждень початкової школи, Тиждень права, Тиждень християнської етики, Тиждень соціальної підтримки, Тиждень безпечного Інтернету, Шевченківський тиждень.

За підсумками методичної роботи у 2018-2019 н. р. випущено  «Методичний вісник - 2019», в якому узагальнено напрацювання вчителів ліцею.

У наступному навчальному році педагогічний колектив продовжить  роботу над методичною темою «Упровадження інформаційно-комунікативних технологій як засобу розвитку особистості вчителя та учня» (практичний етап).

Методичну роботу у ліцеї буде спрямовано на:

- впровадження пілотного проекту нових освітніх стандартів у початковій школі, напрацювання методичної бази для їх реалізації;

  - забезпечення рівного доступу дітей та молоді з урахуванням їхніх особистісних потреб до навчання, виховання, розвитку та соціалізації засобами позашкільної освіти;

   - розвиток та підтримку системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю;

   - інформатизацію освіти, вдосконалення бібліотечного та інформаційно-ресурсного забезпечення закладу;

 - реалізацію сучасних технологій професійного вдосконалення та підвищення кваліфікації педагогічних працівників  відповідно до вимог інноваційного розвитку освіти; 

- забезпечення належних умов для реалізації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.

 

 

Підсумки виховної роботи

у Ямницькому ліцеї

за 2018-2019 н.р.

 

Виховна робота у 2018-2019 році була спрямована на реалізацію наступних завдань:

- формування свідомого громадянина, патріота рідної землі;

- утвердження національної самоідентичності учнів, прагнення їх до самоосвіти і саморозвитку;

- формування системи загальнолюдських та національних цінностей. Виховна робота планувалась тематичними блоками.

Вже стало традицією в учнівському та вчительському колективах проводити щоденну молитву за мир і спокій в Україні, кожен тиждень починається виконанням гімну України та вшанування хвилиною мовчання загиблих воїнів.

У перший тиждень вересня ми традиційно повторили правила безпечної поведінки на дорозі. На запрошення адміністрації Ямницького ліцею, старші лейтенанти патрульної поліції м.Івано-Франківська. Під час зустрічі працівники поліції ознайомили учнів з правилами поводження у громадських місцях, з видами правопорушень, які часто зустрічаються у шкільному середовищі та на вулиці. Усі учасники зустрічі отримали подарунки – книжки-розмальовки та світловідбивачі.

У вересні 2018 року виповнилося 100 років від дня народження видатного педагога сучасності, вченого, громадського діяча Василя Олександровича Сухомлинського. Вихованці нашого закладу не залишилися осторонь та долучилися до відзначення цієї пам’ятної дати славетного українського педагога. Усі учні початкової школи долучилися до читань творів В.Сухомлинського у шкільній бібліотеці. Учитель 4-А класу П’яста С.В.разом із своїми учнями провели цікаве дійство “Інсценізація казок до творів В.Сухомлинського”.

Наприкінці вересня в нашому ліцеї активістами ГО «Ямницька спілка учасників бойових дій та АТО» спільно з учителем Захисту вітчизни Мирославом Теодозійовичем було проведено заняття з учнями старших класів по тактичній медицині. Учасники спілки активно допомагають виховувати наших учнів  у військово-патріотичному дусі.

Також у вересні наші учні взяли участь у «Малих Олімпійських  іграх серед закладів освіти Ямницької ОТГ», де разом з учителем фізичної культури Рожаловською В.В здобули перемогу.

В кінці вересня команда учнів ліцею разом з заступником директора з виховної роботи взяла участь у фіналі міжнародного проекту “Heritage and me”.

Другий місяць осені розпочався з особливої дати. 1 жовтня у всьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку, проголошений Генеральною Асамблею ООН. А в Україні це також і День ветерана. Напередодні цієї пам’ятної дати, соціальним педагогом ліцею –       Гергелевич М.Д., були проведені цікаві заняття: “Зігріймо серце добротою”, “Діалог поколінь”, “Крила доброти”.

На початку жовтня учителі Ямницького ліцею отримали щирі вітання з нагоди професійного свята. Вся шкільна родина - від першокласників до одинадцятикласників - щиро дарували свої вітання вчителям ліцею.

Напередодні 14 жовтня - Дня захисника України, Дня Українського козацтва та 76-ої річниці створення Української Повстанської Армії, учителем історії Деруном М.Б. було проведено Урок історії, присвячений річниці створення УПА. З нагоди цієї дати, учні 10 класу із заступником директора з виховної роботи Підгаєцькою М.В.  відвідали воїна УПА, ямничанина Ярослава Козуня. Діти мали нагоду поспілкуватися з очевидцем іторичних подій, почути з перших вуст про події Другої світової війни, переглянути фото.  

Усіма учнями ліцею було представлено квіткові композиції "З Україною в серці ".

Наші найменші школярі, учні 1-Б класу разом із своїм класним керівником Катамай Оксаною Богданівною та з допомогою батьків приєдналися до акції «Благодійність замість квітів» організованої фондом «Таблеточки».

Команда учнів Ямницького ліцею (хлопці 8-10 класів) під керівництвом учителя Захисту Вітчизни Берези Мирослава Теодозійовича взяла участь у спартакіаді з військово-прикладних видів спорту та здобула перемогу у “Комплексній силовій вправі”.

В рамках проекту "Екологічна стежка" було створено ще одну зупинку "Екокуточок". В ньому розміщено компостер, який учні виграли у Всеукраїнському конкурсі "Компола".

Наприкінці жовтня другокласники Ямницького ліцею із своїми класними керівниками Березою Т.Д. та  Деркач Л.Р. підготували цікавий захід - «Посвята у читачі» шкільної бібліотеки.

В кінці жовтня було налагоджено роботу офіційного сайту Ямницького ліцею.

Учитель української мови та літератури Перчик Н.Я. із учнями 11 класу підготували для учнів та учителів нашого ліцею науково-практичну конференцію “Педагогічна спадщина В.Сухомлинського”, присвячену 100-річчю від дня народження видатного українського педагога, публіциста, поета, громадського діяча.

Ще однією доброю справою, до якої радо долучилися учні нашого ліцею стало плетіння маскувальної сітки для наших захисників.

В період з 22 по 26 жовтня 2018 року, в ліцеї проходив Тиждень соціальної підтримки, який проводила соціальний педагог Гергелевич М.Д.

До 100 річчя проголошення ЗУНР. Учні 10 класу разом з учителем історії Винником С.Р. відвідали історичні місця Івано-Франківська, а також побували на місцях археологічних розкопок.

Також для учнів 8-11 класів в  актовій залі ліцею був організований показ документального фільму про створення ЗУНР.

З метою проведення цілеспрямованої роботи з учасниками освітнього процесу щодо профілактики травматизму класними керівниками 1-11 класів було проведено ряд бесід про безпечну поведінку під час надзвичайних ситуацій. На інформаційному стенді розгорнулась виставка учнівських малюнків на тему “Добрий і злий вогонь” та “Дитина і вулиця”. Цікавою і змістовною була зустріч старшокласників зі сімейним лікарем, керівником центру первинної медико-санітарної допомоги Ямницької ОТГ Островською М.М. Лікар разом із учнями  обговорили питання першої долікарської допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях.   Педагогом-організатором було проведено брейн-ринг з учнями 6-х класів “Це повинен знати кожен”. На завершення тижня учні 10 класу взяли участь у вікторині “Що робити коли…?”.

Учитель української мови та літератури Лінійчук Т.В. та учениця 11 класу Когуч Віталія взяли участь в  конкурсі читців поезії серед учнів ОТГ, у номінації "Лірика",   де  презентували поезію "Очима ти сказав мені люблю..." Л.Костенко.

До Дня української писемності та мови у нашому ліцеї пройшла акція "Подаруй українську книгу школярам зі сходу". Усі зібрані книжки були передані у школи Донецької та Луганської областей.

Щороку 9 листопада в Україні відзначається День української писемності та мови. Цей день у нашому ліцеї розпочався з урочистої лінійки. Наші учні долучилися до Всеукраїнського диктанту національної єдності, який міг написати кожен охочий. Також в цей день школярі взяли участь у конкурсі знавців української мови ім.П.Яцика. Було проведено вікторину до Дня української писемності та мови для учнів 5 класу, яку  підготувала учитель української мови та літератури Лінійчук Т.В.

Учні нашого ліцею взяли участь у конкурсі “Бібліотечна країна”, де представили свою авторську відео роботу. На жаль, призового місця не одержали.

17  листопада  відбулися військово-тактичні навчання “Осінь-2018“, які для учнів Ямницького ліцею, учасників військово-патріотичного гуртка “Джура“, вже вкотре провели учасники АТО Рега Володимир, Самсонов Тарас, Кабанов Адрій.

21 листопада в нашій країні відзначається Революція гідності. З нагоди цієї пам’ятної дати педагог-організатор Деркач Н.Д. разом з членами учнівської адміністрації підготували цікавий виховний захід, на якому ми мали змогу пригадати хронологію подій революції.

До Всеукраїнського Дня пам’яті жертв голодомору в нашому ліцеї було проведено акцію “Запали свічку пам’яті”. Ранок розпочався із загальношкільної молитви, класними керівниками було проведено ряд виховних бесід на дану тематику.

В кінці листопада для учнів початкової школи бібліотекарем Обух В.А. було організовано авторські читання з казкаркою Лесею Кічурою. Учні мали змогу поспілкуватися із казкаркою, ознайомитись з її творчістю та придбати авторські казки.

1 грудня, до  Міжнародного дня боротьби зі СНіДом соціальним педагогом Гергелевич М.Д. та практичним психологом Крутою О.М. було проведено тренінгові занятті та години спілкування.

7 грудня, члени учнівської адміністраці із заступником директора з виховної роботи Підгаєцькою М.В. відвідали дискусійний майданчик “Молодь обирає дію”, де мали можливість ознайомитися з соціальними проектами своїх однолітків, молодіжними ініціативами та громадськими організаціями.

Щорічно до Дня Св.Миколая у нашому ліцеї проводиться солодкий благодійний ярмарок. Цьогоріч за підсумками ярмарку було виручено близько шістнадцяти тисяч гривень. Усі виручені кошти були спрямовані на благодійність. Частина грошей була спрямована на допомогу онкохворому учневі Угринівського НВК, частина грошей на допомогу постраждалій в наслідок ДТП мешканці с.Побережжя, решта грошей була спрямована на допомогу сім’ям Федорків та Ставичних. Також напередодні свята Св.Миколая педагог-організатор Деркач Н.Д. та члени учнівської адміністрації подарували учням початкової школи святкову програму.

Традиційно в грудні ми долучаємося до акції “16 днів проти насильства”. Під час цієї акції було проведено чимало заходів практичним психологом Крутою О.М. та соціальним педагогом Гергелевич М.Д. В рамках Тижня права вчителем правознавства Деруном М.Б. було організовано цікаву зустріч із працівниками управління юстицій.

Другий семестр розпочався із перемоги у Всеукраїнському проекті Демократична школа.

В останні й тиждень січня у нашому ліцеї пройшов Тиждень безпечного інтернету.

З нагоди  відзначення 100-річчя проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР, 22 лютого 2019 р. для учнів 8-11 класів нашого ліцею було проведено особливий урок. Учитель історії Винник Сергій Романович розповів учням про  цей  день   1919 року, коли було проголошено Акт возз'єднання (злуки) Української народної республіки (УНР) і Західноукраїнської народної республіки (ЗУНР).

В рамках проекту “Я маю право” до нашого ліцею завітали працівники головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області   головний спеціаліст – Фещук Марта та Кружинська Лілія – спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти. Гості розповіли учням що таке булінг, про його види. Також спеціалісти дали поради як поводитися коли ви стали жертвою боулінгу, чи свідком. Працівники управління юстиції розповіли дітям куди звертатися за консультацією в разі виникнення проблемної ситуації. В кінці зустрічі учням роздали інформаційні буклети.

8 лютого, для учнів нашого ліцею було організовано цікаву зустріч. На запрошення вчителя християнської етики Мельник О.Г.  до нашого закладу завітали члени редакції християнського журналу “Слово” -  о.Роман Терлецький – шеф-редактор журналу, духовний наставник, Вероніка Заник- головний редактор, Галина Литвин- журналіст, постійний автор журналу, дослідниця української культури, літератури, активний громадський діяч м.Івано-Франківськ.  На зустрічі були присутні учні 8-11 класів, вчителі та о.Ярослав Рожак.
З вітальним словом до гостей заходу звернувся шеф-редактор Роман Терлецький. Під час зустрічі головний редактор п.Вероніка Заник поділилась секретами журналістської професії, розповіла про історію створення першого випуску християнського журналу “Слово”. Журналіст п.Галина Литвин проаналізувала кілька номерів часопису, де автори підіймають актуальні проблеми сьогодення. В кінці зустрічі бажаючі мали можливість придбати останній випуск журналу.

Учениця 10 класу Семочко Юлія та вчитель української мови та літератури взяли участь в проекті "Конкурс юних читців".

З 4 по 8 лютого у нашому ліцеї проходив тиждень християнської етики. Протягом тижня учителем християнської етики Мельник О.Г. було оганізовано багато цікавих заходів. Тиждень розпочався із урочистої лінійки, яку підготували учні 6-А класу. Згодом учні, вчителі та отець Ярослав Рожак взяли участьу написанні “Живої газети” (виписували цитати із Біблії). На великих перервах впродовж усього тижня діти танцювали банси. Старшокласники читали через радіовузол псалми. У вестибюлі було розміщено тематичну виставку малюнків (5-9 класи).

5 березня 2019 року відбулася десята українознавча гра "Соняшник ".  Учні 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 класів Ямницького ліцею взяли участь у грі , координатором якої є учитель української мови та літератури Перчик Надія Ярославівна.

Наприкінці лютого учні 10-го класу під керівництвом Когуч Мар'яни Василівни презентували Святкову програму до Дня закоханих.

День Героїв Небесної Сотні – пам'ятний день, що відзначається в Україні 20 лютого на вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. З нагоди п’ятої річниці загибелі Небесної Сотні у нашому ліцеї  класний керівник 6-Б класу Гергелевич Марія Дмитрівна разом із своїми вихованцями підготували вечір пам’яті “Небесні ангели”. 

4 березня  -  День народження Володимира Івасюка, одного із основоположників української естрадної музики. Він є автором понад  100 пісень, 53 інструментальних творів, музики до кількох спектаклів.
    З нагоди 70-ої річниці від дня народження легендарного автора, виконавця, Героя України, вчитель української мови та літератури, класний керівник 7 класу  Пачків Оксана Вячеславівна разом із своїми вихованцями подарували учням ліцею чудовий пам’ятний вечір “Пісня буде поміж нас”.
Ми насолоджувались легендарними піснями у виконанні учнів та Оксани Вячеславівни.

З 26 лютого по 1 березня 2019р. команда Ямницького ліцею булла учасником 4-денного тренінгу для шкільних команд  з освіти для демократичного громадянства і прав людини у рамках Програми підтримки освітніх реформ в Україні "Демократична школа",  спрямованої на підтримку системних демократичних реформ шкільної освіти в Україні.  

За ініціативи учителя української мови та літератури Лінійчук Тетяни Вікторівни, для учнів 5-11 класів було проведено конференцію на тему: "Шевченко - сучасний завжди". Метою заходу було показати часто архаїчний образ Тараса Шевченка в новому амплуа.

Також з нагоди 205-ї річниці від Дня народження Тараса Шевченка учитель початкових класів Родчин Уляна Мирославівна разом із учнями 4-Б класу підготували святкове дійство під назвою “Стежками Тараса”.

    "Нам треба Твого голосу, Тарасе!" - під такою назвою в актовому залі Ямницького ліцею відбулася літературно-музична композиція , присвячена 205 - ій річниці від дня народження Т.Шевченка. Захід підготували учні Ямницького ліцею з вчителем української мови та літератури Перчик Надією Ярославівною та класним керівником Вацебою Надією... Богданівною.

У квітні відбулося свято «Прощання з Букварем». Підготували та провели виховні заходи класний керівник 1-А та 1-Б класів Гулага Мирослава Богданівна та Катамай Оксана Богданівна. На святі дітки показали вміння читати  вірші, співати і танцювати. Ця чудова книжка ввела першокласників у таємничий світ літер, навчила читати, познайомила з новими словами.

    Впродовж 8-12 квітня у нашому ліцеї проходив тиждень БЖД. Тиждень розпочався із оголошення плану роботи. Класні керівники 1-11 класів провели бесіди з учнями про безпечну поведінку під час надзвичайних ситуацій. Також було організовано виставку малюнків на тему «Добрий і злий вогонь», «Дитина і вулиця». Для учнів 1-4 класів педагог-організатор Деркач Н.Д. організувала перегляд мультиплікаційного фільму «Уроки обережності». Вчителями української мови та літератури було проведено конкурс есе на тему «Героїчна професія рятувальник». Вчитель основ здоров'я Винник С.Р. провів вікторину для учнів 6 класу на тему "Безпека в побуті і навколишньому середовищі".В кінці тижня до учнів 7 та 9 класів завітали працівники управління поліції м.Івано-Франківська. Поліцейські провели два заняття, на яких поспілкувалися дев’ятикласниками про небезпеку вживання алкогольних та наркотичних речовин та їх наслідки. З семикласниками патрульні розмовляли на тему «Булінг». На завершення тижня медсестрою ліцею Дем’янюк Н.Д. було проведено практичне заняття з учнями 8 класу, на якому учні вчилися надавати першу домедичну допомогу.
У кінці квітня на подвір’ї Ямницької церкви пройшли традиційні Великодні забави – гаївки. Діти гралися у великодні ігри, водили гаївки, співали веснянок та Великодніх пісень. Тепла весняна погода сприяла гарному настрою та налаштувала на позитив.
   22 квітня – Всесвітній день Землі, свято єднання народів планети у справі захисту навколишнього середовища. Цей день покликаний на те, щоб  об'єднати людей планети в справі захисту навколишнього середовища та нагадати про те, що планета, яка дарувала нам життя, унікальна й має потребу в турботі й захисті.
    З нагоди цієї пам’ятної дати, вчитель хімії та біології Кавка Надія Несторівна разом із учня 8 класу подарували учням нашого ліцею чудовий захід, на якому ми мали можливість задуматися над тим, що кожен може зробити для того щоб побороти в собі байдужість та об’єднати людей в справі захисту навколишнього середовища.

8 травня у Ямницькому ліцеї пройшов День цивільного захисту з метою поглиблення знань учнів та працівників закладу з цивільного захисту, вдосконалення навичок, дій при евакуації у надзвичайних ситуаціях.
    Заступник директора з НВР Лінійчук Т.В. провела Урок до Дня цивільного захисту для учнів 8 класу, ознайомивши з основними поняттями про конкретні надзвичайні ситуації, що можуть виникнути, та порядок дій та реагування на них.
    Соціальний педагог Гергелевич М.Д. провела брейн-ринг для учнів 6-А та 6-Б класів на тему: «Щоб пожежі нам не знати,... треба правила вивчати», метою якого було закріпити знання і вміння учнів про правила пожежної безпеки, формувати соціальні та комунікативні компетентності, практично розвивати уміння діяти в екстремальній ситуації, виховувати відповідальність, дисциплінованість, обережне і бережливе відношення до вогню.
    Учитель предмета «Захист Вітчизни» Береза М.Т. розповів учням 5 класу як користуватися засобами індивідуального захисту. Для учнів початкової школи було проведено показ мультфільмів на тему безпеки життєдіяльності (Педагог-організатор Деркач Н.Д.).
    Учитель фізичної культури Пташник В.В. та медична сестра Демян’юк Н.Д. провели годину спілкування з елементами демонстрації та практичного відпрацювання «Надання першої домедичної допомоги у разі виникнення НС» з учнями 5-9 класів. Класні керівники сумлінно підготували учнів до практичних занять з одягання протигазів та здійснення евакуації у НС. Навчальна евакуація учасників освітнього процесу пройшла за 3 хвилини 24 секунди.

Чудове свято матерям подарували учні 3- А та 3-Б класів із своїм класними керівниками Паланицею Мирославою Мирославівною та Королик Оксаною Мирославівною. Третьокласники у  віршах, танцях та сценічних номерах показували свою любов та повагу до своїх матусь. На їхніх облияччях сяяли усмішки, а уста промовляли найтепліші, найрадісніші побажання своїм рідним.

3 травня 2019 року у приміщенні актової зали відбулася зустріч з композитором і музикантом, талановитим педагогом, членом Асоціації Діячів мистецтв України, членом Львівської обласної організації Національної спілки композиторів Євгеном Заставним. Ініціатором заходу стала викладач Ямницької музичної школи та керівник гуртка “Вокал” (молодша група) Гринчук Галина Василівна.

У День Європи жителі України відзначають день спільних цінностей, спільної історії всіх націй континенту.
    15 травня 2019 року здобувачі освіти 8-11 класів Ямницького ліцею долучилися до святкування Дня Європи в Україні під час відкритого онлайн-уроку «Європа починається з тебе».
Під час уроку відомий тележурналіст, актор, сценарист і музикант Майкл Щур простими словами проілюстрував, як впровадження європейських цінностей та стандартів в Україні сприяє покращенню життя кожного українця та формуванню демократії, свободи та прав людини в Україні.

У селі Рибному, що   неподалік Івано-Франківська впродовж 11-13 червня проходив районний зліт туристів-краєзнавців. Учнівська молодь Тисменничини змагались у таких конкурсах – краєзнавча вікторина, топографічні знаки, в'язання туристичних вузлів, розпалювання вогнища, кухня на вогні,  туристична смуга перешкод, художня самодіяльність. Команда учнів Ямницького ліцею здобула три призових місця  у конкурсах "Художня самодіяльнісь", "Розпалювання вогнища" та "Кухня на вогні". У підсумку зайняли шосте командне місце.

 Пришкільний відпочинковий табір «Мрія» на базі Ямницького ліцею  діяв з 27 травня  по 09 червня 2019 року. До оздоровлення та відпочинку цьогоріч  було залучено 70 учнів.
    Кожен день у таборі розпочинався з ранкової гімнастики і організаційної лінійки. Після лінійки на вихованців чекали бесіди, різноманітні заходи пізнавального характеру, вікторини, ігри, перегляд пізнавальних мультфільмів та захоплюючі екскурсії.

Не залишилися поза увагою діти, які складають так звану групу ризику. З ними постійно працює практичний психолог, ці діти залучаються до роботи гуртків та спортивних секцій. З такими підлітками працює Рада профілактики правопорушень.

Протягом року у ліцеї діяли такі гуртки: танцювальний, військово-патріотичного виховання, вокальний гурток. Слід зазначити, що вихованці гуртка “Вокал” брали участь у більшості шкільних заходів та у всіх загальносільських (керівник гуртка Пинчук Х.В.)

 Заходи і поставлені завдання, передбачені у плані виховної роботи у 2018-2019н.р.  були  виконані.

Директор ліцею Лесів Й.З. та заступник директора з ВР Підгаєцька М.В. стали учасниками базових тренінгів для шкільних команд з освіти для демократичного громадянства і прав людини в рамках четвертої хвилі Програми підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», спрямованої на підтримку системних демократичних реформ шкільної освіти в Україні. Надалі було проведено презентацію програми у ліцеї. Проведено самооцінку роботи закладу. Складено план дій на 2019-2020 н.р.

 

                                     Дошкільна освіта

 

У Ямницькому ліцеї функціонують  2 дошкільні групи, в яких виховувалися 41 дитина у 2018-19 н.р. У дошкільному підрозділі працюють 4 вихователі, 1 музичний керівник, 2 помічники вихователя, 1  працівник (0, 5 ст – прибиральник приміщень, 0,5ст. машиніст з прання білизни). Усі вихователі пройдуть підвищення кваліфікації.

         Освітня діяльність у групах здійснювалась відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту ліцею, Базового компоненту дошкільної освіти. Зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту у ЗДО у 2018/19 навчальному році визначався комплексною програмою розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку “Впевнений  старт”. Організація і проведення ігрової діяльності забезпечена раціональним розташуванням предметно-розвивального середовища в групах для стимулювання пізнавальної, творчої та фізичної активності дітей. Найбільше уваги вихователі приділяють організації дидактичних та рухливих ігор, інтегруючи їх у різні форми організації навчально-пізнавальної, рухової, мовленнєвої діяльності. Для розвитку пізнавальної активності доречно використовуються різноманітні настільно-друковані, розвивальні ігри, що містять широкий діапазон знань, як за складністю так і за різноманітністю характеру. Протягом року  вихованці груп брали активну участь у багатьох загальношкільних заходах та святах.

 

                                           Заходи музично-естетичного циклу

груп «Веселка», «Дзвіночок» дошкільного відділення Ямницького ліцею

за 2018-2019 н.р.

 

Вересень

 • Інсценування казки В.Сухомлинського з нагоди 100-річчя від Дня його народження «Як Їжачок до зими готувався» (группа «Внселка»);
 • Розвага  з нагоди  Дня Дошкілля «Наш садочок – другий дім, жити весело у нім» (група «Дзвіночок»).

Жовтень

 • «Зустріч з мелодією» (розвага музичних інструментів в группі «Веселка»);
 • «Осінні смаколики» (свято в групі Веселка»);
 • «Український ярмарок» (свято в групі «Дзвіночок»);
 • «Варимо борщик» (спортивна козацька розвага в групі «Дзвіночок»).

 

Грудень

 • «Черевички для Оксани» (новорічне свято в групі «Веселка»);
 • «Рукавичка на новий лад» (новорічне свято в групі «Дзвіночок»).

Січень

 • «Ліпить бабу дітвора» (спортивна розвага в групі «Веселка»);
 • «Зимонька завітала, ігри дітям подарувала» (розвага в групі «Дзвіночок»);
 • Методичне об’єднання вихователів дошкільних груп.

Березень

 • День доброти (розвага в групах «Веселка», «Дзвіночок»);
 • «Слово Кобзаря» (свято з нагоди Дня народження Т.Г.Шевченка в групі «Веселка»);
 • «Свято води» (група «Дзвіночок»).

Травень

 • Свято Весни (група «Дзвіночок»);
 • «Квіти для мами» (свято Матері в групі «Дзвіночок»);
 • «Я своїй матусі квіти подарую» (свято Матері в групі «Веселка»);

Червень

 • Розвага до Дня захисту дітей (групи «Веселка», «Дзвіночок»);
 • «Старі фотографії» (випускне свято в групі «Дзвіночок»);
 • «Гавайська вечірка» (свято випуску дітей до школи в групі «Веселка»).

 

 

                                    


 

Охорона праці, БЖД.

 

        Значна увага приділялася охороні праці, збереженню життя і здоров’я всіх учасників освітнього  процесу. У плані роботи є окремий розділ з даного питання. Всі працівники закладу щорічно проходять обов’язковий медичний огляд. Учні та вихованці мають картки здоров’я, відповідно до яких здійснюється розподіл за групами здоров’я для занять з фізичної культури, хореографії, ЗВ та для участі у різноманітних змаганнях. Щодо змагань районного рівня, то для участі у них всі учні проходять позаплановий огляд у сімейного лікаря, який власне і дає дозвіл про допуск до змагань певного роду.  Питання безпеки є на постійному контролі класних керівників  й  адміністрації.  Протягом року проводяться всі необхідні інструктажі з ОП та БЖД, бесіди з питань БЖД. Впродовж року проведено 2 навчання з евакуації учасників ОП, 2 Дні ЦЗ, 2 навчальні евакуації, Тиждень охорони праці та 2 Тижні БЖД, 2 тижні Безпеки дорожнього руху.

        В 2018-19 навчальному році зафіксовано 8 нещасних випадків з учнями невиробничого характеру та 5  - під час перебування у ліцеї. З двома працівниками закладу трапились  НВ невиробничого характеру. 

   Порівняльна таблиця

 

Працівники НВК

Учні та вихованці НВК

Виробничі НВ

Невиробничі НВ

Виробничі НВ

Невиробничі НВ

2014-2015н.р.

0

1

0

6

2015-2016н.р.

0

2

0

7

2016-2017н.р.

0

3

5

7

2017-2018 н.р.

0

2

4

4

2018-2019н.р.

0

2

5

8

         Для запобігання дитячого травматизму проведено ряд профілактичних заходів і психологом, і соціальним педагогом, і класними керівниками. Для зменшення показників НВ в закладі організовано чергування вчителів. Крім того, медична сестра Дем’янюк Н.Д.  здійснює заходи з охорони здоров'я дітей та працівників закладу освіти, дотримання санітарних і гігієнічних вимог у ліцеї. Вона контролює якість харчування у їдальні, а також систематично відвідує уроки фізичної культури, де веде спостереження за дітьми зі спецгрупи та підготовчої групи.

 

Підлягало огляду

Пройдено медичний огляд

  Розподіл по групах з фізичної культури

Основна

Підготовча

Спеціальна

Звільнені

учнів

д/ш

учнів

д/ш

учнів

д/ш

учнів

д/ш

учнів

д/ш

учнів

д/ш

329

41

329

41

272

41

52

0

4

0

1

0

З профілактичною метою у вестибюлі закладу та у класних кімнатах є Куточки безпеки.

                                          

Робота бібліотеки

            Велику допомогу у підготовці й проведенні заходів як з учнями, так і з педагогами й батьками надавала бібліотека закладу. До кожного свята готуються тематичні виставки літератури, популяризується читання книг серед молодших школярів, зроблено картотеки методичної літератури, фахових видань. Комп’ютер в бібліотеці під’єднані до мережі Інтернет і це дає змогу вчителям та учням почерпнути будь-яку інформацію.(завідувач Обух В.А.)

             У нашій бібліотеці є постійно діючі і змінні тематичні виставки. Позитивним явищем було проведення  щомісячних днів  методичного інформування, на яких педагогічний колектив  довідувався  про цікаві   бібліотечні надходження з проблем педагогіки, психології, методики викладання предметів.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ БІБЛІОТЕККИ

ЗА 2018-20189НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Показники роботи

Виконано

у 2018-2019 н.р.

 

1

Читачів усього

313

 

 

1.1

учителів

32

 

1.2

учнів

281

 

2

Кількість відвідувань

1750

 

3

Кількість книговидачі

3200

 

4

Видано бібліотечно-бібліографічних довідок

48

 

5

Фонд бібліотеки

9441

 

 

5.1

Підручники

4335

 

5.2

Художня та галузева література

5106

 

 

 

Забезпеченість підручниками у 2018-2019 н.р.

 

 

Клас

Кількість підручників

Відсоток забезпечення

 

1

1

250

100

 

2

2

294

74,1

 

3

3

382

91

 

4

4

180

46

 

5

5

456

130

 

6

6

373

100

 

7

7

324

95

 

8

8

373

100

 

9

9

577

100

 

10

10

316

100

 

11

11

315

100

 

 

Впродовж  2018-2019 навчального року були проведені масові заходи

 

 

Масові заходи

Кількість

1

Книжкові виставки

25

2

Тематичні полиці

20

3

Бесіди

12

4

Огляди літератури

4

5

День письменника

2

6

Літературні свята

2

7

Історичні години

4

8

Літературні години

4

9

Години спілкування

2

10

Конкурси і вікторини

2

11

День бібліографії

4

12

Зустрічі за круглим столом

2

13

Посвята в читачі

2

14

День інформації

2

15

Консультації біля книжкових полиць

10

16

Зустрічі з письменницею-казкаркою (Віталіною Савченко)

1

                     

 

 

З метою реалізації основних завдань бібліотекою проводилася систематична цілеспрямована робота. Зокрема: бібліотечні уроки

 • Ознайомлення дітей з бібліотекою .(1-ші класи)
 • Посвята в читачі. (2-гі класи)
 • Звідки прийшла книга .(3-і класи)
 • Основні елементи книги. (4-і класи)
 • Словники, їх класифікація і як правильно з ними працювати.(4-і класи)
 • Вибір книги в бібліотеці і як її читати. (5-і класи)
 • Періодичні видання для учнів середнього віку. (6 клас)
 • Робота з довідковою літературою. (7-і класи)
 • Методи самостійної роботи з літературою. Критична література. (8 клас)
 • Вміння підбирати відповідну літературу заданої тематики (9 клас)
 • Як складається план, тези, конспекти. Довідкові видання суспільно-політичної тематики. (10-11класи)

 

Матеріально-технічне забезпечення

До початку 2018-2019 н.р. було закуплено нові меблі у перші класи відповідно до вимог освітнього простору НУШ, облаштовано на вікнах  жалюзі, придбано методичні посібники, технічні засоби навчання. У закладі  створено всі умови для роботи й навчання, які відповідають сучасним вимогам. Від себе особисто та від всієї шкільної спільноти висловлюю подяку голові Ямницької сільської ради Крутому Р.А., його помічникам,  депутатському корпусу, начальнику відділу освіти Винник Н.І. за те, що наш ліцей є одним із кращих ЗЗСО області.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

(без врахування коштів на харчування та енергоносії, які вказані у Кошторисі на 2019р.)

 

ВИТРАТИ ЗА І СЕМЕСТР  2018/2019 н. року

 

№ з/п

Найменування

Вартість (грн)

Джерело фінансування

1.       

Танграм

572.00

Ямницька с/р

2.       

Пазли килимок

410.00

Ямницька с/р

3.       

Віяло дорожні знаки

132.50

Ямницька с/р

4.       

Гра Хто я

660.00

Ямницька с/р

5.       

Дитяче доміно

144.00

Ямницька с/р

6.       

Маршрутизатор TP-Link TL-WR845

635.00

Ямницька с/р

7.       

Штори для сцени та дверей

38950.00

Ямницька с/р

8.       

Карнизи для сцени та дверей (в т. ч. електрокарниз з пультом  упр.для передньої завіси)

27640.00

Ямницька с/р

9.       

«Мистецтво» підручник для 1 класу ЗНЗ. Лємешева Н.А.

1750.00

Ямницька с/р

10.   

Канцелярські товари

1260.75

Ямницька с/р

11.   

Методичний посівник «Організація цивільного захисту в закладах дошкільної освіти»

16.00

Ямницька с/р

12.   

Миючі засоби

4000.00

Ямницька с/р

13.   

Терези

1800.00

Ямницька с/р

14.   

Годинник

100.00

Ямницька с/р

15.   

Стрічка світловідбивача

250.00

Ямницька с/р

16.   

Ігровий набір LEGO Pley Box

1083.18

Ямницька с/р

17.   

Регенерація та заправка картриджа

300.00

Ямницька с/р

18.   

Підручники

4139.68

Ямницька с/р

19.   

Підручники

8903.27

Ямницька с/р

20.   

Підручники

5201.58

Ямницька с/р

21.   

Ляльковий театр

3300.00

Ямницька с/р

 

ВСЬОГО

101 247.96

 

 

ВИТРАТИ ЯМНИЦЬКОГО ЛІЦЕЮ

ЗА  СІЧЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ 2019 РОКУ

 

№ з/п

Найменування

Вартість (грн)

Джерело фінансування

1

Контейнер з чорнилом Epson L 100

3168.00

Ямницька с/р

2

Канцелярські товари

3000.00

Ямницька с/р

3

Учнівські навчальні зошити «Я досліджую світ»

1800.00

Ямницька с/р

4

Корисні копалини

1800.00

Ямницька с/р

5

Пневматична гвинтівка

5640.00

Ямницька с/р

6

Кульок пневматичнв

700.00

Ямницька с/р

7

Миючі засоби        

5000.00

Ямницька с/р

8

Набір для настільного тенісу (Racket)

300.00

Ямницька с/р

9

Тенісна ракетка

480.00

Ямницька с/р

10

Тенісний м’ячик

75.00

Ямницька с/р

11

Медичні препарати

1119.31

Ямницька с/р

12

Дезінфікуючі засоби

1270.00

Ямницька с/р

13

PSR-E463(+блок питРА5D)61 клав.32 ноти

14785.00

Ямницька с/р

14

Література

624.00

Ямницька с/р

15

Вогнегасники та ремонт вогнегасників

3504.00

Ямницька с/р

16

Регенерація та заправка картриджа

380.00

Ямницька с/р

17

Сервісне обслуговування принтера Epson L364

373.00

Ямницька с/р

18

Послуга розміщення сайту yamnytsya-liceum.com.ua

1015.04

Ямницька с/р

19

Карнизи для виставки

1320.00

Ямницька с/р

20

Підручник «Захист Вітчизни»

86,53

Ямницька с/р

21

Обл

ЗВІТ

директора Ямницького ліцею

Ямницької сільської ради ОТГ

Лесів Йордани Зеновіївни

 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ

ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ У 2018/2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

           Сьогодні ми підводмо підсумки роботи за період з липня 2018р. по травень 2019 р. Це був рік напруженої роботи, багатих освітніх здобутків, нових відкриттів. Відбуваються зміни у сфері формування змісту середньої загальної освіти. Змінюються технології, по-новому розвивається суспільство, зараз ми не можемо точно знати, з якими викликами зустрінуться діти, що зараз навчаються у школі. Тому й важливо перейти від школи, яка напихає дітей знаннями, котрі дуже швидко застарівають, до школи, яка вчить знання використовувати. Нова українська школа — це школа для життя у XXI столітті. Освітянські реформи на сучасному етапі розглядають учня як особистість - інноватора, що володіє ключовими компетентностями. Це – особистість проінформована, обізнана у певних питаннях, має знання та досвід, вміє їх здобувати та використовувати для власних індивідуальних і професійних завдань. Важливо в нинішньому часі виховувати молодь на загальнолюдських цінностях, навчити її критично мислити, щоб захиститися від непотрібної та негативної інформації, переосмислювати все , до чого доторкається дитяча цікавість, з огляду на те, як це вплине на їх життя та здоров’я.

          Освітня діяльність у ліцеї здійснюється відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту» , «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Національної стратегії розвитку освіти, нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, чинних законодавчих та нормотивно-правових документів, спрямована на реалізацію державних, регіональних і районних програм у галузі освіти, на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти.

На початку 2018-2019 н.р. були поставлені такі  основні завдання:

- продовжити роботу щодо реалізації завдань концепції «Нова українська школа» як основи реформування освітньої галузі;

- прогнозувати розвиток дошкільної, загальної середньої освіти, мережі навчального закладу відповідно до освітніх потреб місцевої громади;

- забезпечити підтримку дітей з особливими освітніми потребами через впровадження інклюзивного навчання;

- забезпечити необхідні умови для навчання і виховання дітей молодшого шкільного віку;

- забезпечити якісне впровадження  нового державного стандарту початкової освіти в межах дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти»;

- забезпечити реалізацію в навчальному закладі ефективної системи національно-патріотичного виховання;

- удосконалювати моніторинг якості освіти, постійно проводити моніторинг соціально-психологічного клімату в учнівському та педагогічному колектива;

- дотримуватися Критеріїв оцінювання навчальних досягнень школярів, Орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти;

- опрацювати результати ЗНО-2018, вжити  заходів щодо успішного засвоєння учнями навчальних програм та підготовки випускників до державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання;

- здійснювати підтримку обдарованої учнівської молоді, розвиваючи інтелектуальні, творчі здібності дітей; створювати сприятливі умови для самореалізації особистості учня;

- продовжити роботу над методичною темою "Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій як засобу розвитку особистості вчителя та учня".

- посилити роботу з профілактики та попередження травматизму серед учасників ОП.

процесу.

              Більшість завдань, які ставив перед собою колектив, виконані.

              Керівництво підвищенням якості та ефективності внутрішнього управління забезпечувалося плануванням роботи: перспективним, річним, місячним та тижневим планами. Освітня діяльність здійснювалась відповідно до Освітніх програм, затверджених на педраді  у серпні 2018 року.

              Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих у ході внутрішнього  контролю. Щопонеділка о 8.30 - год. проводилися адміністративні наради,  о 10.10 год. – нарада з колективом щодо узгодження плану роботи на тиждень.  Управлінські рішення доводилися до відома педагогічного колективу та технічного персоналу. Керівництвом постійно проводились консультації та спільний розгляд  питань з профспілковим комітетом на зборах трудового колективу, з батьківською громадськістю на батьківських зборах.

Аналіз структури і мережі Ямницького ліцею  за минулий навчальний рік.

Збереження контингенту

 

                 В 2018-2019 навчальному році в закладі навчалося 329 учнів у 16 класах:  І ступінь – 163 (8 класів), ІІ ступінь -142 (6 класів), ІІІ ступінь – 24 учні (2 класи). Середня наповнюваність класів 17,3 уч. З вересня відкрито 2 класи з інклюзивною формою навчання (5 клас, Валько Богдан; 7 клас, Смицнюк Юрій). Спостерігається тенденція до збільшення кількості учнів у початковій школі. Впродовж року не вибуло жодного учня, а прибула 1 учениця.  В закладі освіти складено банк даних дітей дошкільного та шкільного віку села, який структуровано за роками народження дітей, місцем проживання. Облік проводиться соціальним педагогом Гергелевич М.Д., відповідальною за дану ділянку роботи.  Одним з основних завдань керівництва ліцею  – збереження та наповнення контингенту учнів.

Мережа учнів Ямницького ліцею

за 2013-2020 н.р.

  

 

 

                    

 

 

Дошкільною освітою у ліцеї  було охоплено:

2016 -2017            –  57 дітей

2017- 2018            –  56  дітей

2018- 2019            –  41  дітина

Планова мережа дошкільного відділення:

2019 -2020            –  40 дітей

2021 -2022            –  40 дітей

2022 -2023            –  20 дітей

 

 

Соціальний паспорт  Ямницького ліцею у 2018-2019 н.р.:

 

У дошкільних групах:

Багатодітні сім’ї – 12;

Діти учасників АТО -1. 

У ліцеї:

Діти інваліди -2;

Діти з особливими потребами (інклюзія) – 2;

Діти з кризових сімей – 4 (всі Федорківи);

Діти з багатодітних сімей – 1-4 класи – 19

                                                5-11 класи – 21 (всього 40);

Діти, батьки яких потерпіли на ЧАЕС – 4;

Діти учасників АТО – 15.

      

       У Ямницькому ліцеї  працювали 2 групи подовженого дня по 30 учнів, для яких було укомплектовано класні кімнати. Слід зауважити, що є тенденція до збільшення кількості бажаючих відвідувати ГПД -  станом на 1 червня 2018р. поступило 28 заяв від батьків першокласників та 46 заяв батьків учнів 2-4 класів. Усі діти, які  відвідували  ГПД, були  охоплені  гарячим  харчуванням, дотримувались  режиму  роботи. В цілому, роботу груп  подовженого дня  можна  визнати задовільною.

        Харчування.  Гарячим харчуванням охоплено всіх учнів ліцею. В початковій школі учні отримували безкоштовні сніданки (вартість 13-16 грн./дит.) впродовж року (за кошти сільської ради), крім того безкоштовно харчувалися діти пільгових категорій (діти учасників АТО; діти, які відвідують ГПД, батьки яких є учасниками антитерористичної операції; діти з малозабезпечених сімей), диті, для яких організовано інклюзивну форму навчання. Батьки  вихованців дошкільних груп, у сім’ях яких троє і більше дітей оплачували за харчування у розмірі 50% відсотків оплати.

        Завданням керівника є  підвищення якості навчання згідно із  вимогами сучасного суспільства. Освіта вважається якісною, коли її результати відповідають меті. Протягом навчального року  вчителі  проявляли належний рівень професійної підготовки, здійснювали педагогічну діяльність, забезпечували результативність та якість своєї роботи, відповідно до нормативно-правових актів, наказів та інструкцій Міністерства освіти та науки України. Керівництвом ліцею ведеться постійний моніторинг навчальних досягнень учнів та якість надання освітніх послуг, крім того ведеться внутрішній контроль за якістю надання освітніх послуг. Підсумовуючи навчальний рік, показники навчальних досягнень учнів подано в таблицях.

 

Узагальнені показники навчальних досягнень

за 2018-2019 навчальному році по класах наведено в таблиці.

Класи

Кількість      учнів

Кількість учнів, які мають тільки 10-12 балів

Кількість учнів, в яких переважають 7, 8,9 балів

Кількість учнів, в яких переважають 4,5,6 балів

Кількість учнів, які мають 3 бали з окремих предметів

3-А

21

7(33%)

14(67%)

0(0%)

0(0%)

3-Б

20

7(35%)

8(40%)

4(20%)

1(5%)

4-А

17

7(41,2%)

5(29,4%)

3(17,6%)

1(5,9%)

4-Б

22

5(22,7%)

6(27,3%)

2(9,1%)

3(13,6%)

5

30

3(10%)

17(56,7%)

7(23,3%)

8(26,7%)

6-А

17

2(11,8%)

8(47,1%)

1(5,9%)

4(23,5%)

6-Б

16

3(18,8%)

5(31,3%)

4(25%)

2(12,5%)

7

20

0(0%)

7(35%)

7(35%)

4(20%)

8

29

3(10,3%)

12(41,4%)

8(27,6%)

4(13,8%)

10

17

0(0%)

7(41,2%)

3(17,6%)

2(11,8%)

Всього

209

37 (17,7%)

89(42,6%)

39(18,7%)

29(13,9%)

 

 

Показники навчальних досягнень учнів

у 2018-2019 н.р. по предметах:

 

Початкова школа (середній бал з предметів)

 

 

 

3-А клас

Паланиця М.Я.

 

3-Б клас

Королик О.Б.

4-А клас

П’яста С.Ю.

 

4-Б клас

Родчин У.М.

 

Укр. мова

 

8,6

8

8,4

8,5

Літературне читання

10

8,6

10,2

9,6

Математика

 

8,6

7,9

8,4

7,8

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Середній бал з предметів у 5-11 класах у 2018-2019 н.р.

Класи

Укр. мова

Укр. літ.

Математика

Англ.

мова

Історія

України

Всесвітня історія

Біологія

Хімія

Географія

Зарубіжва

література

Фізика

5

 

7,7

8,7

6,2

7,1

7,1

 

 

 

 

8,1

 

6-А

 

7,5

7,8

6,4

6,8

7,6

 

7,9

 

8,4

8

 

6-Б

 

8,38

8,5

7,4

7,6

7,9

 

8,4

 

8,4

8

 

 

Алгебра

Геометрія

 

7

7,15

7,55

4,1

4,8

6,2

9,0

6,4

6,65

5,95

6,32

8,05

5,8

8

7,93

7,97

6,1

6,03

7,52

7,07

7,14

7,79

7,07

7,55

8,34

7,55

10

8,4

8,7

6,5

7,6

8,6

9,0

7,4

7,0

8,5

8,6

7,6

  всього

7,8

8,2

5,1

5,42

7,1

7,9

7,5

7,6

6,7

7,8

8,2

6,95

 

Порівняльна таблиця річних оцінок та результатів ДПА (ЗНО)

у 11 класі 2018-2019 н.р.

 

 №

Список учнів

Укр.мова(річна)

Укр.мова (ЗНО)

Алгебра(річна)

Матем(ЗНО)

Іст.Укр.(річна)

Іст.Укр.(ЗНО)

Англ.мов.(річна)

Англ.мов.(ЗНО)

Біологія (річна)

Біологія (ЗНО)

Географія (річна)

Географія (ЗНО)

Хімія (річна)

Хімія (ЗНО)

1

Бибик Ю.Я.

9

9

-

-

9

9

-

-

-

-

10

8

-

-

2

Бидік М.С.

10

10

-

-

9

9

12

11

-

-

-

-

-

-

3

Жидан С.А.

10

10

-

-

10

8

11

9

-

-

-

-

-

-

4

Кловак Н.В.

11

11

-

-

11

12

-

-

-

-

-

-

11

11

5

Когуч В.Р.

9

8

-

-

10

8

-

-

-

-

10

8

-

-

6

Перчик М.В.

11

11

-

-

11

11

-

-

12

11

-

-

-

-

7

Якимечко К.І.

10

10

10

10

-

-

10

8

-

-

-

-

-

-

 

Трудовлаштування випускників 9 класу Ямницького ліцею

Рік випуску

Кількість випускників

10клас

ПТЗН

Не навчається

Коледж

2014

29

15

6

-

8

2015

21

9

5

1

6

2016

12

5

4

-

3

2017

20

6

5

-

9

2018

22

15

2

 

5

 

Трудовлаштування випускників 11 класу Ямницького ліцею

 

Рік випуску

Кількість випускників

ЗВО

ПТЗН

Не навчається

Коледж

2014

11

6

-

1

4

2015

9

5

2

1

1

2016

16

11

2

2

1

2017

9

7

-

-

2

2018

5

5

-

-

-

 

Участь в олімпіадах та конкурсах

Активно велася робота із підготовки учнів до ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад із базових предметів, конкурсів та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук. У цьому навчальному році Ямницький ліцей посів п’яте місце у рейтингу участі шкіл Тисменицького району з Всеукраїнських учнівських олімпіадах з основ наук. Учні стали призерами обласного етапу олімпіад з чотирьох предметів (конкурс ім. Т.Шевченка, біологія, англійська мова, трудове навчання ). 23 переможці ІІІ етапу олімпіад підготували Пачків О.В. – з конкурсу ім. Т.Шевченка, Кавка Н.Н. –  з біології; Підгаєцька М.В. – з англійської мови, Лесів А.І. – з трудового навчання. Переможців ІІ етапу підготували учителі Перчик Н.Я., Смицнюк М.Г., Лінійчук Т.В., Гунчик О.Я., Кавка Н.Н., Дерун М.Б., Лесів А.І., Підгаєцька М.В., Мельник О.Г., Вацеба Н.Б.

 

Підсумки участі у Всеукраїнських учнівських олімпіад і конкурсів Ямницького ліцею

№ з/п

Предмет

Місце

ПІП учня

Клас

ПІП учителя

1.                   

Екологія

2

Семочко Ю.М..

10

Гунчик О.Я.

2.                   

Укр.мова

1

Гуйван Т.Р.

8

Лінійчук Т.В.

3.                   

Біологія

1

Перчик М.В.

11

Кавка Н.Н.

4.                   

Образ.мист.

3

Гнатишин С.О.

6-Б

Лесів А.І.

5.                   

Образ.мист.

3

Вінницька Ю.О.

9

Лесів А.І.

6.                   

Математика

2

Гнатишин С.О.

6-Б

Вацеба Н.Б.

7.                   

Конкурс П.Яцика

1

Гуйван Т.Р.

8

Лінійчук Т.В.

8.                   

Конкурс П.Яцика

2

Паланиця С.А.

5

Перчик Н.Я.

9.                   

Конкурс П.Яцика

3

Бойчук С.Р.

4-Б

Родчин У.М.

10.               

Трудове навч.

1

Онищук А.Ю.

9

Лесів А.І.

11.               

Трудове навч.

2

Фицик М.С.

8

Лесів А.І.

12.               

Креслення

3

Кузів О.В.

9

Лесів А.І.

13.               

Конкурс Т.Шевченка

1

Гнатишин С.О.

6-Б

Пачків О.В.

14.               

Конкурс Т.Шевченка

3

Яцишин С.І.

9

Перчик Н.Я.

15.               

Трудове навч.

3

Кузів О.В.

9

Гунчик О.Я.

16.               

Англ.мова

1

Клюба С.М.

9

Підгаєцька М.В.

17.               

Фізика

2

Кухарська В.А.

8

Гунчик О.Я.

18.               

Хімія

3

Кухарська В.А.

8

Кавка Н.Н.

19.               

Економіка

3

Якимечко К.І.

11

Дерун М.Б.

20.               

Правознавство

1

Кловак Н.В.

11

Дерун М.Б.

21.               

Географія

2

Мицак Н.І.

8

Смицнюк М.Г.

22.               

ОХЕ

2

Гойсан В.І.

6-А

Мельник О.Г.

23.               

Конкурс учнівських творів «Бог-Україна-родина і я»

1

Жидан С.А.

11

Мельник О.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про переможців ІІІ етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад і конкурсів

№ з/п

Предмет

Місце

ПІП учня

Клас

ПІП учителя

1

Трудове навчання

3

Онищук Андрій Юрійович

9

Лесів Анатолій Іванович

2

Біологія

2

Перчик Мар’яна Володимирівна

11

Кавка Надія Несторівна

3

Англійська мова

3

Клюба Софія Миколаївна

9

Підгаєцька Мар’яна Володимирівна

4

Конкурс ім.Т.Шевченка

1

Гнатишин Софія Олегівна

6-Б

Пачків Оксана Вячеславівна

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               За перемогу в ІІ і ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад учні отримали грамоти відповідних органів управління освітою, грамоти голови ОТГ та грошові винагороди від сільського голови п.Романа Крутого, а також і вчителі були премійовані.

 

          Учениця 8 класу Рега Ілона стала домінантом премії «Обдарована дитина громади» у номінації «Спортсмен року».

       

            У 2018-2019 н.р. учні та вчителі були учасниками багатьох конкурсів. Учні 8 класу продовжують роботу у  Всеукраїнському конкурсі екопроектів "Компола" (учитель біології  Кавка Надія Несторівна за сприянням відділу проектів ОТГ).

Щорічно збільшується кількість учнів, які є учасниками та переможцями всеукраїнських дитячих конкурсів з різних предметів. Учні 9 класу під керівництвом учителя української мови та літератури Лінійчук Т.В. брали участь у Всеукраїнському конкурсі есе серед учнів 9-11 класів, оголошеному Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана, за що отримали сертифікати. Учениця 10 класу Семочко Юлія під керівництвом учителя Лінійчук Т.В. зайняла І місце у Всеукраїнському конкурсі юних читців у номінації «За артистизм» та «За художню подачу», який ініційований інформаційно-видавничою агенцією  «Освіта України». Учениця 11 класу Кловак Наталія під керівництвом учителя Лінійчук Т.В. зайняла І місце у Всеукраїнському конкурсі «Тисяча журавлів» у номінації «Я - автор», ініційованому журналом «Зарубіжна література в школах України». Робота учениці опублікована в 5 номері часопису. Учні 5 та 9  класів під керівництвом Перчик Н.Я. стали учасниками Інтернет-олімпіад від освітніх проектів «На урок» та «Всеосвіти». Учні 9 класу під керівництвом Лінійчук Т.В. взяли участь в Міжнародній  Інтернет-олімпіаді «Осінь - 2018» від проекту «Всеосвіта» з української мови та за допомогою голосування потрапили в Топ-50 шкіл України і виграли мікроскоп від компанії «Mr.Playwood».

У 2018-2019 н. р. 28 учнів взяли участь в українознавчій грі «Соняшник», 25 учнів – у «Колосок», 27 учасників конкурсу «Sunflower». Їх координаторами є вчителі Перчик Н.Я., Кавка Н.Н., Лінійчук Т.В. За участь у всіх предметних конкурсах учні отримали грамоти, нагороди, призи.

 

 

Кадрове забезпечення Ямницького ліцею:

              Укомплектованість педагогічними кадрами у закладі освіти задовільна.     Загальна кількість педагогічних працівників 40  (крім того - 4 cумісників).  Якісний склад педагогічних працівників:

              22 мають вищу кваліфікаційну категорію ( 3 – «Учитель-методист», 1 – «практичний психолог-методист», 5 – «Старший учитель»); 6 – першу кваліфікаційну категорію; 6 – другу кваліфікаційну категорію; 7 – спеціалістів та  3 бакалаври (Діаграма 1).

        Двоє педагогічних працівників мають нагрудний знак «Відмінник освіти».

На належному рівні, відкрито і прозоро пройшла атестація педагогічних кадрів закладу освіти. У цьому році вчителям Березі Т.Д., Гулазі М.Б., П’ясті С.Ю., Крутій О.М., Смицнюк М.Г. було підтверджено раніше встановлену вищу кваліфікаційну категорію, Деркач Л.Р., Королик О.М. - присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», Гергелевич М.Д., Когуч М.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії». Присвоєно педагогічне  звання «старший учитель» та «практичний психолог-методист».

 (Зміни у курсовій підготовці з 1 січня 2020 року )

              В 2018-2019 навчальному році 30  педпрацівників  мали повне тижневе навантаження (63% ),  а 10 – неповне  (з них 4 сумісників).

 

Підсумки методичної роботи

з педагогічними працівниками

Ямницького ліцею у 2018-2019 н.р.

 

Педагогічний колектив продовжував роботу з реалізації методичної теми «Упровадження інформаційно-комунікативних технологій як засобу розвитку особистості вчителя та учня» (третій етап – апробаційно – впроваджувальний). На засіданні методичної ради було підведено підсумки конструктивно-моделюючого етапу роботи над науково-методичною темою та окреслено наступні напрямки роботи в третьому етапі. Впродовж року було опрацьовано методичну літературу, узагальнено напрацювання з даного питання, проведено ряд методичних заходів (семінарів, тренінгів, практичних занять тощо).

В рамках роботи методичної майстерні було проведено відкриті уроки, тренінгові заняття та круглий стіл. Змістовним і емоційно наповненим був урок з англійської мови у 2-А класі на тему «Їжа», який підготувала та провела Когуч М.В. Вона вміло застосувала інтерактивні форми та методи роботи, які активізують лексико-граматичні навички усного мовлення з даної теми, формують навички читання, розвивають вміння аргументовано захищати свою думку. Креативним та цікавим був інтегрований урок з української мови та основ здоров’я у 4-А класі на тему «Іменник. Складові здорового способу життя», який провела учитель початкових класів П’яста С.Ю. На уроці учні узагальнили знання про іменник як самостійну частину мови, створюючи ментальні карти, які візуалізують творче мислення. Також Світлана Юріївна провела заняття-тренінг для педагогів на тему «Складання ментальних карт як технології креативності». Учитель початкових класів Королик О.М. провела урок із природознавства у 3-Б на тему «Будова грибів. Значення грибів для природи». Учитель поєднала різноманітні інтерактивні вправи – «Павутинка», «Асоціативний вітраж», «Мікрофон» та роботу з інтерактивною панеллю, формуючи екологічну компетентність учнів. Не менш цікавим був урок-тренінг з основ здоров’я на тему «Як залагодити конфлікт» у 3-Б класі, який провела Королик О.М., під час якого учні навчилися конструктивно розв’язувати конфлікти, досягати консенсусу, вміти брати на себе відповідальність за наслідки вчинків. Береза Т.Д. провела урок із інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 2-А класі на тему «Антарктида – найхолодніший материк». Деркач Л.Р. підготувала і провела на високому методичному рівні урок з основ християнської етики на тему «Моя рідня» у 2-Б класі. Гулага М.Б. провела ряд уроків із інтегрованого курсу «Я досліджую світ» на теми «Техніка, яка допомагає. Як «потоваришувати» з технікою» , «Ми - дослідники. Ми – винахідники», «Як людина досліджує світ?», «Чи хотіли б ви подорожувати в часі?» у 1-А класі, впроваджуючи основні принципи реалізації концепції Нової української школи. Береза Т.Д., Катамай О.Б. та Гулага М.Б. провели показові уроки із використання цеглинок LEGO під час візиту-моніторингу тренерів LEGO Foundation.  Учитель Береза М.Т. разом із учнями 10 класу провів відкритий урок із Захисту Вітчизни для вчителів закладів освіти ОТГ.

Цакавою та змістовно для учнів була проведена  науково-практична конференція на тему «Шевченко сучасний завжди», метою якої було показати часто архаїчний образ Тараса Шевченка в новому амплуа. Вчитель музичного мистецтва Павлів Х.В розповіла про сучасних виконавців, які створили власні кавер-версії музичного звучання Шевченкового слова. Учитель української мови та літератури Лінійчук Т.В. розповіла про численні переклади поетичних та прозових творів Кобзаря іншими мовами,презентувала палітурки прижиттєвих перекладів французькою, російською, польською, англійською мовами. Учитель образотворчого мистецтва Лесів А.І. розповів про різні техніки малюнка, які застосовував Шевченко-художник (сепія, гуаш, офорт, свинцевий олівець). Під час обговорення відкритих уроків та заходів було проведено самоаналіз та аналіз уроків.

Слід підкреслити, що відповідно до плану роботи ліцею у закладі реалізовуються чотири колективних довготривалих проектів.

Так учителі природничо-математичних дисциплін працюють над проектом «Використання ІКТ в освітньому процесі. Ефективне використання інтерактивної дошки», метою якого є підвищення компетентності вчителів у сфері інформаційних технологій. Керівник проекту Вацеба Н.Б. підготувала і провела теоретичні і практичні заняття з використання інтерактивної панелі для колег. За сприяння відділу освіти Ямницької ОТГ вчителі ліцею мали змогу відвідати у м. Львові компанію EdPro, яка є виробником контенту  мультибордів, та одну з приватних шкіл «Вільних та небайдужих», де створено надсучасне освітнє середовище. Освітяни мали можливість поспілкуватися та набути досвіду колег. Учителі Пачків О.В., Кавка Н.Н., Вацеба Н.Б., Родчин У.М., Ходоровська Н.Б., Тижбір Н.З., Лесів Й.З., Лесів А.І., Лінійчук Т.В., Когуч М.В., Гулага М.Б., Курилів М.Ю. пройшли навчання на  Вебінарах та отримали сертифікати mozaBook та mozaWeb.

Вчителі біології, географії, трудового навчання працюють над проектом  «Навчальна екологічна стежка. Шкільний дендропарк». Вони розробили маршрут екологічної стежки на території ліцею, окреслено ряд заходів щодо розширення маршруту за межі закладу. Шкільний дендропарк поповнився новими видами дерев – посаджено каштани. До роботи над проектом залучаються й учні старших класів. Зокрема продовжується робота з компостування органічних речовин.

Вчителі-словесники працюють над проектом «Інтеграція технології вітагенного навчання з голографічним методом проекцій в особистісно зорієнтоване навчання на уроках словесності».    Свій досвід роботи для учителів над даною темою презентувала вчитель Лінійчук Т.В. Надалі заплановано впровадження даного досвіду іншими вчителями української мови та літератури.

Також розпочато роботу над проектом «Історія Ямницької школи», над яким працюють виховники, учителі історії та члени учнівської адміністрації.  Подано кілька заявок на конкурси проектів шкільних музеїв - проте ми не отримали у них пермоги.

На даний час зібрано фотоархів та записано спогади вчителів-ветеранів та випускників закладу.

Роботу над проектами буде продовжено в наступному навчальному році.

Робота методичної ради у цьому навчальному році здійснювалась відповідно до плану роботи, на засіданнях були опрацьовані питання щодо реалізації методичної теми закладу, обговорені контрольні зрізи, відкриті уроки та виховні заходи, які відбувались впродовж року, вибір підручників для учнів 2,6,11 класів. Вчителі початкових класів та вихователі ГПД ознайомилися із новим Державним стандартом початкової освіти та методиками компетентністного навчання, пройшовши онлайн-курс у студії онлайн-освіти Educational Era.

На базі Ямницького ліцею у жовтні 2018 року відбулася педагогічна практика слухачів курсів групи подовженого дня. Ходоровська Надія Богданівна провела заняття «Врятує світ лиш доброта». Сараєва Анастасія Павлівна презентувала «Коло зустрічі» учнів відповідно до тематики Тижня у 1 класі. Практичний психолог провела заняття з елементами тренінгу «Професійна мобільність педагога або чому треба вчитись і змінюватись впродовж життя?»  У лютому 2019 року відбулася педагогічна практика слухачів курсів учителів географії, під час якої Смицнюк М.Г. проявила високий рівень професійної майстерності. В лютому та квітні 2019 року відбулися педагогічні практики слухачів курсів Івано-Франківського ОІППО керівників ЗЗСО області (керівники курсової підготовки – Пониполяк Г.П, Нижник О.О.) Гості відвідали уроки професіоналів своєї справи Гулаги М.Б. у 1-А класі, Когуч М.В. у 2-А класі, Пачків О.В. у 6-Б класі, Підгаєцької М.В. у 9 класі, де побачили основні домінанти сучасного компетентного уроку. Заступник директора з НВР Лінійчук Т.В. та учителі Кавка Н.Н. та Вацеба Н.Б. провели майстер-клас «Використання інтерактивної панелі як інструментарію інформаційної компетентності сучасного вчителя». Керівників закладів освіти області директор ліцею Лесів Й.З. ознайомила з основними складовими ефективного управління в умовах НУШ та новими локальними документами ЗЗСО.

       Більшість вчителів беруть активну участь в роботі Всеукраїнських та обласних тренінгів, семінарів та конференцій. Лесів Й.З. взяла участь у роботі Всеукраїнської серпневої конференції на тему «Нова українська школа – запуск реформи, участь громад» у м. Києві та виступила на обласній серпневій конференції педпрацівників про роль керівника у реалізації концепції НУШ. Підгаєцька М.В. взяла участь у роботі Авторського Семінару Педагогів Новаторів на тему «Інтерактивний стиль навчання за технологією Mikrosoft Mouse Mishift». Лінійчук Т.В. взяла активну участь в роботі семінару педагога-новатора Н.Семенів на тему «Комп’ютерна візуалізація на уроках словесності». Вацеба Н.Б. брала участь в семінарі-практикумі керівників методоб’єднань учителів інформатики та математики закладів загальної середньої освіти ОТГ «STEM-досвід: успішні освітні практики». Заступник директора з НВР Лінійчук Т.В. та учителі пілотних 2-х класів Береза Т.Д. та Деркач Л.Р. взяли участь у дводенній сесії для працівників пілотних шкіл в м. Рівне, вивчаючи досвід використання цеглинок Lego в освітньому процесі. Також Береза Т.Д. взяла участь у тренінгу для учителів пілотних шкіл в м. Києві «Педагогіка початкової школи: фінський досвід».  Учителі пілотних  класів Деркач Л.Р. та Береза Т.Д. стали активними учасниками Всеукраїнського семінару «Лідерство і менеджемент змін у шкільній реформі». Учителі початкових класів Гулага М.Б. та Катамай О.Б. були учасниками тренінгу для вчителів перших класів НУШ. Слід зауважити, що всі учителі початкових класів ліцею пройшли навчання на очних та онлайн-курсах на «EdEra» за Типовою освітньою програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розробленої відповідно до Концепції Нової української школи. Вчителі англійської мови Когуч М.В. та Підгаєцька М.В. взяли участь в роботі семінару «Особливості викладання англійської мови в початковій школі». Паньчишак І.П. стала учасником семінару «Розвиток життєвих компетентностей учнів на уроках іноземної мови». Учитель трудового навчання Лесів А.І. взяв активну участь в роботі  обласного семінару з трудового навчання на тему: «Компетентнісний підхід у реалізації навчальних програм предметів технологічного циклу». Директор ліцею Лесів Й. З. ділилася досвідом співпраці ліцею та громади під час засідання творчої групи заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів закладів загальної середньої освіти з теми «Нормативно-правове забезпечення взаємодії закладу освіти та громадських організацій».

Більшість вчителів беруть активну участь в онлайн-курсах, займаються самоосвітою, про що засвідчують отримані Сертифікати. Директор ліцею Лесів Й.З. та заступник директора з НВР Лінійчук Т.В. пройшли навчання з теми «Управління школою. Практикум» на сайті онлайн-освіти «EdEra». Когуч М.В. пройшла курс підвищення кваліфікації при Британській Раді. Учителі Родчин У.М. та Ходоровська Н.Б. пройшли онлайн-курс на тему «Робота вчителів початкових класів з дітьми із особливими освітніми потребами». Учитель Лінійчук Т.В. пройшла онлайн-курс на тему «Соціальна інклюзія в Новій українській школі» та «Ефективні комунікації для освітніх управлінців».

Продовжується  робота щодо публікацій власних напрацювань.

Лінійчук Т.В. опублікувала статтю у збірнику наукових праць «Логос» за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Експериментальні та теоретичні дослідження в сучасних науках» (м. Суми, 2018 р.) на тему «Дорога болю Василя Стуса (до 80-річчя від Дня народження В.Стуса)»; Конспект уроку  на тему «Екранізації творів Е.А.По та А.Конан-Дойла. Втілення героїв детективів засобами кіномистецтва» в журналі «Зарубіжна література в школах України» (№12, 2018 р.); Статтю  на тему «Формування читацької компетентності учнів через використання технології вітагенного навчання (на матеріалі повісті С.Процюка «Варвари»)» в журналі «Дивослово» (№2, 2019 р.); Статтю у збірнику науково-практичної конференції «Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусії» на тему «Мотив любові та смерті в романі Джона Гріна «Провина зірок» (м. Одеса, 2019 р.); Статтю у в журналі «Зарубіжна література в школах України»  на тему «Сучасна література. Провідні мотиви роману «Провина зірок» Джона Гріна» (№4, 2019р.); Конспект уроку в журналі «Всесвітня література в сучасній школі» на тему ««Джон Майкл Ґрін. «Провина зірок» – розповідь про історію кохання. Образи головних героїв. Ідея цінності життя. Символіка назви твору. Ліризм, іронічність оповіді»(№6, 2019р.). Веде власний блог. Учитель математики Тижбір Н.З. опублікувала статтю на тему «Використання Geogebra для організації самостійного навчання учнів при вивченні математики» у збірнику ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції «ІТМ* ПЛЮС - 2018» (м. Суми, 2018).

Учитель трудового навчання Лесів А.І. спільно з учасниками обласної АТМ підготував матеріали до альбому «Трудове навчання. 7-8 класи. Об’єкти технологічної діяльності. Технічні види праці», який поданий на схвалення МОН України. Учитель початкових класів Береза Т.Д. спільно з учасниками обласної Авторської творчої майстерні учителів початкових класів є співавтором навчального посібника «Партнерська взаємодія». Узагальнила власний досвід роботи на тему «Структурування змісту початкової освіти на засадах інтегративного підходу у навчанні».

Практичний психолог Крута О.М. впродовж року брала участь у багатьох конференціях та семінарах і опанувала такі теми «Психологічні особливості дітей, які зазнали булінгу», «Використання арт-терапії в роботі практичного психолога та соціального педагога» (авторська програма Л.В.Підлипної), «Методи і форми супроводу клієнта в арт-терапевтичному процесі» у м. Львові (авторський курс В.Назаревич). Впродовж року психолог здійснила діагностику рівня адаптації першокласників до навчання в ліцеї та п’ятикласників до навчання у основній школі (тестування, корекційно-розвивальні заняття, рекомендації батькам та педагогам, психологічна просвіта батьків), що активно було обговорено на психолого-педагогічному консиліумі «Адаптація п’ятикласників до навчання в основній школі»; щомісяця проводила «години психолога» у кожному  класі. Для педагогічних працівників підготувала психолого-педагогічний семінар: «Тимбілдинг: командобудування в педагогічному колективі».

У 2018-2019 н.р. було проведено на належному рівні предметні тижні – Тиждень початкової школи, Тиждень права, Тиждень християнської етики, Тиждень соціальної підтримки, Тиждень безпечного Інтернету, Шевченківський тиждень.

За підсумками методичної роботи у 2018-2019 н. р. випущено  «Методичний вісник - 2019», в якому узагальнено напрацювання вчителів ліцею.

У наступному навчальному році педагогічний колектив продовжить  роботу над методичною темою «Упровадження інформаційно-комунікативних технологій як засобу розвитку особистості вчителя та учня» (практичний етап).

Методичну роботу у ліцеї буде спрямовано на:

- впровадження пілотного проекту нових освітніх стандартів у початковій школі, напрацювання методичної бази для їх реалізації;

  - забезпечення рівного доступу дітей та молоді з урахуванням їхніх особистісних потреб до навчання, виховання, розвитку та соціалізації засобами позашкільної освіти;

   - розвиток та підтримку системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю;

   - інформатизацію освіти, вдосконалення бібліотечного та інформаційно-ресурсного забезпечення закладу;

 - реалізацію сучасних технологій професійного вдосконалення та підвищення кваліфікації педагогічних працівників  відповідно до вимог інноваційного розвитку освіти; 

- забезпечення належних умов для реалізації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.

 

 

Підсумки виховної роботи

у Ямницькому ліцеї

за 2018-2019 н.р.

 

Виховна робота у 2018-2019 році була спрямована на реалізацію наступних завдань:

- формування свідомого громадянина, патріота рідної землі;

- утвердження національної самоідентичності учнів, прагнення їх до самоосвіти і саморозвитку;

- формування системи загальнолюдських та національних цінностей. Виховна робота планувалась тематичними блоками.

Вже стало традицією в учнівському та вчительському колективах проводити щоденну молитву за мир і спокій в Україні, кожен тиждень починається виконанням гімну України та вшанування хвилиною мовчання загиблих воїнів.

У перший тиждень вересня ми традиційно повторили правила безпечної поведінки на дорозі. На запрошення адміністрації Ямницького ліцею, старші лейтенанти патрульної поліції м.Івано-Франківська. Під час зустрічі працівники поліції ознайомили учнів з правилами поводження у громадських місцях, з видами правопорушень, які часто зустрічаються у шкільному середовищі та на вулиці. Усі учасники зустрічі отримали подарунки – книжки-розмальовки та світловідбивачі.

У вересні 2018 року виповнилося 100 років від дня народження видатного педагога сучасності, вченого, громадського діяча Василя Олександровича Сухомлинського. Вихованці нашого закладу не залишилися осторонь та долучилися до відзначення цієї пам’ятної дати славетного українського педагога. Усі учні початкової школи долучилися до читань творів В.Сухомлинського у шкільній бібліотеці. Учитель 4-А класу П’яста С.В.разом із своїми учнями провели цікаве дійство “Інсценізація казок до творів В.Сухомлинського”.

Наприкінці вересня в нашому ліцеї активістами ГО «Ямницька спілка учасників бойових дій та АТО» спільно з учителем Захисту вітчизни Мирославом Теодозійовичем було проведено заняття з учнями старших класів по тактичній медицині. Учасники спілки активно допомагають виховувати наших учнів  у військово-патріотичному дусі.

Також у вересні наші учні взяли участь у «Малих Олімпійських  іграх серед закладів освіти Ямницької ОТГ», де разом з учителем фізичної культури Рожаловською В.В здобули перемогу.

В кінці вересня команда учнів ліцею разом з заступником директора з виховної роботи взяла участь у фіналі міжнародного проекту “Heritage and me”.

Другий місяць осені розпочався з особливої дати. 1 жовтня у всьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку, проголошений Генеральною Асамблею ООН. А в Україні це також і День ветерана. Напередодні цієї пам’ятної дати, соціальним педагогом ліцею –       Гергелевич М.Д., були проведені цікаві заняття: “Зігріймо серце добротою”, “Діалог поколінь”, “Крила доброти”.

На початку жовтня учителі Ямницького ліцею отримали щирі вітання з нагоди професійного свята. Вся шкільна родина - від першокласників до одинадцятикласників - щиро дарували свої вітання вчителям ліцею.

Напередодні 14 жовтня - Дня захисника України, Дня Українського козацтва та 76-ої річниці створення Української Повстанської Армії, учителем історії Деруном М.Б. було проведено Урок історії, присвячений річниці створення УПА. З нагоди цієї дати, учні 10 класу із заступником директора з виховної роботи Підгаєцькою М.В.  відвідали воїна УПА, ямничанина Ярослава Козуня. Діти мали нагоду поспілкуватися з очевидцем іторичних подій, почути з перших вуст про події Другої світової війни, переглянути фото.  

Усіма учнями ліцею було представлено квіткові композиції "З Україною в серці ".

Наші найменші школярі, учні 1-Б класу разом із своїм класним керівником Катамай Оксаною Богданівною та з допомогою батьків приєдналися до акції «Благодійність замість квітів» організованої фондом «Таблеточки».

Команда учнів Ямницького ліцею (хлопці 8-10 класів) під керівництвом учителя Захисту Вітчизни Берези Мирослава Теодозійовича взяла участь у спартакіаді з військово-прикладних видів спорту та здобула перемогу у “Комплексній силовій вправі”.

В рамках проекту "Екологічна стежка" було створено ще одну зупинку "Екокуточок". В ньому розміщено компостер, який учні виграли у Всеукраїнському конкурсі "Компола".

Наприкінці жовтня другокласники Ямницького ліцею із своїми класними керівниками Березою Т.Д. та  Деркач Л.Р. підготували цікавий захід - «Посвята у читачі» шкільної бібліотеки.

В кінці жовтня було налагоджено роботу офіційного сайту Ямницького ліцею.

Учитель української мови та літератури Перчик Н.Я. із учнями 11 класу підготували для учнів та учителів нашого ліцею науково-практичну конференцію “Педагогічна спадщина В.Сухомлинського”, присвячену 100-річчю від дня народження видатного українського педагога, публіциста, поета, громадського діяча.

Ще однією доброю справою, до якої радо долучилися учні нашого ліцею стало плетіння маскувальної сітки для наших захисників.

В період з 22 по 26 жовтня 2018 року, в ліцеї проходив Тиждень соціальної підтримки, який проводила соціальний педагог Гергелевич М.Д.

До 100 річчя проголошення ЗУНР. Учні 10 класу разом з учителем історії Винником С.Р. відвідали історичні місця Івано-Франківська, а також побували на місцях археологічних розкопок.

Також для учнів 8-11 класів в  актовій залі ліцею був організований показ документального фільму про створення ЗУНР.

З метою проведення цілеспрямованої роботи з учасниками освітнього процесу щодо профілактики травматизму класними керівниками 1-11 класів було проведено ряд бесід про безпечну поведінку під час надзвичайних ситуацій. На інформаційному стенді розгорнулась виставка учнівських малюнків на тему “Добрий і злий вогонь” та “Дитина і вулиця”. Цікавою і змістовною була зустріч старшокласників зі сімейним лікарем, керівником центру первинної медико-санітарної допомоги Ямницької ОТГ Островською М.М. Лікар разом із учнями  обговорили питання першої долікарської допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях.   Педагогом-організатором було проведено брейн-ринг з учнями 6-х класів “Це повинен знати кожен”. На завершення тижня учні 10 класу взяли участь у вікторині “Що робити коли…?”.

Учитель української мови та літератури Лінійчук Т.В. та учениця 11 класу Когуч Віталія взяли участь в  конкурсі читців поезії серед учнів ОТГ, у номінації "Лірика",   де  презентували поезію "Очима ти сказав мені люблю..." Л.Костенко.

До Дня української писемності та мови у нашому ліцеї пройшла акція "Подаруй українську книгу школярам зі сходу". Усі зібрані книжки були передані у школи Донецької та Луганської областей.

Щороку 9 листопада в Україні відзначається День української писемності та мови. Цей день у нашому ліцеї розпочався з урочистої лінійки. Наші учні долучилися до Всеукраїнського диктанту національної єдності, який міг написати кожен охочий. Також в цей день школярі взяли участь у конкурсі знавців української мови ім.П.Яцика. Було проведено вікторину до Дня української писемності та мови для учнів 5 класу, яку  підготувала учитель української мови та літератури Лінійчук Т.В.

Учні нашого ліцею взяли участь у конкурсі “Бібліотечна країна”, де представили свою авторську відео роботу. На жаль, призового місця не одержали.

17  листопада  відбулися військово-тактичні навчання “Осінь-2018“, які для учнів Ямницького ліцею, учасників військово-патріотичного гуртка “Джура“, вже вкотре провели учасники АТО Рега Володимир, Самсонов Тарас, Кабанов Адрій.

21 листопада в нашій країні відзначається Революція гідності. З нагоди цієї пам’ятної дати педагог-організатор Деркач Н.Д. разом з членами учнівської адміністрації підготували цікавий виховний захід, на якому ми мали змогу пригадати хронологію подій революції.

До Всеукраїнського Дня пам’яті жертв голодомору в нашому ліцеї було проведено акцію “Запали свічку пам’яті”. Ранок розпочався із загальношкільної молитви, класними керівниками було проведено ряд виховних бесід на дану тематику.

В кінці листопада для учнів початкової школи бібліотекарем Обух В.А. було організовано авторські читання з казкаркою Лесею Кічурою. Учні мали змогу поспілкуватися із казкаркою, ознайомитись з її творчістю та придбати авторські казки.

1 грудня, до  Міжнародного дня боротьби зі СНіДом соціальним педагогом Гергелевич М.Д. та практичним психологом Крутою О.М. було проведено тренінгові занятті та години спілкування.

7 грудня, члени учнівської адміністраці із заступником директора з виховної роботи Підгаєцькою М.В. відвідали дискусійний майданчик “Молодь обирає дію”, де мали можливість ознайомитися з соціальними проектами своїх однолітків, молодіжними ініціативами та громадськими організаціями.

Щорічно до Дня Св.Миколая у нашому ліцеї проводиться солодкий благодійний ярмарок. Цьогоріч за підсумками ярмарку було виручено близько шістнадцяти тисяч гривень. Усі виручені кошти були спрямовані на благодійність. Частина грошей була спрямована на допомогу онкохворому учневі Угринівського НВК, частина грошей на допомогу постраждалій в наслідок ДТП мешканці с.Побережжя, решта грошей була спрямована на допомогу сім’ям Федорків та Ставичних. Також напередодні свята Св.Миколая педагог-організатор Деркач Н.Д. та члени учнівської адміністрації подарували учням початкової школи святкову програму.

Традиційно в грудні ми долучаємося до акції “16 днів проти насильства”. Під час цієї акції було проведено чимало заходів практичним психологом Крутою О.М. та соціальним педагогом Гергелевич М.Д. В рамках Тижня права вчителем правознавства Деруном М.Б. було організовано цікаву зустріч із працівниками управління юстицій.

Другий семестр розпочався із перемоги у Всеукраїнському проекті Демократична школа.

В останні й тиждень січня у нашому ліцеї пройшов Тиждень безпечного інтернету.

З нагоди  відзначення 100-річчя проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР, 22 лютого 2019 р. для учнів 8-11 класів нашого ліцею було проведено особливий урок. Учитель історії Винник Сергій Романович розповів учням про  цей  день   1919 року, коли було проголошено Акт возз'єднання (злуки) Української народної республіки (УНР) і Західноукраїнської народної республіки (ЗУНР).

В рамках проекту “Я маю право” до нашого ліцею завітали працівники головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області   головний спеціаліст – Фещук Марта та Кружинська Лілія – спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти. Гості розповіли учням що таке булінг, про його види. Також спеціалісти дали поради як поводитися коли ви стали жертвою боулінгу, чи свідком. Працівники управління юстиції розповіли дітям куди звертатися за консультацією в разі виникнення проблемної ситуації. В кінці зустрічі учням роздали інформаційні буклети.

8 лютого, для учнів нашого ліцею було організовано цікаву зустріч. На запрошення вчителя християнської етики Мельник О.Г.  до нашого закладу завітали члени редакції християнського журналу “Слово” -  о.Роман Терлецький – шеф-редактор журналу, духовний наставник, Вероніка Заник- головний редактор, Галина Литвин- журналіст, постійний автор журналу, дослідниця української культури, літератури, активний громадський діяч м.Івано-Франківськ.  На зустрічі були присутні учні 8-11 класів, вчителі та о.Ярослав Рожак.
З вітальним словом до гостей заходу звернувся шеф-редактор Роман Терлецький. Під час зустрічі головний редактор п.Вероніка Заник поділилась секретами журналістської професії, розповіла про історію створення першого випуску християнського журналу “Слово”. Журналіст п.Галина Литвин проаналізувала кілька номерів часопису, де автори підіймають актуальні проблеми сьогодення. В кінці зустрічі бажаючі мали можливість придбати останній випуск журналу.

Учениця 10 класу Семочко Юлія та вчитель української мови та літератури взяли участь в проекті "Конкурс юних читців".

З 4 по 8 лютого у нашому ліцеї проходив тиждень християнської етики. Протягом тижня учителем християнської етики Мельник О.Г. було оганізовано багато цікавих заходів. Тиждень розпочався із урочистої лінійки, яку підготували учні 6-А класу. Згодом учні, вчителі та отець Ярослав Рожак взяли участьу написанні “Живої газети” (виписували цитати із Біблії). На великих перервах впродовж усього тижня діти танцювали банси. Старшокласники читали через радіовузол псалми. У вестибюлі було розміщено тематичну виставку малюнків (5-9 класи).

5 березня 2019 року відбулася десята українознавча гра "Соняшник ".  Учні 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 класів Ямницького ліцею взяли участь у грі , координатором якої є учитель української мови та літератури Перчик Надія Ярославівна.

Наприкінці лютого учні 10-го класу під керівництвом Когуч Мар'яни Василівни презентували Святкову програму до Дня закоханих.

День Героїв Небесної Сотні – пам'ятний день, що відзначається в Україні 20 лютого на вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. З нагоди п’ятої річниці загибелі Небесної Сотні у нашому ліцеї  класний керівник 6-Б класу Гергелевич Марія Дмитрівна разом із своїми вихованцями підготували вечір пам’яті “Небесні ангели”. 

4 березня  -  День народження Володимира Івасюка, одного із основоположників української естрадної музики. Він є автором понад  100 пісень, 53 інструментальних творів, музики до кількох спектаклів.
    З нагоди 70-ої річниці від дня народження легендарного автора, виконавця, Героя України, вчитель української мови та літератури, класний керівник 7 класу  Пачків Оксана Вячеславівна разом із своїми вихованцями подарували учням ліцею чудовий пам’ятний вечір “Пісня буде поміж нас”.
Ми насолоджувались легендарними піснями у виконанні учнів та Оксани Вячеславівни.

З 26 лютого по 1 березня 2019р. команда Ямницького ліцею булла учасником 4-денного тренінгу для шкільних команд  з освіти для демократичного громадянства і прав людини у рамках Програми підтримки освітніх реформ в Україні "Демократична школа",  спрямованої на підтримку системних демократичних реформ шкільної освіти в Україні.  

За ініціативи учителя української мови та літератури Лінійчук Тетяни Вікторівни, для учнів 5-11 класів було проведено конференцію на тему: "Шевченко - сучасний завжди". Метою заходу було показати часто архаїчний образ Тараса Шевченка в новому амплуа.

Також з нагоди 205-ї річниці від Дня народження Тараса Шевченка учитель початкових класів Родчин Уляна Мирославівна разом із учнями 4-Б класу підготували святкове дійство під назвою “Стежками Тараса”.

    "Нам треба Твого голосу, Тарасе!" - під такою назвою в актовому залі Ямницького ліцею відбулася літературно-музична композиція , присвячена 205 - ій річниці від дня народження Т.Шевченка. Захід підготували учні Ямницького ліцею з вчителем української мови та літератури Перчик Надією Ярославівною та класним керівником Вацебою Надією... Богданівною.

У квітні відбулося свято «Прощання з Букварем». Підготували та провели виховні заходи класний керівник 1-А та 1-Б класів Гулага Мирослава Богданівна та Катамай Оксана Богданівна. На святі дітки показали вміння читати  вірші, співати і танцювати. Ця чудова книжка ввела першокласників у таємничий світ літер, навчила читати, познайомила з новими словами.

    Впродовж 8-12 квітня у нашому ліцеї проходив тиждень БЖД. Тиждень розпочався із оголошення плану роботи. Класні керівники 1-11 класів провели бесіди з учнями про безпечну поведінку під час надзвичайних ситуацій. Також було організовано виставку малюнків на тему «Добрий і злий вогонь», «Дитина і вулиця». Для учнів 1-4 класів педагог-організатор Деркач Н.Д. організувала перегляд мультиплікаційного фільму «Уроки обережності». Вчителями української мови та літератури було проведено конкурс есе на тему «Героїчна професія рятувальник». Вчитель основ здоров'я Винник С.Р. провів вікторину для учнів 6 класу на тему "Безпека в побуті і навколишньому середовищі".В кінці тижня до учнів 7 та 9 класів завітали працівники управління поліції м.Івано-Франківська. Поліцейські провели два заняття, на яких поспілкувалися дев’ятикласниками про небезпеку вживання алкогольних та наркотичних речовин та їх наслідки. З семикласниками патрульні розмовляли на тему «Булінг». На завершення тижня медсестрою ліцею Дем’янюк Н.Д. було проведено практичне заняття з учнями 8 класу, на якому учні вчилися надавати першу домедичну допомогу.
У кінці квітня на подвір’ї Ямницької церкви пройшли традиційні Великодні забави – гаївки. Діти гралися у великодні ігри, водили гаївки, співали веснянок та Великодніх пісень. Тепла весняна погода сприяла гарному настрою та налаштувала на позитив.
   22 квітня – Всесвітній день Землі, свято єднання народів планети у справі захисту навколишнього середовища. Цей день покликаний на те, щоб  об'єднати людей планети в справі захисту навколишнього середовища та нагадати про те, що планета, яка дарувала нам життя, унікальна й має потребу в турботі й захисті.
    З нагоди цієї пам’ятної дати, вчитель хімії та біології Кавка Надія Несторівна разом із учня 8 класу подарували учням нашого ліцею чудовий захід, на якому ми мали можливість задуматися над тим, що кожен може зробити для того щоб побороти в собі байдужість та об’єднати людей в справі захисту навколишнього середовища.

8 травня у Ямницькому ліцеї пройшов День цивільного захисту з метою поглиблення знань учнів та працівників закладу з цивільного захисту, вдосконалення навичок, дій при евакуації у надзвичайних ситуаціях.
    Заступник директора з НВР Лінійчук Т.В. провела Урок до Дня цивільного захисту для учнів 8 класу, ознайомивши з основними поняттями про конкретні надзвичайні ситуації, що можуть виникнути, та порядок дій та реагування на них.
    Соціальний педагог Гергелевич М.Д. провела брейн-ринг для учнів 6-А та 6-Б класів на тему: «Щоб пожежі нам не знати,... треба правила вивчати», метою якого було закріпити знання і вміння учнів про правила пожежної безпеки, формувати соціальні та комунікативні компетентності, практично розвивати уміння діяти в екстремальній ситуації, виховувати відповідальність, дисциплінованість, обережне і бережливе відношення до вогню.
    Учитель предмета «Захист Вітчизни» Береза М.Т. розповів учням 5 класу як користуватися засобами індивідуального захисту. Для учнів початкової школи було проведено показ мультфільмів на тему безпеки життєдіяльності (Педагог-організатор Деркач Н.Д.).
    Учитель фізичної культури Пташник В.В. та медична сестра Демян’юк Н.Д. провели годину спілкування з елементами демонстрації та практичного відпрацювання «Надання першої домедичної допомоги у разі виникнення НС» з учнями 5-9 класів. Класні керівники сумлінно підготували учнів до практичних занять з одягання протигазів та здійснення евакуації у НС. Навчальна евакуація учасників освітнього процесу пройшла за 3 хвилини 24 секунди.

Чудове свято матерям подарували учні 3- А та 3-Б класів із своїм класними керівниками Паланицею Мирославою Мирославівною та Королик Оксаною Мирославівною. Третьокласники у  віршах, танцях та сценічних номерах показували свою любов та повагу до своїх матусь. На їхніх облияччях сяяли усмішки, а уста промовляли найтепліші, найрадісніші побажання своїм рідним.

3 травня 2019 року у приміщенні актової зали відбулася зустріч з композитором і музикантом, талановитим педагогом, членом Асоціації Діячів мистецтв України, членом Львівської обласної організації Національної спілки композиторів Євгеном Заставним. Ініціатором заходу стала викладач Ямницької музичної школи та керівник гуртка “Вокал” (молодша група) Гринчук Галина Василівна.

У День Європи жителі України відзначають день спільних цінностей, спільної історії всіх націй континенту.
    15 травня 2019 року здобувачі освіти 8-11 класів Ямницького ліцею долучилися до святкування Дня Європи в Україні під час відкритого онлайн-уроку «Європа починається з тебе».
Під час уроку відомий тележурналіст, актор, сценарист і музикант Майкл Щур простими словами проілюстрував, як впровадження європейських цінностей та стандартів в Україні сприяє покращенню життя кожного українця та формуванню демократії, свободи та прав людини в Україні.

У селі Рибному, що   неподалік Івано-Франківська впродовж 11-13 червня проходив районний зліт туристів-краєзнавців. Учнівська молодь Тисменничини змагались у таких конкурсах – краєзнавча вікторина, топографічні знаки, в'язання туристичних вузлів, розпалювання вогнища, кухня на вогні,  туристична смуга перешкод, художня самодіяльність. Команда учнів Ямницького ліцею здобула три призових місця  у конкурсах "Художня самодіяльнісь", "Розпалювання вогнища" та "Кухня на вогні". У підсумку зайняли шосте командне місце.

 Пришкільний відпочинковий табір «Мрія» на базі Ямницького ліцею  діяв з 27 травня  по 09 червня 2019 року. До оздоровлення та відпочинку цьогоріч  було залучено 70 учнів.
    Кожен день у таборі розпочинався з ранкової гімнастики і організаційної лінійки. Після лінійки на вихованців чекали бесіди, різноманітні заходи пізнавального характеру, вікторини, ігри, перегляд пізнавальних мультфільмів та захоплюючі екскурсії.

Не залишилися поза увагою діти, які складають так звану групу ризику. З ними постійно працює практичний психолог, ці діти залучаються до роботи гуртків та спортивних секцій. З такими підлітками працює Рада профілактики правопорушень.

Протягом року у ліцеї діяли такі гуртки: танцювальний, військово-патріотичного виховання, вокальний гурток. Слід зазначити, що вихованці гуртка “Вокал” брали участь у більшості шкільних заходів та у всіх загальносільських (керівник гуртка Пинчук Х.В.)

 Заходи і поставлені завдання, передбачені у плані виховної роботи у 2018-2019н.р.  були  виконані.

Директор ліцею Лесів Й.З. та заступник директора з ВР Підгаєцька М.В. стали учасниками базових тренінгів для шкільних команд з освіти для демократичного громадянства і прав людини в рамках четвертої хвилі Програми підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», спрямованої на підтримку системних демократичних реформ шкільної освіти в Україні. Надалі було проведено презентацію програми у ліцеї. Проведено самооцінку роботи закладу. Складено план дій на 2019-2020 н.р.

 

                                     Дошкільна освіта

 

У Ямницькому ліцеї функціонують  2 дошкільні групи, в яких виховувалися 41 дитина у 2018-19 н.р. У дошкільному підрозділі працюють 4 вихователі, 1 музичний керівник, 2 помічники вихователя, 1  працівник (0, 5 ст – прибиральник приміщень, 0,5ст. машиніст з прання білизни). Усі вихователі пройдуть підвищення кваліфікації.

         Освітня діяльність у групах здійснювалась відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту ліцею, Базового компоненту дошкільної освіти. Зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту у ЗДО у 2018/19 навчальному році визначався комплексною програмою розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку “Впевнений  старт”. Організація і проведення ігрової діяльності забезпечена раціональним розташуванням предметно-розвивального середовища в групах для стимулювання пізнавальної, творчої та фізичної активності дітей. Найбільше уваги вихователі приділяють організації дидактичних та рухливих ігор, інтегруючи їх у різні форми організації навчально-пізнавальної, рухової, мовленнєвої діяльності. Для розвитку пізнавальної активності доречно використовуються різноманітні настільно-друковані, розвивальні ігри, що містять широкий діапазон знань, як за складністю так і за різноманітністю характеру. Протягом року  вихованці груп брали активну участь у багатьох загальношкільних заходах та святах.

 

                                           Заходи музично-естетичного циклу

груп «Веселка», «Дзвіночок» дошкільного відділення Ямницького ліцею

за 2018-2019 н.р.

 

Вересень

 • Інсценування казки В.Сухомлинського з нагоди 100-річчя від Дня його народження «Як Їжачок до зими готувався» (группа «Внселка»);
 • Розвага  з нагоди  Дня Дошкілля «Наш садочок – другий дім, жити весело у нім» (група «Дзвіночок»).

Жовтень

 • «Зустріч з мелодією» (розвага музичних інструментів в группі «Веселка»);
 • «Осінні смаколики» (свято в групі Веселка»);
 • «Український ярмарок» (свято в групі «Дзвіночок»);
 • «Варимо борщик» (спортивна козацька розвага в групі «Дзвіночок»).

 

Грудень

 • «Черевички для Оксани» (новорічне свято в групі «Веселка»);
 • «Рукавичка на новий лад» (новорічне свято в групі «Дзвіночок»).

Січень

 • «Ліпить бабу дітвора» (спортивна розвага в групі «Веселка»);
 • «Зимонька завітала, ігри дітям подарувала» (розвага в групі «Дзвіночок»);
 • Методичне об’єднання вихователів дошкільних груп.

Березень

 • День доброти (розвага в групах «Веселка», «Дзвіночок»);
 • «Слово Кобзаря» (свято з нагоди Дня народження Т.Г.Шевченка в групі «Веселка»);
 • «Свято води» (група «Дзвіночок»).

Травень

 • Свято Весни (група «Дзвіночок»);
 • «Квіти для мами» (свято Матері в групі «Дзвіночок»);
 • «Я своїй матусі квіти подарую» (свято Матері в групі «Веселка»);

Червень

 • Розвага до Дня захисту дітей (групи «Веселка», «Дзвіночок»);
 • «Старі фотографії» (випускне свято в групі «Дзвіночок»);
 • «Гавайська вечірка» (свято випуску дітей до школи в групі «Веселка»).

 

 

                                    


 

Охорона праці, БЖД.

 

        Значна увага приділялася охороні праці, збереженню життя і здоров’я всіх учасників освітнього  процесу. У плані роботи є окремий розділ з даного питання. Всі працівники закладу щорічно проходять обов’язковий медичний огляд. Учні та вихованці мають картки здоров’я, відповідно до яких здійснюється розподіл за групами здоров’я для занять з фізичної культури, хореографії, ЗВ та для участі у різноманітних змаганнях. Щодо змагань районного рівня, то для участі у них всі учні проходять позаплановий огляд у сімейного лікаря, який власне і дає дозвіл про допуск до змагань певного роду.  Питання безпеки є на постійному контролі класних керівників  й  адміністрації.  Протягом року проводяться всі необхідні інструктажі з ОП та БЖД, бесіди з питань БЖД. Впродовж року проведено 2 навчання з евакуації учасників ОП, 2 Дні ЦЗ, 2 навчальні евакуації, Тиждень охорони праці та 2 Тижні БЖД, 2 тижні Безпеки дорожнього руху.

        В 2018-19 навчальному році зафіксовано 8 нещасних випадків з учнями невиробничого характеру та 5  - під час перебування у ліцеї. З двома працівниками закладу трапились  НВ невиробничого характеру. 

   Порівняльна таблиця

 

Працівники НВК

Учні та вихованці НВК

Виробничі НВ

Невиробничі НВ

Виробничі НВ

Невиробничі НВ

2014-2015н.р.

0

1

0

6

2015-2016н.р.

0

2

0

7

2016-2017н.р.

0

3

5

7

2017-2018 н.р.

0

2

4

4

2018-2019н.р.

0

2

5

8

         Для запобігання дитячого травматизму проведено ряд профілактичних заходів і психологом, і соціальним педагогом, і класними керівниками. Для зменшення показників НВ в закладі організовано чергування вчителів. Крім того, медична сестра Дем’янюк Н.Д.  здійснює заходи з охорони здоров'я дітей та працівників закладу освіти, дотримання санітарних і гігієнічних вимог у ліцеї. Вона контролює якість харчування у їдальні, а також систематично відвідує уроки фізичної культури, де веде спостереження за дітьми зі спецгрупи та підготовчої групи.

 

Підлягало огляду

Пройдено медичний огляд

  Розподіл по групах з фізичної культури

Основна

Підготовча

Спеціальна

Звільнені

учнів

д/ш

учнів

д/ш

учнів

д/ш

учнів

д/ш

учнів

д/ш

учнів

д/ш

329

41

329

41

272

41

52

0

4

0

1

0

З профілактичною метою у вестибюлі закладу та у класних кімнатах є Куточки безпеки.

                                          

Робота бібліотеки

            Велику допомогу у підготовці й проведенні заходів як з учнями, так і з педагогами й батьками надавала бібліотека закладу. До кожного свята готуються тематичні виставки літератури, популяризується читання книг серед молодших школярів, зроблено картотеки методичної літератури, фахових видань. Комп’ютер в бібліотеці під’єднані до мережі Інтернет і це дає змогу вчителям та учням почерпнути будь-яку інформацію.(завідувач Обух В.А.)

             У нашій бібліотеці є постійно діючі і змінні тематичні виставки. Позитивним явищем було проведення  щомісячних днів  методичного інформування, на яких педагогічний колектив  довідувався  про цікаві   бібліотечні надходження з проблем педагогіки, психології, методики викладання предметів.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ БІБЛІОТЕККИ

ЗА 2018-20189НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Показники роботи

Виконано

у 2018-2019 н.р.

 

1

Читачів усього

313

 

 

1.1

учителів

32

 

1.2

учнів

281

 

2

Кількість відвідувань

1750

 

3

Кількість книговидачі

3200

 

4

Видано бібліотечно-бібліографічних довідок

48

 

5

Фонд бібліотеки

9441

 

 

5.1

Підручники

4335

 

5.2

Художня та галузева література

5106

 

 

 

Забезпеченість підручниками у 2018-2019 н.р.

 

 

Клас

Кількість підручників

Відсоток забезпечення

 

1

1

250

100

 

2

2

294

74,1

 

3

3

382

91

 

4

4

180

46

 

5

5

456

130

 

6

6

373

100

 

7

7

324

95

 

8

8

373

100

 

9

9

577

100

 

10

10

316

100

 

11

11

315

100

 

 

Впродовж  2018-2019 навчального року були проведені масові заходи

 

 

Масові заходи

Кількість

1

Книжкові виставки

25

2

Тематичні полиці

20

3

Бесіди

12

4

Огляди літератури

4

5

День письменника

2

6

Літературні свята

2

7

Історичні години

4

8

Літературні години

4

9

Години спілкування

2

10

Конкурси і вікторини

2

11

День бібліографії

4

12

Зустрічі за круглим столом

2

13

Посвята в читачі

2

14

День інформації

2

15

Консультації біля книжкових полиць

10

16

Зустрічі з письменницею-казкаркою (Віталіною Савченко)

1

                     

 

 

З метою реалізації основних завдань бібліотекою проводилася систематична цілеспрямована робота. Зокрема: бібліотечні уроки

 • Ознайомлення дітей з бібліотекою .(1-ші класи)
 • Посвята в читачі. (2-гі класи)
 • Звідки прийшла книга .(3-і класи)
 • Основні елементи книги. (4-і класи)
 • Словники, їх класифікація і як правильно з ними працювати.(4-і класи)
 • Вибір книги в бібліотеці і як її читати. (5-і класи)
 • Періодичні видання для учнів середнього віку. (6 клас)
 • Робота з довідковою літературою. (7-і класи)
 • Методи самостійної роботи з літературою. Критична література. (8 клас)
 • Вміння підбирати відповідну літературу заданої тематики (9 клас)
 • Як складається план, тези, конспекти. Довідкові видання суспільно-політичної тематики. (10-11класи)

 

Матеріально-технічне забезпечення

До початку 2018-2019 н.р. було закуплено нові меблі у перші класи відповідно до вимог освітнього простору НУШ, облаштовано на вікнах  жалюзі, придбано методичні посібники, технічні засоби навчання. У закладі  створено всі умови для роботи й навчання, які відповідають сучасним вимогам. Від себе особисто та від всієї шкільної спільноти висловлюю подяку голові Ямницької сільської ради Крутому Р.А., його помічникам,  депутатському корпусу, начальнику відділу освіти Винник Н.І. за те, що наш ліцей є одним із кращих ЗЗСО області.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

(без врахування коштів на харчування та енергоносії, які вказані у Кошторисі на 2019р.)

 

ВИТРАТИ ЗА І СЕМЕСТР  2018/2019 н. року

 

№ з/п

Найменування

Вартість (грн)

Джерело фінансування

1.       

Танграм

572.00

Ямницька с/р

2.       

Пазли килимок

410.00

Ямницька с/р

3.       

Віяло дорожні знаки

132.50

Ямницька с/р

4.       

Гра Хто я

660.00

Ямницька с/р

5.       

Дитяче доміно

144.00

Ямницька с/р

6.       

Маршрутизатор TP-Link TL-WR845

635.00

Ямницька с/р

7.       

Штори для сцени та дверей

38950.00

Ямницька с/р

8.       

Карнизи для сцени та дверей (в т. ч. електрокарниз з пультом  упр.для передньої завіси)

27640.00

Ямницька с/р

9.       

«Мистецтво» підручник для 1 класу ЗНЗ. Лємешева Н.А.

1750.00

Ямницька с/р

10.   

Канцелярські товари

1260.75

Ямницька с/р

11.   

Методичний посівник «Організація цивільного захисту в закладах дошкільної освіти»

16.00

Ямницька с/р

12.   

Миючі засоби

4000.00

Ямницька с/р

13.   

Терези

1800.00

Ямницька с/р

14.   

Годинник

100.00

Ямницька с/р

15.   

Стрічка світловідбивача

250.00

Ямницька с/р

16.   

Ігровий набір LEGO Pley Box

1083.18

Ямницька с/р

17.   

Регенерація та заправка картриджа

300.00

Ямницька с/р

18.   

Підручники

4139.68

Ямницька с/р

19.   

Підручники

8903.27

Ямницька с/р

20.   

Підручники

5201.58

Ямницька с/р

21.   

Ляльковий театр

3300.00

Ямницька с/р

 

ВСЬОГО

101 247.96

 

 

ВИТРАТИ ЯМНИЦЬКОГО ЛІЦЕЮ

ЗА  СІЧЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ 2019 РОКУ

 

№ з/п

Найменування

Вартість (грн)

Джерело фінансування

1

Контейнер з чорнилом Epson L 100

3168.00

Ямницька с/р

2

Канцелярські товари

3000.00

Ямницька с/р

3

Учнівські навчальні зошити «Я досліджую світ»

1800.00

Ямницька с/р

4

Корисні копалини

1800.00

Ямницька с/р

5

Пневматична гвинтівка

5640.00

Ямницька с/р

6

Кульок пневматичнв

700.00

Ямницька с/р

7

Миючі засоби        

5000.00

Ямницька с/р

8

Набір для настільного тенісу (Racket)

300.00

Ямницька с/р

9

Тенісна ракетка

480.00

Ямницька с/р

10

Тенісний м’ячик

75.00

Ямницька с/р

11

Медичні препарати

1119.31

Ямницька с/р

12

Дезінфікуючі засоби

1270.00

Ямницька с/р

13

PSR-E463(+блок питРА5D)61 клав.32 ноти

14785.00

Ямницька с/р

14

Література

624.00

Ямницька с/р

15

Вогнегасники та ремонт вогнегасників

3504.00

Ямницька с/р

16

Регенерація та заправка картриджа

380.00

Ямницька с/р

17

Сервісне обслуговування принтера Epson L364

373.00

Ямницька с/р

18

Послуга розміщення сайту yamnytsya-liceum.com.ua

1015.04

Ямницька с/р

19

Карнизи для виставки

1320.00

Ямницька с/р

20

Підручник «Захист Вітчизни»

86,53

Ямницька с/р

21

Облаштування душових  кімнат та санвузлів у спортзалі

47521,94

Ямницька с/р

22

Будівельні матеріали для поточного ремонту приміщень ліцею

10 000

Ямницька с/р

ВСЬОГО

 

51192,82

 

 

Питання, що потребують подальшого контролю з боку керівництва ліцею:

–   підвищення якості освітніх послуг;

–   підвищення результативності роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;

–   створення цілісної системи моніторингу ОП;

–   активне використання комп’ютерних та інтерактивних  комплексів.

 

Імідж нашого світнього закладу – це поєднання таких складових:  

 • високі показники успішності учнів-випускників при складанні ДПА та ЗНО;
 • високий професіоналізм та педагогічна майстерність педагогічного колективу навчального закладу;
 • фінансова прозорість;
 • потужна матеріально-технічна база.

 

аштування душових  кімнат та санвузлів у спортзалі

47521,94

Ямницька с/р

22

Будівельні матеріали для поточного ремонту приміщень ліцею

10 000

Ямницька с/р

ВСЬОГО

 

51192,82

 

 

Питання, що потребують подальшого контролю з боку керівництва ліцею:

–   підвищення якості освітніх послуг;

–   підвищення результативності роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;

–   створення цілісної системи моніторингу ОП;

–   активне використання комп’ютерних та інтерактивних  комплексів.

 

Імідж нашого світнього закладу – це поєднання таких складових:  

 • високі показники успішності учнів-випускників при складанні ДПА та ЗНО;
 • високий професіоналізм та педагогічна майстерність педагогічного колективу навчального закладу;
 • фінансова прозорість;
 • потужна матеріально-технічна база.

 

Права дитини

Усі діти мають право на отримання освіти

Усі діти мають право на любов і спілкування

Усі діти мають право на відпочинок і дозвілля

Усі діти мають право на свободу совісті, думки і релігії

Усі діти є рівні у правах. Ніхто не повинен їх порушувати

Усі діти мають право вільно висловлювати свою думку

Усі діти мають право на повноцінне харчування

Жодна дитина не повинна бути скривджена і зневажена

Безпека в Інтернеті

Нікому без дозволу батьків не давати особисту інформацію

Якщо знайдете якусь інформацію, що турбує вас, негайно сповістіть про це батьків

Ніколи не погоджуватись на зустріч з людиною, з якою ви познайомилися в Інтернеті

Не посилати свої фотографії чи іншу інформацію без дозволу батьків

Розробити з батьками правила користування Інтернетом

Не заходити на аморальні сайти

Не давати нікому крім батьків свої паролі

Не робити протизаконних вчинків в Інтернеті

Не шкодити і не заважати іншим користувачам

Корисні посилання

Контакти

77422, вул. Галицька, 55, с.Ямниця, Ямницька ОТГ, Івано-Франківська обл., Україна

yamnyca@ukr.net

+38(050) 99-59-454