+38(050) 99-59-454

Договір

про надання платних додаткових освітніх послуг з англійської мови вихованцям дошкільного відділення Ямницького ліцею Ямницької сільської ради ОТГ Івано-Франківської області

 

с.Ямниця

03 вересня 2018 р.

 

     Ямницького ліцею Ямницької сільської ради ОТГ Івано-Франківської області, в особі виконуючої обов’язки директора Лесів Йордани Зеновіївни, що діє на підставі Статуту, в подальному «ЛІЦЕЙ», з однієї сторони та матері/батька (необхідно підкреслити) ___________________________ _____________________________,  дитина якої(го) є учнем ЛІЦЕЙ з іншої сторони, уклали цей договір про наступне.

1. Предмет договору.

1.1. Вчитель англійської мови дошкільних груп ЛІЦЕЮ двічі на тиждень проводить заняття з дітьми, згідно затвердженого графіку роботи (графік додається).

1.2. Для навчання дітей англійської мови в дошкільних групах ЛІЦЕЙ відводиться 4 години на тиждень.

1.3. Тривалість заняття в старшій групі становить 25-30 хв.

1.4. У випадку відсутності дитини з поважних причин вчитель проводить з нею індивідуальну роботу.

1.5. Освітній процес здійснюється згідно плану, методик та з врахуванням вікових та індивідуальних особливостей кожної дитини.

2. Кошти на виконання умов договору.

2.1. Розмір коштів на виконання умов Договору є незмінним протягом навчального року.

Вартість послуг становить _62,55_грн. (шістдесят дві гривні п'ятдесят п'ять копійок) за один місяць навчання однієї дитини.

2.2. Кошти вносяться батьками за один місяць, не пізніше 10 числа поточного місяця.

2.3. У випадку вибуття дітей після початку занять чи в разі хвороби внесена плата за навчання не повертається.

 3. Відповідальність сторін.

3.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання взятих на себе забов’язань згідно з чинним законодавством України.

4. Дострокове розірвання Договору.

4.1. У разі порушення однією із сторін забов’язань за цим Договором інша сторона має право розірвати її в односторонньому порядку, попередивши про це другу сторону за 10 днів до наступного періоду оплати.

 

Реквізити та підписи сторін:

Ямницький ЛІЦЕЙ

Ямницької сільської ради  ОТГ

Івано-Франківської області

вул.  Галицька, 55, с.Ямниця

Тисменицький р-н,

Івано-Франківська обл., 77422

тел. 0(3436)53221

Батьки:

ПІБ ________________________

Адреса______________________

____________________________

Паспорт ____ №_____________

Виданий ____________________

___________( ___________)

  (підпис)

Права дитини

Усі діти мають право на отримання освіти

Усі діти мають право на любов і спілкування

Усі діти мають право на відпочинок і дозвілля

Усі діти мають право на свободу совісті, думки і релігії

Усі діти є рівні у правах. Ніхто не повинен їх порушувати

Усі діти мають право вільно висловлювати свою думку

Усі діти мають право на повноцінне харчування

Жодна дитина не повинна бути скривджена і зневажена

Безпека в Інтернеті

Нікому без дозволу батьків не давати особисту інформацію

Якщо знайдете якусь інформацію, що турбує вас, негайно сповістіть про це батьків

Ніколи не погоджуватись на зустріч з людиною, з якою ви познайомилися в Інтернеті

Не посилати свої фотографії чи іншу інформацію без дозволу батьків

Розробити з батьками правила користування Інтернетом

Не заходити на аморальні сайти

Не давати нікому крім батьків свої паролі

Не робити протизаконних вчинків в Інтернеті

Не шкодити і не заважати іншим користувачам

Корисні посилання

Контакти

77422, вул. Галицька, 55, с.Ямниця, Ямницька ОТГ, Івано-Франківська обл., Україна

yamnyca@ukr.net

+38(050) 99-59-454