+38(050) 99-59-454

Витяг з протоколу лютий 2024

Витяг з протоколу січень 2024

Витяг з протоколу грудень 2023

Витяг з протоколу березень 2023

 

 

Витяг з протоколу

засідання педагогічної ради

Ямницького ліцею

 

22.03.2019                                        с. Ямниця                                               №03

 

 Присутні: голова педагогічної ради – Лесів Й.З.  

                   секретар – Лінійчук Т.В.,

                  36 членів педагогічної ради (список додається до протоколу).

 

 Порядок денний: 

 1. Про хід виконання рішень попередньої педагогічної ради (Доповідач Лесів Й.З.)
 2. Про вибір підручників для 6,11 класів 2019-2020 н.р.  (Доповідач Лесів Й.З.).
 3. Про вибір 3-го предмету на  ДПА у 9-му класі (Доповідач Лінійчук Т.В.).
 4. Про проведення ДПА у 2018-2019 н.р. для здобувачів початкової, базової середньої, повної загальної середньому освіти (Доповідач Лінійчук Т.В.).
 5. Про вибір претендентів на здобуття премії Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної громади “Обдаровані діти громади” (Доповідач Лесів Й.З.).

 

СЛУХАЛИ:

Лесів Й.З., директора ліцею, яка довела до відома присутніх інформацію про те, що вчителі ознайомилися на веб-сайті Електронної бібліотеки Інституту модернізації змісту освіти з електронними версіями оригінал-макетів підручників для 6,11 класів  та вибрали із переліку підручники для 6 класу. Директор ознайомила присутніх з обраними підручниками відповідно до поданого списку з врахуванням альтернативи.

Для 6 класу (40 примірників для учнів + 1 для вчителя):

 1. «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Бандровський О. Г., Власов В. С.)
 2. «Інформатика» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В. )

 

Для 11 класу (28 примірників для учнів + 1 для вчителя) :

 1. «Українська мова (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Караман С.О., Горошкіна О.М., Караман О.В., Попова Л. О.)
 2. «Українська література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Авраменко О. М.)
 3. «Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Ніколенко О.М., Ковальова Л. Л., Юлдашева Л. П., Лебедь Д. О., Орлова О. В., Ніколенко К. С.)
 4. «Історія України (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Власов В. С., Кульчицький С. В.)
 5. «Всесвітня історія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Полянський П. Б.)
 6. «Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Буренко В. М.)
 7. «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Істер О. С.)
 8. «Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Соболь В. І.)
 9. «Географія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Пестушко В. Ю., Уварова Г. Ш., Довгань А. І.)
 10. «Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  (авт. Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О., за редакцією Бар’яхтара В. Г., Довгого С. О.)
 11. «Астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. С.)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Пришляк М. П.)
 12. «Хімія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Ярошенко О. Г.)
 13. «Захист Вітчизни (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Гудима А. А., Пашко К. О., Гарасимів І. М., Фука М. М., Щирба Ю. П.)
 14. «Захист Вітчизни (рівень стандарту, «Основи медичних знань»)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Гудима А. А., Пашко К. О., Гарасимів І. М., Фука М. М.)

 

 ВИСТУПИЛИ:

Лінійчук Т.В., яка наголосила на важливості вибору підручників для 6,11 класів педагогічними працівниками, що сприятиме реалізації завдань освітнього процесу та запропонувала схвалити вибір підручників за поданим списком

 

УХВАЛИЛИ:

2.1.Схвалити вибір підручників для 6,11 класів відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 28.02.2019 р. №1/9-107 «Про інструктивно-методичні матеріали для здійснення вибору закладами освіти проектів підручників для 6 та 11 класів».за поданим вище списком.

2.2. Адміністрації ліцею:

2.2.1. Оформити результати вибору замовлення  підручників для  6,11 класів за формою наданою в Додатку 1 до листа МОН від 28.02.2019 №1/9-107, засвідчити їх підписом та впродовж двох робочих днів оприлюднити на сайті закладу (до 25 березня).

2.2.2. До 22 березня передати результати вибору  замовлення підручників  до відділу освіти Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної громади та в електронному вигляді у програмі “КУРС: Школа” на порталі “ІСУО”.

 Голосували: «за» - 36 (тридцять шість), «проти» - 0 (нуль), «утримались» - 0 (нуль).

 Додаток 1 до протоколу № 03 від 22.03.2019р.

 

Список присутніх членів педагогічної ради:

Лесів Й.З., Підгаєцька М.В., Лінійчук Т.В., Крута О.М., Береза Т.Д., Деркач Л.Р., Гулага М.Б., Дерун М.Б., Гунчик О.Я., Гергелевич М.Д., Перчик Н.Я., Вацеба Н.Б., Ходоровська Н.Б., Лесів А.І., Катамай О.Б., Паланиця М.Я., Береза М.Т., Кавка Н.Н., П’яста С.Ю., Пташник В.В., Когуч М.В., Родчин У.М., Королик О.М., Винник С.Р., Смицнюк М.Г., Обух В.А., Береза М.Т., Деркач Н.Д., Тижбір Н.З., Павлів Х.В., Презлята Х.М., Суп М.М.,  Паньчишак І.П., Сараєва А.П., Курилів М.Ю., Пачків О.В.

 

 Голова педагогічної ради:                                                            Лесів Й.З.

 Секрктар:                                                                                       Лінійчук Т.В.

 

 

 

Витяг з протоколу №2

засідання педагогічної ради

Ямницького ліцею

 

06.03.2019                                  с. Ямниця                                               №02

 

Присутні: голова педагогічної ради – Лесів Й.З.

                    секретар – Лінійчук Т.В., 31 член педагогічної ради (список додається до протоколу)

 

Порядок денний:

 

 1. Про хід виконання рішень попередньої педагогічної ради (Доповідач Лесів Й.З.).
 2. Про вибір підручників для 2 класу 2019-2020 н.р.  (Доповідач   Лесів Й.З.).
 3. Ознайомлення педагогічних працівників із Законом «Про протидію булінгу» (Доповідач Крута О.М.).

 

2.СЛУХАЛИ:

Лесів Й.З., директор ліцею, яка довела до відома присутніх інформацію, що вчителі початкових класів ознайомилися на веб-сайті Електронної бібліотеки Інституту модернізації змісту освіти з електронними версіями оригінал-макетами підручників для 2 класу та вибрали із переліку такі підручники для 2 класу:

 1. «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) авт.: О.В. Волощенко, О.П.Козак, Г.С. Остапенко (2019).
 2. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) авт.: Г.А. Іваниця (2019).
 3. «Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти авт.: О.М.Гісь, І.В.Філяк (2019).
 4. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Н.А.Лємешева (2019).
 5. «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) авт.: Мітчелл Г.К. (2019).

 

ВИСТУПИЛИ:

Лінійчук Т.В., яка наголосила на важливості вибору підручників для 2 класу педагогічними працівниками, що сприятиме реалізації завдань освітнього процесу та запропонувала схвалити вибір підручників за поданим списком

 

УХВАЛИЛИ:

2.1.Схвалити вибір підручників для 2 класу закладів загальної середньої освіти відповідно до листа МОН від 08.02.2019 №1/9-63  за поданим вище списком.

2.2. Адміністрації закладу освіти:

2.2.1. Оформити результати вибору замовлення  підручників для           2 класу за формою наданою в Додатку 1 до листа МОН від 08.02.2019 №1/9-63, засвідчити їх підписом та впродовж двох робочих днів оприлюднити на сайті закладу (до 10 березня).

2.2.2. З 08 по 10 березня передати результати вибору  замовлення підручників  до відділу освіти Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної громади та в електронному вигляді у програмі “КУРС: Школа” на порталі “ІСУО”.

 

Голосували: «за» - 31 (тридцять один), «проти» - 0 (нуль), «утримались» - 0 (нуль).

 

Додаток 1 до протоколу № 2 від 06.03.2019р.

Список присутніх членів педагогічної ради:

Лесів Й.З.,Підгаєцька М.В.,Лінійчук Т.В., Крута О.М., Береза Т.Д., Деркач Л.Р., Гулага М.Б., Дерун М.Б., Гунчик О.Я., Гергелевич М.Д., Перчик Н.Я., Вацеба Н.Б., Ходоровська Н.Б., Лесів А.І., Катамай О.Б., Паланиця М.Я., Береза М.Т., Кавка Н.Н., П’яста С.Ю., Пташник В.В., Когуч М.В., Родчин У.М., Королик О.М., Винник С.Р., Смицнюк М.Г.,Обух В.А., ,Деркач Н.Д., Паньчишак І.П., Сараєва А.П., Курилів М.Ю., Пачків О.В.

 

Голова педагогічної ради:                                                           Лесів Й.З.

 

Секрктар:                                                                                       Лінійчук Т.В.

 

Клас

Найменування навчальної дисципліни

Автор підручника (навчального посібника)

Найменування підручника (навчального посібника)

Найменування видавництва, рік видання

Кількість примірників

необхідно

фактично

1

Укр.мова

Іваниця Г.А.

Буквар

Ранок 2018

47

50

1

Математика

Гісь О.М.

Математика

Ранок 2018

47

50

1

Читання

Коберник І.

Хрестоматія сучасної української дитячої літератури

Видавництво Старого Лева 2018

47

50

1

Я досліджую світ

Волощенко О.

Я досліджую світ

Світич2018

47

50

1

Англійська мова

Мітчел Г.К.

Англійська мова

Лінгвіст2018

47

50

2

Українська мова

Вашуленко М.С.

Українська мова

Освіта 2012

36

26

2

Математика

Рівкінд Ф.

Математика

Генеза 2012

36

27

2

Англійська мова

Несвіт А.

Англійська мова

Генеза 2012

36

40

2

Природознавство

Грущинська І.П.

Природознавство

Освіта 2012

36

26

2

Літературне читання

Савченко О.Я.

Літературне читання

Освіта 2012

36

28

2

Інформатика

Ломаковська Г.В.

Сходинки до інформатики

Освіта 2012

36

31

2

Образотворче мистецтво

Трач С.Н.

Образотворче мистецтво

Навчальна книга-Богдан 2012

36

23

2

Музичне мистецтво

Лобова О.

Музичне мистецтво

Школяр 2012

36

23

2

Трудове навчання

Веремійчик І.М.

Трудове навчання

Генеза 2012

36

31

2

Основи здоров’я

Бех І.Д.

Основи здоров’я

Алатон  2012

36

25

2

Читання

 

Хрестоматія сучасної дитячої літератури

Видавництво Старого Лева

2016

36

14

3

Українська мова

Вашуленко М.С.

Українська мова

Освіта 2013

41

19

3

Українська мова

Захарійчук М.Д.

Українська мова

Грамота 2013

41

20

3

Літературне читання

Савченко О.Я.

Літературне читання

Освіта 2013

41

19

3

Літературне читання

Науменко В.О.

Літературне читання

Генеза 2013

41

20

3

Математика

Рівкінд Ф.

Математика

Освіта 2013

41

40

3

Природознавство

Грущинська І.П.

Природознавство

Освіта 2013

41

39

3

Я у світі

Бібік Н.М.

Я у світі

Основа 2013

41

39

3

Англійська мова

Несвіт А.

Англійська мова

Генеза 2013

41

18

3

Трудове навчання

Тименко В.П.

Трудове навчання

Генеза 2013

41

39

3

Основи здоров’я

Бех І.Д.

Основи здоров’я

Алатон  2013

41

39

3

Образотворче мистецтво

Резніченко М.І

Образотворче мистецтво

Навчальна книга-Богдан 2013

41

37

3

Музичне мистецтво

Аристова Л.С.

Музичне мистецтво

Освіта 2013

41

39

3

Читання

 

Хрестоматія сучасної дитячої літератури

Видавництво Старого Лева

2016

41

14

4

Українська мова

Вашуленко М.С.

Українська мова

Освіта 2016

39

33

4

Літературне читання

Савченко О.Я.

Літературне читання

Освіта 2016

39

32

4

Математика

Богданович М.

Математика

Генеза 2016

39

27

4

Природознавство

Гільберг Т.Г.

Природознавство

Генеза 2016

39

10

4

Англійська мова

Карп’юк О.

Англійська мова

Астон 2016

39

29

4

Інформатика

Ломаковська Г.В.

Інформатика

Освіта 2016

39

9

4

Я у світі

Бібік Н.М.

Я у світі

Основа 2015

39

9

4

Основи здоров’я

Бех І.Д.

Основи здоров’я

Алатон  2016

39

8

4

Музичне мистецтво

Кондратова Д.Г.

Музичне мистецтво

Навчальна книга-Богдан 2015

39

9

4

Читання

 

Хрестоматія сучасної дитячої літератури

Видавництво Старого Лева 2016

39

14

5

Українська мова

Єрмоленко С.Я.

Українська мова

Грамота  2018

30

41

5

Українська література

Авраменко О.

Українська література

Грамота 2018

30

41

5

Математика

Істер О.С.

Математика

Генеза 2018

30

40

5

Історія України

Власов В.С.

Історія України

Генеза 2013

30

32

5

Світова література

Ніколенко О.М.

Світова література

Грамота 2013

30

32

5

Природознавство

Коршевнюк Т.В.

Природознавство

Генеза 2018

30

40

5

Німецька мова

Сотникова С.І.

Німецька мова

Ранок 2013

30

32

5

Англійська мова

Карп’юк О.Д.

Англійська мова

Видавництво Астон 2018

30

41

5

Інформатика

Морзе Н.В.

Інформатика

Освіта 2013

30

32

5

Образотворче мистецтво

Железняк С.І.

Образотворче мистецтво

Генеза 2013

30

33

5

Основи здоров’я

Бех І.Д.

Основи здоров’я

Алатон  2018

30

40

5

Музичне мистецтво

Масол Л.

Музичне мистецтво

Освіта 2013

30

32

5

Трудове навчання

Ходзицька І.Ю.

Трудове навчання для дівчат

Аксіома 2013

13

12

5

Трудове навчання

Сидоренко В.К..

Трудове навчання для хлопців

Сиция 2013

17

18

6

Українська мова

Заболотний О.В.

Українська мова

Генеза 2014

33

34

6

Українська література

Коваленко Л.Т.

Українська література

Освіта 2014

33

34

6

Математика

Тарасенкова Н.А.

Математика

Освіта 2014

33

34

6

Всесвітня історія

Бандровський О.Г.

Всесвітня історія

Генеза 2014

33

34

6

Географія

Бойко В.М.

Географія

Сиция 2015

33

34

6

Біологія

Остапченко Л.І.

Біологія

Генеза 2015

33

34

6

Інформатика

Морзе Н.В.

Інформатика

Освіта 2015

33

34

6

Німецька мова

Сотникова С.І.

Німецька мова

Ранок 2015

33

34

6

Англійська мова

Несвіт А.

Англійська мова

Генеза 2015

33

34

6

Основи здоров’я

Бех І.Д.

Основи здоров’я

Алатон  2015

33

34

6

Образотворче мистецтво

Железняк С.І.

Образотворче мистецтво

Генеза 2014

33

34

6

Музичне мистецтво

Масол Л.

Музичне мистецтво

Сиция  2014

33

34

6

Світова література

Ніколенко О.М.

Світова література

Грамота 2014

33

34

6

Трудове навчання

Ходзицька І.Ю.

Трудове навчання для дівчат

Аксіома 2015

14

12

6

Трудове навчання

Сидоренко В.К..

Трудове навчання для хлопців

Сиция 2015

19

18

7

Українська мова

Заболотний О.В.

Українська мова

Генеза 2016

20

29

7

Українська література

Коваленко Л.Т.

Українська література

Освіта 2016

20

12

7

Історія України

Власов В.С.

Історія України

Генеза 2016

20

11

7

Всесвітня історія

Подаляк Н.Г.

Всесвітня історія

Генеза 2016

20

11

7

Географія

Пестушко В.Ю.

Географія

Генеза 2016

20

20

7

Хімія

Григорович О.В.

Хімія

Ранок 2016

20

32

7

Геометрія

Єршова А.П.

Геометрія

Ранок 2016

20

32

7

Алгебра

Бевз Г.П.

Алгебра

Генеза 2016

20

31

7

Фізика

Бар’яхтар

Фізика

Ранок 2016

20

32

7

Біологія

Соболь В .І.

Біологія

Абетка  2016

20

11

7

Зарубіжна література

Волощук Є.

Зарубіжна література

Генеза 2016

20

11

7

Англійська мова

Карп’юк О.

Англійська мова

Лібра Терра 2016

20

29

7

Німецька мова

Сотникова С.І.

Німецька мова

Ранок 2016

20

11

7

Інформатика

Морзе Н.В.

Інформатика

Оріон 2016

20

11

7

Основи здоров’я

Василенко С.В.

Основи здоров’я

Астон  2016

20

11

7

Музичне мистецтво

Масол Л.

Музичне мистецтво

Сиция  2016

20

11

7

Образотворче мистецтво

Папіш Л.В.

Образотворче мистецтво

Грамота 2016

20

11

7

Трудове навчання

Мачача Т.С.

Трудове навчання для дівчат

Сиция 2016

9

5

7

Трудове навчання

Терещук Б.М.

Трудове навчання для хлопців

Генеза 2016

11

5

8

Українська мова

Заболотний О.В.

Українська мова

Генеза 2016

29

31

8

Українська література

Коваленко Л.Т.

Українська література

Освіта 2016

29

31

8

Історія України

Власов В.С.

Історія України

Генеза 2016

29

34

8

Всесвітня історія

Подаляк Н.Г.

Всесвітня історія

Генеза 2016

29

27

8

Географія

Пестушко В.Ю.

Географія

Генеза 2016

29

31

8

Хімія

Григорович О.В.

Хімія

Ранок 2016

29

31

8

Геометрія

Єршова А.П.

Геометрія

Ранок 2016

29

31

8

Алгебра

Бевз Г.П.

Алгебра

Фоліо 2016

29

40

8

Фізика

Бар’яхтар В.Г.

Фізика

Ранок 2016

29

31

8

Біологія

Соболь В .І.

Біологія

Абетка  2016

29

43

8

Зарубіжна література

Волощук Є.

Зарубіжна література

Генеза 2016

29

31

8

Англійська мова

Карп’юк О.

Англійська мова

Лібра Терра 2016

29

20

8

Німецька мова

Сотникова С.І.

Німецька мова

Ранок 2016

29

 

8

Інформатика

Морзе Н.В.

Інформатика

Оріон 2016

29

15

8

Основи здоров’я

Гущина Н.І.

Основи здоров’я

Фоліо 2016

29

36

8

Мистецтво

Масол Л.М.

Мистецтво

Фоліо 2016

29

31

8

Трудове навчання

Тименко В.П.

Трудове навчання

Генеза 2016

29

10

9

Українська мова

ГлазоваО.П.

Українська мова

Ранок 2017

22

34

9

Українська література

Авраменко О.М.

Українська література

Грамота 2017

22

34

9

Історія України

Власов В.С.

Історія України

Літера ЛТД 2017

22

34

9

Всесвітня історія

Осмоловський С.О.

Всесвітня історія

Генеза 2017

22

34

9

Географія

Бойко В.М..

Географія

Підручники і посібники 2017

22

34

9

Хімія

Григорович О.В.

Хімія

Ранок 2017

22

34

9

Геометрія

Єршова А.П.

Геометрія

Ранок 2017

22

33

9

Алгебра

Істер О.С.

Алгебра

Генеза 2017

22

34

9

Фізика

Бар’яхтар В.Г.

Фізика

Ранок 2017

22

34

9

Біологія

Соболь В .І.

Біологія

Абетка  2017

22

34

9

Зарубіжна література

Міляновська Н.Р..

Зарубіжна література

Астон 2017

22

34

9

Англійська мова

Карп’юк О.

Англійська мова

Астон 2017

22

34

9

Інформатика

Морзе Н.В.

Інформатика

Оріон 2017

22

34

9

Основи здоров’я

Гущина Н.І.

Основи здоров’я

Сиция 2017

22

34

9

Мистецтво

Масол Л.М.

Мистецтво

Освіта 2017

22

34

9

Трудове навчання

Ходзицька І.Ю.

Трудове навчання для дівчат

Ранок 2017

15

15

9

Трудове навчання

Терещук Б.М.

Трудове навчання для хлопців

Генеза 2017

14

19

9

Основи правознавства

Андрусишин Б.І.

Основи правознавства

Перун 2017

22

34

9

 

Калач Г.М.

Основи податкових знань

Освіта 2013

22

22

9

Художня культура

Назаренко Н.В.

Художня культура

Оберіг 2009

 

28

9

Інформатика

Рівкінд Ф.

Інформатика

Генеза 2009

 

24

9

Основи здоров’я

Бойченко

Основи здоров’я

Генеза 2009

 

11

9

Географія

Гілецький

Географія

Підручники і посібники 2009

 

12

9

Українська література

 

«Джерела пружно б’ють»

Хрестоматія

Освіта 2004

 

15

9

Всесвітня історія

Осмоловський С.О.

Всесвітня історія

Генеза 2009

 

11

9

Біологія

Базанова Т.І.

Біологія

Світ дитини 2009

 

10

9

Фізика

Шут В.І.

Фізика

Генеза 2009

 

15

10

Українська мова

Ворон А.А.

Українська мова

Освіта 2018

17

28

10

Українська література

Авраменко О.М.

Українська література

Генеза 2018

17

28

10

Історія України

Власов В.С.,Кульчицький С.В.

Історія України

 Освіта 2018

17

28

10

Всесвітня історія

Полянський П.

Всесвітня історія

Генеза 2018

17

28

10

Географія

Бойко В.М., Брайчевський Ю.С.

Географія

Генеза 2018

17

28

10

Хімія

Ярошенко О.Г.

Хімія

Генеза 2018

17

28

10

Математика

Істер О.С.

Математика

Освіта 2018

17

28

10

Фізика

Бар’яхтар В.Г.

Фізика

Генеза 2018

17

28

10

Біологія і екологія

Соболь В.І.

Біологія

Генеза 2018

17

28

10

Зарубіжна література

Міляновська Н.Р.

Зарубіжна література

Освіта 2018

17

28

10

Англійська мова

Карп’юк О.

Англійська мова

Генеза 2018

17

28

10

Інформатика

Ривкінд Й.Я.

Інформатика

Генеза 2018

17

28

10

Громадянська освіта

Вербицька П.В.

Громадянська освіта

      2018

17

28

10

Технології

Ходзицька І.Ю.

Технології

      2018

17

28

10

Захист Вітчизни

Гарасимів І.М.

Захист Вітчизни

      2018

17

28

10

Захист Вітчизни. Основи медичних знань

Гудима А.А.

Захист Вітчизни. Основи медичних знань

      2018

7

12

             
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Українська мова

Караман С

Українська мова

Освіта 2010

6

26

11

Українська література

Мовчан Р.В.

Українська література

Грамота 2011

6

14

11

Історія України

Пометун

Історія України

Освіта 2012

6

28

11

Всесвітня історія

Ладиченко Т.В

Всесвітня історія

Грамота 2011

6

6

11

Хімія

Попель

Хімія

Академія 2011

6

20

11

Геометрія

Бевз Г.П.

Геометрія

Генеза 2011

6

16

11

Алгебра

Мерзляк Г.

Алгебра

Гімназія 2011

6

18

11

Фізика

Бар’яхтар В.Г.

Фізика

Ранок 2011

6

16

11

Біологія

Межжерін С.В.

Біологія

Освіта 2011

6

15

11

Світова література

Ковбасенко Ю.І.

Світова література

Грамота 2011

6

22

11

Англійська мова

Карп’юк О.

Англійська мова

Астон 2011

6

16

11

Інформатика

Морзе Н.В.

Інформатика

Школяр  2011

6

10

11

Астрономія

Пришляк

Астрономія

Ранок 2011

6

16

11

Екологія

Царик

Екологія

Генеза 2011

6

15

11

Економіка

Радіонова

Економіка

Аксіома 2012

6

9

11

Художня культура

Миропльська Н.Є

Художня культура

Генеза 2012

6

8

11

Людина і світ

Назаренко Н.В.

Людина і світ

Сиция 2012

6

14

11

Людина і світ

Бакка Т.В.

Людина і світ

Освіта 2012

6

9

11

Захист Вітчизни

Пашко О.

Захист Вітчизни

Сиция 2012

6

10

11

Захист Вітчизни

Гудима А.А.

Захист Вітчизни (основи медичних знань)

Сиция  2012

6

8

11

Технології

Мадзігон В.М.

Технології

Сиция 2012

6

15

11

Хрестоматія

 

«Срібний птах»

(христоматія)

І частина

Освіта 2006

6

4

11

Хрестоматія

 

«Срібний птах»

(христоматія)

ІІ частина

Освіта 2006

6

20

11

Хімія

Величко Л.П.

Хімія

Освіта 2012

 

12

11

Фізика

Засєкіна Т.

Фізика

Сиція 2012

 

5

Забезпечення підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими МОН

 

 

 

Витяг з протоколу

засідання педагогічної ради

Ямницького ліцею

 

10.03.2020р.                                      с. Ямниця                                             № 05

Присутні:

голова педагогічної ради – Йордана Лесів, секретар – Марта Курилів, 36 членів педагогічної ради ( список додається до протоколу)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про хід виконання рішень попередньої педради (Доповідач – Лесів Й.З.)
 2. Про вибір підручників для 3 класу 2020-2021 н.р. (Доповідач – Лесів Й.З.)

 

 1. СЛУХАЛИ:

         Лесів Й.З., директора ліцею, яка проаналізувала хід виконання рішень попередньої педагогічної ради від 28.01.2020р. протокол № 04.

УХВАЛИЛИ:

1.Тримати на контролі п. 3 педагогічної ради від 28.01.2020 року протокол № 04 про стан охорони праці у ліцеї

Голосували: “за”-36 (тридцять шість), “проти”- 0 (нуль), “утримались” -0 (нуль).

 1. СЛУХАЛИ:

         Лесів Й. З., директора ліцею, яка проінформувала присутніх про те, що вчителі ознайомилися на веб-сайті Електронної бібліотеки Інституту модернізації змісту освіти з електронними версіями оригінал-макетів підручників для 3 класу та вибрали підручники із переліку. Директор ознайомила присутніх з обраними підручниками відповідно до поданого списку із врахуванням альтернативи.

Для 3 класу (47 примірників для учнів + 2 для вчителя):

 1. «Англійська мова» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) – (авт. Г. К. Мітчелл, Марілені Малкоґіанні)

 

Альтернатива:

 

1.1. «Англійська мова» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) – (авт. Герберт Пухта, Ґюнтер Ґернґрос, Пітер Льюіс-Джонс)

1.2. «Англійська мова» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) – (авт. Будна Т. Б.)

1.3. «Англійська мова» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) – (авт. Губарєва С. С., Павліченко О. М.)

1.4. «Англійська мова» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) – (авт. Карп’юк О. Д.)

 

 1. «Математика» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) – (авт. Гісь О. М., Філяк. І. В.)

 

Альтернатива:

 

2.1. «Математика» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) – (авт. Заїка А. М., Тарнавська С. С.)

2.2 «Математика» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) – (авт. Оляницька Л. В.)

2.3.«Математика» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) – ( авт. Логачевська С. П., Логачевська Т. А.,

Комар О. А.)

2.4.«Математика» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) – (авт. Бевз В. Г., Васильєва Д. В.)

2.5.«Математика» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) – (авт. Скворцова С. О., Онопрієнко О. В.)

 

 1. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів загальної середньої освіти – (авт. Лємешева Н. А.)

 

Альтернатива:

 

3.1. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів загальної середньої освіти – (авт. Масол Л. М., Гайдамака О. В., Колотило О. М.)

3.2. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів загальної середньої освіти – (авт. Кізілова Г. О., Шулько О. А.)

3.3. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів загальної середньої освіти – (авт. Островський В. М., Федун Г. П.)

3.4. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів загальної середньої освіти – (авт. Кондратова В. В., Калашнікова О. В., Шлєєнкова Т. М.)

3.5. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів загальної середньої освіти – (авт. Стеценко І. Б., Остапенко Г. С.)

 

 1. «Українська мова та читання» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) – (авт. Большакова І. О., Пристінська М. С.)

 

Альтернатива:

 

4.1. «Українська мова та читання» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) – (авт. Частина 1 авт. Тимченко Л. І., Частина 2 авт. Коченгіна М. В.)

4.2. «Українська мова та читання» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) – (авт. Остапенко Г. С.)

4.3. «Українська мова та читання» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) – (авт. Іваниця Г. А.)

4.4. «Українська мова та читання» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) – (авт. Сапун Г. М.)

4.5. «Українська мова та читання» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) – (авт. Чабайовська М. І.,            Омельченко Н. М., Синільник В. В.)

 

 1. «Я досліджую світ» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) – (авт. Волощенко О. В., Козак О. П., Остапенко Г. С.)

 

Альтернатива:

5.1. «Я досліджую світ» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) – (авт. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С.,       Хомич О. Л., Гарбузюк І. В., Андрук Н. В., Василенко К.С.)

5.2. «Я досліджую світ» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) – (авт. Шумейко Ю. М., Желіба О. В., Бакка Т.В.)

5.3. «Я досліджую світ» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) – (авт. Іщенко О. Л., Ващенко О. М.,             Романенко Л. В., Романенко К. А., Козак Л. З., Кліщ О. М.)

5.4. «Я досліджую світ» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)– (за редакцією М. С. Вашуленка,                                    авт. Ломаковська Г. В., Єресько Т.П., Проценко Г. О.)

5.5. «Я досліджую світ» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)– (Частина 1 авт. Бібік Н. М., Бондарчук Г. П., Частина 2 авт. Корнієнко М. М., Крамаровська С. М., Зарецька І. Т.)

 

ВИСТУПИЛИ:

     Гулага М. Б., голова МО вчителів початкових класів, яка наголосила на важливості вибору підручників для 3 класу педагогічними працівниками, що сприятиме реалізації завдань освітнього процесу та запропонувала схвалити вибір підручників та їх альтернатив за поданим списком.

 

УХВАЛИЛИ:

2.1. Схвалити вибір підручників для 3 класу відповідно до наказу  Міністерства освіти і науки України від 07.11.2019р. №1409 «Про проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2019-2020 роках          (3 клас)» за поданим вище списком.

2.2. Адміністрації ліцею:

2.2.1. Оформити результати вибору замовлення  підручників для 3 класу за формою наданою в Додатку 1 до наказу МОН від 07.11.2019 №1409, засвідчити їх підписом та впродовж двох робочих днів оприлюднити на сайті закладу (12 березня).

2.2.2. До 12 березня передати результати вибору замовлення підручників до відділу освіти  Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної громади та в електронному вигляді у програмі «КУРС: Школа» на порталі «ІСУО».

 

Голосували: “за”-36 (тридцять шість), “проти”- 0 (нуль), “утримались” -0 (нуль).

 

Голова педагогічної ради                                                         Йордана Лесів

Секретар                                                                                    Марта Курилів

 

Список присутніх членів педагогічної ради

Лесів Й.З., Лінійчук Т.В., Крута О.М., Галярник О.Б., Курилів М.Ю.,     Гергелевич М.Д., Гунчик О.Я., Деркач Н.Д., Береза Т.Д., Береза М.Т., Лесів А.І.,  П’яста С.Ю., Катамай О.Б., Гулага М.Б., Винник С.Р., Вацеба Н.Б., Кавка Н.Н., Когуч М.В., Пачків О.В., Коваль І.Я., Перчик Н.Я., Паланиця М.Я.,Тижбір Н.З., Тодось Н.В., Суп М.М., Бибик О.А., Ринзак Х.Б., Тимків М.І., Кицмен Х.Р., Стегницька О.Ю., Смицнюк М.Г., Презлята І.П., Ходоровська Н.Д., Янків Н.Я., Обух В.А., Почіль Т.С.

 

Права дитини

Усі діти мають право на отримання освіти

Усі діти мають право на любов і спілкування

Усі діти мають право на відпочинок і дозвілля

Усі діти мають право на свободу совісті, думки і релігії

Усі діти є рівні у правах. Ніхто не повинен їх порушувати

Усі діти мають право вільно висловлювати свою думку

Усі діти мають право на повноцінне харчування

Жодна дитина не повинна бути скривджена і зневажена

Безпека в Інтернеті

Нікому без дозволу батьків не давати особисту інформацію

Якщо знайдете якусь інформацію, що турбує вас, негайно сповістіть про це батьків

Ніколи не погоджуватись на зустріч з людиною, з якою ви познайомилися в Інтернеті

Не посилати свої фотографії чи іншу інформацію без дозволу батьків

Розробити з батьками правила користування Інтернетом

Не заходити на аморальні сайти

Не давати нікому крім батьків свої паролі

Не робити протизаконних вчинків в Інтернеті

Не шкодити і не заважати іншим користувачам

Корисні посилання

Контакти

77422, вул. Галицька, 55, с.Ямниця, Ямницька ОТГ, Івано-Франківська обл., Україна

yamnyca@ukr.net

+38(050) 99-59-454