+38(050) 99-59-454

ЗВІТ

Директора Ямницького ліцею

Ямницької сільської ради ОТГ

Лесів Йордани Зеновіївни

26/06/2019 р.

          (Звіт  проводиться відповідно до наказу МОН України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28.01.2005р. , Примірного положення про порядок звітування керівників перед педагогічним колективом та громадськістю», затвердженого наказом МОН від 23.03.2005р.)

          Сьогодні ми підбиваємо підсумки роботи ліцею за 2018-2019 навчальний рік – рік напруженої праці, творчих здобутків, нових відкриттів.    Ми живемо в час змін у сфері формування змісту середньої загальної освіти – перегляду та оновлення навчальних програм, підручників, усього навчально-методичного комплексу, необхідного для успішного функціонування та розвитку сучасної школи.

У своїй діяльності  я керувалася Законом Уккраїни «Про Освіту», Статутом ліцею, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора ЗЗСО, законодавством  України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника.

Управління закладом

На початку 2018-2019 н.р. були поставлені такі  основні завдання:

- реалізувати завдання концепції «Нової української школи» як основи реформування освітньої галузі;

- прогнозувати розвиток дошкільної, загальної середньої освіти, мережі освітнього закладу відповідно до освітніх потреб місцевої громади;

- забезпечити підтримку дітей з особливими освітніми потребами через впровадження інклюзивного навчання;

- забезпечити необхідні умови для навчання і виховання дітей молодшого шкільного віку;

- забезпечити якісне впровадження  нового державного стандарту початкової освіти в межах дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти»;

- забезпечити реалізацію в навчальному закладі ефективної системи національно-патріотичного виховання;

- удосконалювати моніторинг якості освіти, постійно проводити моніторинг соціально-психологічного клімату в учнівському та педагогічному колективах;

- здійснювати підтримку обдарованої учнівської молоді, розвиваючи інтелектуальні, творчі здібності дітей; створювати сприятливі умови для самореалізації особистості учня;

- продовжити роботу над методичною темою "Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій як засобу розвитку особистості вчителя та учня".

- посилити роботу з профілактики та попередження травматизму серед учасників освітнього процесу.

              Більшість завдань, які ставив перед собою колектив, виконані.

              Керівництво підвищенням якості та ефективності внутрішнього управління забезпечувалося плануванням роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

              Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих у ході внутрішнього  контролю. Щопонеділка о 8.30 - год. проводилися адміністративні наради,  о 10.10 год. – нарада з колективом щодо узгодження плану роботи на тиждень.  Управлінські рішення доводилися до відома педагогічного колективу та технічного персоналу.          Керівництвом постійно проводились консультації та спільний розгляд  питань з профспілковим комітетом на зборах трудового колективу, з батьківською громадськістю на батьківських зборах.

Аналіз структури і мережі Ямницького ліцею  за минулий навчальний рік.

Збереження контингенту

                В 2018-2019 навчальному році в закладі навчалося 295 учнів у 17 класах:  І ступінь – 148 (8 класів), ІІ ступінь -135 (7 класів), ІІІ ступінь – 11учнів (2 класи). Середня наповнюваність класів 17,3 уч. З вересня відкрито клас з інклюзивною формою навчання (4-А, Валько Богдан). Спостерігається тенденція до збільшення кількості учнів у початковій школі. Впродовж року вибуло 5 учнів у зв’язку з переїздом на інше місце проживання сім’ї (Орловські-2, Медвідь М.,  Деркач О., Іваночко М.).  В закладі освіти складено банк даних дітей дошкільного та шкільного віку села, який структуровано за роками народження дітей, місцем проживання. Облік проводиться соціальним педагогом Гергелевич М.Д., відповідальною за дану ділянку роботи. Серед дітей шкільного віку в інших ЗЗСО навчаються: 5 учнів - в Українській гімназії №1, 3 учнів - у природничому ліцеї при ІФНУНГ, 2 учнів навчались в спецшколах,а одна дитина не навчається за станом здоров’я, 13 учнів – в навколишніх селах, 56 дітей приписаних у с. Ямниця навчаються у Івано-Франківських школах, проте тільки 27 фактично проживають у селі.  Тому одне з основних завдань колективу – збереження та наповнення контингенту учнів.

Мережа учнів Ямницького ліцею

за 2013-2019 н.р.

 

 

 Дошкільною освітою у ліцеї  було охоплено:

2016 -2017            –  57 дітей

2017- 2018            –  56  дітей

Планова мережа дошкільного відділення:

2018- 2019            –  42  дітей

2019 -2020            –  32 дітей

2021 -2022            –  40 дітей

2022 -2023            –  20 дітей

  Соціальний паспорт  Ямницького ліцею у 2018-2019 н.р.:

 У дошкільних групах:

Багатодітні сім’ї – 9

Діти учасників АТО -1. 

У ліцеї:

Діти інваліди -2;

Діти з особливими потребами (інклюзія) – 1;

Діти з кризових сімей – 6;

Діти з багатодітних сімей – 1-4 класи – 14

                                                5-11 класи – 16 (всього 30);

Діти, батьки яких потерпіли на ЧАЕС – 4;

Діти учасників АТО – 15.

      

       У Ямницькому ліцеї  працювала 1 група подовженого дня – 30 учнів, для якої було укомплектовано класну кімнату з відпочинковим та ігровим центрами.  Слід зауважити, що є тенденція до збільшення кількості бажаючих відвідувати ГПД -  крім 31 учня, що  відвідували групу станом на 1 червня 2018р. ще поступило 28 заяв. Усі діти, які  відвідували  ГПД, були  охоплені  гарячим  харчуванням, дотримувались  режиму  роботи. В цілому, роботу групи  подовженого дня  можна  визнати задовільною.

        Харчування.  Гарячим харчуванням охоплено всіх учнів ліцею. В початковій школі учні харчувалися безкоштовно впродовж року (за кошти сільської ради), крім того безкоштовно харчувалися діти пільгових категорій (діти учасників АТО; діти, які відвідують ГПД, батьки яких є учасниками антитерористичної операції; діти з малозабезпечених сімей), дитина, для якої  організовано інклюзивну форму навчання. Батьки  вихованців дошкільних груп, у сім’ях яких троє і більше дітей оплачували за харчування у розмірі 50% відсотків оплати.

        Завданням керівника є  підвищення якості навчання згідно із  вимогами сучасного суспільства. Освіта вважається якісною, коли її результати відповідають меті. Протягом навчального року  вчителі  проявляли належний рівень професійної підготовки, здійснювали педагогічну діяльність, забезпечували результативність та якість своєї роботи, відповідно до нормативно-правових актів, наказів та інструкцій Міністерства освіти та науки України. Керівництвом ліцею ведеться постійний моніторинг навчальних досягнень учнів та якість надання освітніх послуг, крім того ведеться внутрішній контроль за якістю надання освітніх послуг. Підсумовуючи навчальний рік, показники навчальних досягнень учнів подано в таблицях.

Узагальнені показники навчальних досягнень

за 2018-2019 навчальному році по класах наведено в таблиці.

Класи

Кількість      учнів

Кількість учнів, які мають тільки 10-12 балів

Кількість учнів, в яких переважають 7, 8,9 балів

Кількість учнів, в яких переважають 4,5,6 балів

Кількість учнів, які мають 3 бали з окремих предметів

3-А

16

5(31,25%)

7(43,75%)

4(25%)

0(0%)

3-Б

22

5(22,73%)

10(45,45%)

5(22,73%)

2(9,09%)

4-А

15

3(20%)

7(46,67%)

4(26,67%)

1(6,66%)

4-Б

17

4(23,53%)

7(41,18%)

4(23,53%)

2(11,76%)

5-А

17

3(17,65%)

3(17,65%)

6(35,29%)

5(29,41%)

5-Б

16

3(18,75%)

8(50%)

5(31,25%)

0(0%)

6

19

0(0%)

5(26,32%)

12(63,16%)

2(10,52%)

7-А

18

3(16,67%)

5(27,78%)

7(38,88%)

3(16,67%)

7-Б

12

0(0%)

2(16,68%)

5(41,66%)

5(41.66%)

8

29

3(10,34%)

9(31,04%)

11(37,93%)

6(20,69%)

10

6

2(33,33%)

3(50%)

1(16,67%)

0(0%)

Всього

187

31(16,57%)

66(35,3%)

64(34,23%)

26(13,9%)

  Показники навчальних досягнень учнів

у 2018-2019 н.р. по предметах:

 Початкова школа (середній бал з предметів)

 

 

 

3-А клас

Пяста С.Ю.

 

 

3-Б клас

Родчин У.М.

 

4-А клас

Гулага М.Б

4-Б клас

Катамай О.Б.

 

Укр. мова

 

8,8

8,18

8,1

7,8

Літературне читання

10,4

9,5

9,6

9,7

Математика

 

8,4

8,23

7,6

7,5

    Середній бал з предметів у 5-11 класах у 2018-2019 н.р.

Класи

Укр. мова

Укр. літ.

Математика

Англ.

мова

Історія

України

Всесвітня історія

Біологія

Хімія

Географія

Зарубіжва

література

Фізика

5

 

7,18

7,88

7,06

6,65

6,88

 

 

 

 

8,06

 

5-Б

 

8

8,81

8,13

7,75

8,63

 

 

 

 

8,75

 

6

 

7,53

8,21

6,53

6,21

7,84

 

7,11

 

8,32

8

 

 

Алгебра

Геометрія

 

7

7,83

8,06

6,72

6,67

7,78

7,67

7,67

8,67

8,28

8,72

8,83

7,56

7-Б

6,8

7,1

5,4

5,3

5,6

6,6

6,4

6,6

6,6

7,5

6,7

6,2

8

7,7

8,3

6,3

6,9

7,7

7,4

7,5

6,3

5,9

7,5

7,3

6,7

10

10,3

10,8

8,3

8,8

10,5

10,1

10,1

10,3

9

10,8

10,5

9,8

 всього

7,9

8,5

6,7

6,9

7,5

7,9

7,9

7,8

7,5

8,6

8,3

7,6

 Порівняльна таблиця річних оцінок та результатів ДПА (ЗНО)

у 11 класі 2018-2019 н.р.

 №

Список учнів

Укр.мова

(річна)

Укр.мова (ЗНО)

Алгебра

(річна)

Матем

(ЗНО)

Іст.Укр.(річна)

Іст.Укр.

(ЗНО)

Англ.мов.(річна)

Англ.мов.

(ЗНО)

Біологія (річна)

Біологія (ЗНО)

Географія (річна)

Географія (ЗНО)

1

Іванків Р.В.

9

7

-

-

9

6

-

-

9

8

-

-

2

Іваночко Л.І.

8

9

-

-

9

8

-

-

8

7

-

-

3

Касько Д.В.

7

5

7

4

-

-

-

-

-

-

8

5

4

Сачко А.І.

8

10

7

5

-

-

-

-

-

-

9

6

5

Смицнюк Ю.А.

10

9

10

7

-

-

10

8

-

-

-

-

Працевлаштування випускників 9 класу Ямницького ліцею

Рік випуску

Кількість випускників

10клас

ВПУ

Не навчається

Ліцей

Технікум

Коледж

2013

12

8

2

-

-

-

2

2014

29

15

6

-

-

-

8

2015

21

9

5

1

-

-

6

2016

12

5

4

-

-

-

3

2017

20

6

5

-

1

-

8

2018

22

15

 

 

 

 

 

Працевлаштування випускників 11 класу Ямницького ліцею

Рік випуску

Кількість випускників

Вищий навчальний заклад

ВПУ

Не навчається

Ліцей

Технікум

Коледж

2013

13

9

1

-

-

2

1

2014

11

6

-

1

-

-

4

2015

9

5

2

1

-

-

1

2016

16

11

2

2

-

-

1

2017

9

7

-

-

-

-

2

2018

5

 

 

 

 

 

 

Участь в олімпіадах та конкурсах

     Активно велася робота з підготовки учнів до ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових предметів та конкурсів. У цьому навчальному році Ямницький ліцей посів третє місце у рейтингу участі ЗЗСО Тисменицького району у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з основ наук.

     Рейтинг Ямницького ліцею серед закладів освіти  Тисменицького району Івано-Франківської області за результатами участі у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з основ наук:

2015 рік – 4 місце;

2016 рік – 8 місце;

2017 рік – 3 місце;

2018 рік – 3 місце.

 

          Учениця 10 класу Перчик Мар’яна виборола I місце в другому (районному) етапі мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка; I місце в другому (районному) етапі олімпіади з української мови; I місце - з екології; I місце - з біології. Учениця 8 класу Соломон Яна здобула I місце в другому (районному) етапі олімпіади з географії. Також учениця 10 класу Кловак Наталія здобула I місце в другому (районному) етапі олімпіади з правознавства. Учениця 7-А класу Гуйван Тетяна зайняла I місце у конкурсі знавців української мови ім.П.Яцика. Учениця 8 класу Клюба Софія здобула III місце у другому етапі олімпіад з англійської мови. Учениця 8 класу Яцишин Софія зайняла III місце у мовно-літературному конкурсі ім.Т. Шевченка. Учениця 7-А класу Кухарська Вікторія здобула III місце у районному етапі олімпіади з хімії. Учні 8 та 11 класу Онищук Андрій та Іванків Ростислав зайняли II місце в другому (районному) етапі олімпіади з трудового навчання. Та учениця 8 класу Кузів Ольга зайнянала I місце місце в другому (районному) етапі олімпіади з образотворчого мистецтва, ІІ місце – з креслення, III місце місце в другому (районному) етапі олімпіади з трудового навчання. Вінницька Юлія, учениця 8 класу зайнянала IІ місце місце в другому (районному) етапі олімпіади з образотворчого мистецтва.   Підготували переможців ІІ етапу такі вчителі: Перчик Н.Я., Лінійчук Т.В., Смицнюк М.Г., Дерун М. Б., Підгаєцька М.В., Кавка Н. Н., Лесів А. І. та Гунчик О. Я.

        Перчик М.,  Кловак Н. - стали призерами обласного етапу олімпіад з трьох предметів (біологія, екологія, правознавство).  Переможців ІІІ етапу олімпіад підготували  Гунчик О.Я. – з екології; Кавка Н.Н. –  з біології; Дерун М.Б. – з правознавства.

        За перемогу в ІІ і ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад учні отримали грамоти відповідних органів управління освітою, грамоти голови ОТГ та грошові винагороди від сільського голови п.Романа Крутого, а також і вчителі були премійовані.

        У 2017-2018 н.р. учні та вчителі були учасниками багатьох конкурсів. Серед них -  Всеукраїнському конкурсі екопроектів "Компола" ( 7-А клас, учитель біології  Кавка Надія Несторівна за сприянням відділу проектів ОТГ), в якому  стали переможцями.  Учні 9 класу під керівництвом вчителя Мартинців Л.П. брали участь у Всеукраїнському конкурсі філософських есе, оголошеному Національним університетом «Острозька академія», за що отримали сертифікати. Учні 10 класу під керівництвом учителя Лінійчук Т.В. зайняли ІІІ місце в Обласному конкурсі буктрейлерів, який ініціював Івано-Франківський ОІППО.

    Щорічно збільшується кількість учнів, які є учасниками та  переможцями всеукраїнських дитячих конкурсів з різних предметів. У 2017-2018 н. р.  28 учнів взяли участь в українознавчій грі «Соняшник», 25 учнів – у «Колосок», 25 учасик конкурсу «Sunflower».  Їх координаторами є вчителі Перчик Н.Я., Кавка Н.Н.,  Лінійчук Т.В. За активну участь у 5 Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» Ямницький НВК отримав грамоту (ІІІ місце в Івано-Франківській області). За участь у всіх предметних конкурсах учні отримали грамоти, нагороди, призи.

Кадрове забезпечення Ямницького ліцею:

              Укомплектованість педагогічними кадрами у закладі освіти задовільна.     Загальна кількість педагогічних працівників 39  (крім того - 3 cумісників).  Якісний склад педагогічних працівників:

        19 мають вищу кваліфікаційну категорію ( 3 – «Учитель-методист»,                   4 – «Старший учитель»); 1 – першу кваліфікаційну категорію; 7 – другу кваліфікаційну категорію; 12 – спеціалістів (Діаграма 1).

        Двоє педагогічних працівників мають нагрудний знак «Відмінник освіти».

В ході атестації у 2018р. педпрацівників четверо підтвердили раніше встановлену вищу категорію, двом вчителям і педагогу-організатору було присвоєно «першу кваліфікаційну категорію». (Зміни у курсовій підготовці)

В 2017-2018 навчальному році 27  педпрацівників  мали повне тижневе навантаження (81% ),  а 12 – неповне  ( з них 3 сумісників – керівників гуртків; 2- пенсійного віку; всі інші працюють за сумісництвом у інших закладах).

Науково-методична робота

Педагогічний колектив продовжував роботу з  реалізації методичної теми «Упровадження інформаційно-комунікативних технологій як засобу розвитку особистості вчителя та учня»  (третій етап – практичний). На засіданні методичної ради  було підведено підсумки конструктивно-моделюючого етапу роботи над науково-методичною темою та окреслено наступні напрямки роботи в третьому етапі.  Впродовж року було опрацьовано методичну літературу, узагальнено напрацювання з даного питання, проведено ряд методичних заходів (семінарів, тренінгів, практичних занять тощо).  Свої напрацювання учителі продемонстрували під час проведення методичної декади «Інтеграція як ефективний шлях оновлення змісту і методів навчання в сучасній школі» у період з 27 листопада по 08 грудня  2017 року відповідно до наказу від  06 листопада 2016 року  №224.   

           В рамках методичної декади педагогічні працівники ознайомились про інтеграцію на рівні способів дій (навичок) та про інтеграцію змісту (тематичний підхід), розглянули форми реалізації міжпредметної інтеграції. Обговорили переваги інтегрованого навчання,  доцільність її використання.

         Також педагогічні працівники закладу були учасниками  практичного заняття «Реалізація інтегрованого та проблемного підходу у навчанні в контексті Концепції Нової української школи», проведеному працівниками Івано-Франківського ОІППО Ларисою Загрійчук та Галиною Адамович. Дане заняття дало можливість вчителям та вихователям опанувати різні форми і методи роботи на інтегрованих уроках відповідно до Нових освітніх стандартів.

         На належному науково-методичному були проведені відкриті інтегровані уроки відповідно до плану проведення декади ( Лесів Й.З.,  Кавка Н.Н., Катамай О.Б. , Дерун М.Б.). Методичні рекомендації з підсумків проведеної роботи, розроблені методичною радою.  Використання даних методичних рекомендацій дозволить забезпечити якісну підготовку та ефективну реалізацію інтегрованого підходу в освітньому процесі.

            Відповідно до річного плану роботи закладу та на виконання наказу від  29 січня 2018 року  № 25 «Про організацію методичної декади «Проектні технології у освітній діяльності»  у період з  26.02.2018 року по 09.03.2018 року в закладі  була  проведена  методична декада з даної теми.  Відбулись засідання методичних об’єднань з теми «Реалізація методу проектів у освітньому процесі», на яких учителі обговорили форми та методи реалізації проектів у вивченні предметів у початковій школі, на уроках суспільно-гуманітарних та природничо-математичного дисциплін, поділилися досвідом його впровадження.  В рамках методичної декади було проведено відкриті уроки (Катамай О.Б.,  Дерун М.Б., Винник С.Р., Лінійчук Т.В., Кавка Н.Н., Лесів Й.З.), тренінгові заняття (Крута О.М.) та круглий стіл (Лесів Й.З.).

       Заслуговує на високу оцінку науково-практична конференція на тему «Василь Стус і зарубіжна література», яку підготувала і провела учитель української мови та літератури Лінійчук Т.В. в рамках декади, а в І семестрі вчитель підготувала  Сковородинські читання до 295 річниці від Дня народження філософа  та громадського діяча.

         Під час обговорення відкритих уроків та заходів було проведено самоаналіз та аналіз уроків.

        Слід підкреслити,  що відповідно до плану роботи ліцею у закладі реалізовуються чотири колективних довготривалих проектів.

            Так учителі природничо-математичних дисциплін працюють над проектом «Використання ІКТ в освітньому процесі. Ефективне використання інтерактивної дошки», метою якого є підвищення компетентності вчителів у сфері інформаційних технологій. Керівник проекту Вацеба Н.Б. підготувала і провела теоретичні і практичні заняття з використання інтерактивної дошки для колег.

         Вчителі біології, географії, трудового навчання працюють над проектом  «Навчальна екологічна стежка. Шкільний дендропарк». Вони розробили маршрут екологічної стежки на території ліцею, окреслено ряд заходів щодо розширення маршруту за межі закладу. Шкільний дендропарк поповнився новими видами дерев. До роботи над проектом залучаються й учні старших класів.

          Вчителі-словесники працюють над проектом «Інтеграція технології вітагенного навчання з голографічним методом проекцій в особистісно зорієнтоване навчання на уроках словесності».      Свій досвід роботи для учителів над даною темою презентувала вчитель Лінійчук Т.В. Надалі заплановано впровадження даного досвіду іншими вчителями української мови та літератури.

         Також розпочато роботу над проектом  «Історія Ямницької школи», над яким працюють виховники, учителі історії та члени учнівської адміністрації. 

На даний час зібрано фотоархів та записано спогади вчителів-ветеранів та випускників закладу.

         Роботу над проектами буде продовжено в наступному навчальному році.

         Робота методичних об’єднань у цьому навчальному році здійснювалась відповідно до їх плану роботи, на засіданнях були опрацьовані питання щодо реалізації методичної теми закладу, обговорені контрольні зрізи, відкриті уроки та виховні заходи, які відбувались впродовж року, вибір підручників для учнів 1,5,10 класів, вибір навчальних програм для 1- их класів,  10 класу та обрання профілю у 10-11 класах на наступний навчальний рік.  Засідання цього року мали практичний характер. Вчителі початкових класів брали участь у практичних заняттях  на тему «Ранкові зустрічі», «Інтеграція на уроках у початковій школі»,  «Освітній простір у НУШ».

          На базі Ямницького ліцею у грудні 2017 року відбувся семінар учителів англійської мови Тисменицького району.  Підгаєцька Мар’яна Володимирівна  презентувала Концепцію нової української школи для учасників семінару,  а  Когуч Мар’яна Василівна поділилася досвідом роботи у пілотних 1-х класах з впровадження нового Держстандарту початкової освіти.

           Цього навчального року  Лінійчук Тетяна Вікторівна, учитель української мови та літератури, отримала Диплом лауреата ХХІІІ обласного туру Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2018" у номінації "Українська мова та література" за зайняте ІІ місце.

Вчителі ліцею беруть активну участь в онлайн-курсах, займаються самоосвітою, про що засвідчують отримані сертифікати.

Вчителі початкових класів Гулага М.Б., Катамай О.Б., Пяста С.Ю., Родчин У.М., Когуч М.В. пройшли дистанційний курс, який  ознайомив вчителів з новим Державним стандартом початкової освіти та методиками компетентністного навчання. Вчитель Лесів Й.З. пройшла навчання  з теми «Критичне мислення для освітян» на сайті  «Prometheus» ( громадський проект масових відкритих онлайн-курсів).  Когуч М.В.  була учасником онлайн-курсу Кембріджського університету «Комунікативний підхід до навчання в початковій школі».  Тижбір Н.З. отримала три сертифікати  «Алгоритми і проекти Scrаtch», «Основи програмування CS50», «Додатки Google у професійній діяльності викладача». Лінійчук Т.В. здобула два сертифікати за вебінари, що проводила редакція журналу «Зарубіжна література в школах України», Катамай О.Б. пройшла очні курси в Інституті педе «агогіки НАПН України, що у Києві, та отримала сертифікати «Ефективне використання інтерактивної дошки на уроках математики», «Web-STEM- школа». 

         Продовжується  робота щодо публікацій власних напрацювань.

         Лінійчук Тетяна Вікторівна є співавтором книги тестів про життєвий і творчий шлях В.Стуса «Справжній Стус…» та має публікацію у журналі «Зарубіжна література в школах України №04, 2018 рік на тему «В.Стус і зарубіжна література» на веб сайті «Супер-урок» - конспект уроку української літератури у 7 класі. Вчитель є автором буктрейлера за мотивами повісті «Варвари» С.Процюка. Цього року вона ініціювала зустріч з письменницею Оксаною Кузів. Веде власний блог.

           Учитель трудового навчання Лесів А.І. спільно з учасниками обласної АТМ  підготував матеріали до альбому «Трудове навчання. 6 клас. Об’єкти технологічної діяльності. Технічні види праці».

          Практичний психолог Крута О.М. впродовж року брала участь у багатьох конференціях і опанувала такі теми «Формування корпоративної культури і безпечного простору», «Особливості використання метафоричних карт у роботі практичного психолога та соціального педагога», «Використання піскової терапії в роботі практичного психолога та соціального педагога», «Особливості використання казко терапії у роботі практичного психолога та соціального педагога». Вона була учасником Восьмої регіональної практичної конференції арт-терапевтична «Палітра» про стосунки,  на даний момент є учасником «Арт-терапевтичного проекту» м.Івано-Франківськ та «Арт-терапевтичного проекту» м.Львів. Наприкінці 2017р. Крута О.М. стала лауреатом конкурсу «Освітній Оскар – 2017». У 2018 році  її власна методична розробка «Підвищення психологічної компетентності батьків як важлива умова формування навчальної мотивації у підлітків» пройшла апробацію та схвалена науково-методичною радою ОІППО (протокол засідання №1 від 06.03.2018р.).

           Впродовж року психолог здійснила діагностику рівня адаптації першокласників до навчання в школі та п’ятикласників до навчання у основній школі (тестування, корекційно-розвивальні заняття, рекомендації батькам та педагогам, психологічна просвіта батьків), що активно було обговорено на психолого-педагогічному  консиліумі «Адаптація п’ятикласників до навчання в основній школі»;  щомісяця проводила «години психолога» у  кожному  класі.  Для педагогічних працівників підготувала психолого-педагогічні семінари: «Булінг у школі: причини, наслідки, допомога», «Формування позитивного ставлення до дітей з проблемною поведінкою», «Проблеми психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами»; тренінгові заняття: «Професійна мобільність педагога або чому потрібно вчитись і змінюватись все життя?».

            З батьками  психологом були проведені бесіди на різноманітну тематику: «Чому важко першокласнику?», «Психосоматичні зміни в організмі першокласника», «Як допомогти дітям з емоційними та поведінковими труднощами», «Як спілкуватись з підлітком в конфліктній ситуації». На загальношкільних батьківських зборах  обговорювалось питання: «Як навчити дитину вчитись», а з батьками майбутніх першокласників розглянули питання шкільної зрілості дітей.

            У 2017-2018 н.р. було проведено на належному рівні предметні тижні – Тиждень природничих наук, Тиждень української мови, Тиждень історії, Тиждень психології.

                   На початку і в кінці року було проведено аналіз педагогічної та методичної діяльності педагогів.  Порівняльна діаграма розміщена в діаграмі:

      За підсумками методичної роботи у 2017-2018 н.р. випущено  «Методичний  вісник - 2018», в якому  узагальнено напрацювання вчителів ліцею. В ньому розміщено публікації Лінійчук Т.В., Катамай О.Б., Підгаєцької М.В., Родчин У.М., Берези Т.Д., Деркач Л.Р.,  Деруна М.Б., Кавки Н.Н.    

           Ямницький ліцей є однією зі 100 шкіл України, учасників Всеукраїнського експерименту за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» у 2017-2022 р. Тому на базі ліцею впродовж року було проведено ряд зустрічей на рівні області з керівниками закладів освіти, вчителями початкових класів, очільниками органів місцевого самоврядування тощо.  У лютому 2018р. відбулись навчання тренерів НУШ Івано-Франківської області. Вчителі перших класів Береза Т.Д., Деркач Л.Р. проводили для гостей відкриті уроки, ранкові зустрічі, ділилися своїм досвідом роботи з впровадження нового Держстандарту початкової освіти. В рамках робочого візиту на Прикарпаття міністр освіти і науки України Лілія Михайлівна Гриневич завітала у Ямницький ліцей. Під час зустрічі відвідала пілотні класи початкової школи, які впроваджують Державний стандарт Нової української школи. Також міністр поспілкувалася з учителями початкових класів щодо впровадження Нового Держстандарту, батьками учнів та з самими першокласниками. Зустріч мала історичне значення для нашого навчального закладу, була цікавою та змістовною. Висловлюю подяку вчителям 1-х класів за відвагу і сумлінну працю у Пілотуванні, а також дякую батькам першокласників за співпрацю і підтримку. Участь нашого закладу у  експерименті  дала значний поступ у роботі вчителя, змінила ставлення дітей до навчання, викликала довіру батьків, зробила нас відомими в Україні. Це стало стимулом до подальшої плідної праці для нас усіх.

Підсумки виховної роботи за 2018-2019 н.р.

     У 2017-2018 навчального року виховна робота в закладі здійснювалася відповідно до річного плану роботи.

    Виховна робота планувалась тематичними блоками. Так, місяць вересень був присвячений безпеці життєдіяльності учнів та пройшов під гаслом «Увага! Діти на дорозі!». Жовтень – місяць вшанування захисників Вітчизни. Листопад проходив як місяць національно-патріотичного виховання.  Грудень-січень минули під знаком новорічно-різдвяних традицій. Лютий – місяць вшанування героїв Майдану. Березень – Шевченкіана. Квітень – місяць Великодніх традицій. У травні традиційно планувалось оздоровлення учнів та  проводились підсумки виконаної роботи.

    Усі проведені виховні заходи та акції за тематикою охоплювала всі основіні орієнтири виховання в сучасній школі: ціннісне ставлення до суспільства і держави, ціннісне ставлення до праці, ціннісне ставлення до людей, ціннісне ставлення до природи, ціннісне ставлення до мистецтва, ціннісне ставлення до себе. Вони спрямовані на реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання.

   Кожен тиждень починався виконанням гімну України, педагоги інформують дітей про перебіг всіх подій в Україні та світі, а також постійно здійснюються заходи, які виховують патріотизм.

   Впродовж року було проведено ряд тематичних тижнів – Олімпійський, Тиждень безпеки дорожнього руху, БЖД, Захисника Вітчизни, Тиждень права, Шеченківський тиждень, Великодній тиждень,  «16 днів проти насильства», Тиждень протидії боулінгу тощо.

В ліцеї було проведено ряд благодійних акцій, а саме - «П’ять картоплин», «Святий Миколай іде до сиріт» (за кошти вилучені на благодійному ярмарку куплено подарунки), «Останній дзвоник без квітів!» (зібрано продукти для оздоровчого періоду мешканців Містечка Милосердя у с. Крихівці). У рамках акції “Україна моя вишивана” учні нашого освітнього закладу мали змогу долучитися до цієї акції, мета якої полягала в тому, щоб об’єднати різні спільноти українців для духовного процвітання нашої Батьківщини. 

 Продуктивною є співпраця з патрульними поліції м. Івано-Франківська, які двічі на рік приїжджають до закладу і проводять дуже цікаві заходи (бесіди, практичні заняття, квести тощо).

 У жовтні 2017 року у рамках місяця правовиховної роботи для учнів 9-11 класів Ямницького ліцею було проведено зустріч із працівниками Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області та Івано-Франківського міського управління юстиції.

Особливий акцент у плануванні виховної роботи було зроблено на національно-патріотичному вихованні, тому було проведено ряд заходів до Дня Захисника Вітчизни, до Дня Гідності та Свободи, до Дня народження В.Чорновола, до Дня п’яті Героїв Крут, памяті Небесної Сотні та ін.

В Ямницькому ліцеї було проведено велику кількість виховних заходів, про що укладено «Фотолітопис Ямницького ліцею за 2017-2018 н.р.» (керівник проекту – заступник директора з ВР Підгаєцька М.В.). Заслуговують високої оцінки такі заходи:

 1. “Зродились ми, великої години…”, присвячений 75-річчю від часу створення Української повстанської армії (Підгаєцька М.В.)
 2. Творча зустріч із прикарпатською письменницею Оксаною Кузів. Учні радо спілкувалися з письменницею (Лінійчук Т.В.)
  3. Наукова конференція та читання  до  295-ї річниці з Дня народження Г.Сковороди (Лінійчук Т.В.)
 3. Зустріч із побратимом В’ячеслава Максимовича – Ярославом Кендзьором, народним депутатом України 1–6 скликань, учасником українського дисидентського руху, громадським та політичним діячем (Ткач Р.В.)
 4. Свято Святого Миколая, Новорічні ранки, участь у Розколяді (Педагог-організатор, класні керівники).
 5. Урок-реквієм "На Аскольдовій могилі поховали їх...". відзначали 100-ту річницю бою під Крутами (Деркач Н.Д.)
 6. Зустрічі з учасниками АТО, співпраця з спілкою ветеранів АТО (Дерун М.Б., Береза М.Т.)
 7. Розважальні вечори до Дня закоханих, Міс Ямницький ліцей-2018,«Танцюють усі!» (Підгаєцька М.В., Басовська Х.О.)
 8. Науково-практична конференція «Шевченко - відомий і невідомий»(Мартинців Л.П.)
 9. Літературно-музичну композицію “І генії також кохають …” для учнів старшої школи підготувала учитель української мови та літератури (Мартинців Л. П.)
 10. Участь у сільському святі «На струнах Кобзаревої душі» (Педагог-організатор, вчителі філологи).
 11. Загальносільський святковий вечір, приурочений Дню Матері, який із учнями підготувала педагог-організатор Деркач Н.Д.

          І ще дуже багато інших заходів.

26 квітня 2018р. в Ямницькому ліцеї відбувся обласний семінар методистів Р(М)МК, ІМЦ, працівників органів управління освітою ОТГ, відповідальних за стан виховної роботи. Тема семінару: «Система громадянсько-патріотичного виховання дітей та молоді: регіональний аспект». Заступник директора з виховної роботи Підгаєцька М.В. презентувала модель виховної системи ліцею «Школа формування громадянина-патріота України».

Не залишаються поза увагою діти, які складають так звану групу ризику. З ними постійно працює практичний психолог та соціальний педагог, ці діти залучаються до роботи гуртків та спортивних секцій. З такими підлітками працює Рада профілактики правопорушень. Дітей на обліку в Інспекції немає.

          Учні та учителі ліцею стали більш активними у проектній діяльності за сприянням Відділу проектів Ямницької сільської ради ОТГ (п. Ярослав Татарин). Команда Ямницького ліцею під керівництвом заступника директора з виховної роботи Підгаєцької М.В. в рамках проекту «Історія моєї громади» створили відео «Скарбниця Ямниці». Дана робота увійшла до 100 найращих робіт в Україні.

Також команда учнів Ямницького ліцею (Когуч Дмитро, Семочко Юлія, Галіпчак Ярослав, Боднарчук Анастасія та капітан команди – Підгаєцька М.В.) здобула перемогу у проекті “Heritage and me” «Спадщина і ми» та стала учасником фінальних змагань (8 шкіл з України), які відбудуться 20-23 вересня 2018р. у м. Львові.

В період з 29 травня по 11 червня 2018 року у ліцеї організовано роботу пришкільного відпочинкового табору «Мрія».

Позакласна робота, гуртки

              Впродовж 2017-2018 навч. року у ліцеі діяли гуртки, в яких займалась  талановита шкільна молодь: гурток «Хореографія» (керівник Басовська Х.О.), гурток військово-патріотичного виховання “Джура”(керівник Береза М.Т.),  гурток “Вокал”( керівник Пинчук Х.В.) та гурток “Вокал” молодшої та середньої вікової групи (керівник      Гринчук Г.Б.).

Учасники гуртка «Хореографія» цьогоріч взяли участь у звіті художньої самодіяльності шкіл Тисменицького району, де були відзначені в підсумковому наказі. Учасники на чолі з керівником гуртка брали активну участь у всіх загальношкільних та загально сільських заходах: День учителя, Зродились ми великої години…,  Танці з учителями, Новорічні свята, День Валентина, Міс ліцею, Свято приурочене Дню матері та на Святі Останнього дзвоника за участю Президента України  та загальносільських заходах. Учні Ямницького ліцею під керівництвом учителя хореографії Басовської Х.О. цьогоріч взяли активну участь у Великодніх гаївках.

         Вихованці гуртка “Вокал” (старша вікова група, керівник Пинчук Х.В.) цьогоріч  були учасниками  звіту художньої самодіяльності шкіл Тисменицького району. Брали активну участь у всіх загальношкільних та загальносільських заходах, а саме - Зродились ми великої години…, Розколяда, Новорічні свята, на Шевченківських святах, День матері та ін., де показали високий професіоналізм.

         Вихованці гуртка “Вокал” (молодша та середня вікові групи, керівник Гринчук Г.Б.) Взяли участь у загальношкільних та деяких загальносільських заходах (День учителя, Свято Миколая, День матері).

Учні ліцею, учасники гуртка “Джура” (керівник Береза М.Т.) взяли участь у IІ (районному) етапі гри «Джура» Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») на базі військово-патріотичного табору «Воїн-патріот» (с. Козина Тисменицького району). У роботі гуртка велика увага приділялась національно-патріотичному вихованню, проводилися зустрічі з воїнами АТО, учасники також брали участь у змаганнях з пейнтболу, організованими ветеранами АТО.

З 01 березня 2018 року у ліцеї проводяься додаткові освітні послуги з хореографії для учнів 1-4 класів (3 групи), керівник Басовська Х.О.

На базі ліцею діє гурток «Різьба по дереву» від Тисменицького районного будинку юнацької та дитячої творчості, керівник Лесів А.І. У 2018 році наші учні   (Вовк В. та Повх О.) стали переможцями обласного конкурсу народних ремесел «Люби і  знай свій рідний край».

Наші учні займаються  у футбольній секції ФК «Вихор» (Ямниця), керівник С.С.Дзюник.

Спортивно-масова робота,

військово-патріотичних  змаганнях та конкурсах

 1. Команда з с. Ямниця " Юність" зайняла 2-е місце за кубок Івано-Франківської Архиєпархії з нагоди святкування 1030-річчя Хрещення України та 175-ї річниці від дня народження першого єпископа Станіславівського Юліана Пелеша.
 2. У районному зльоті туристів-краєзнавців наша команда під керівництвом Презляти І.П., Лесіва А.І. посіли 5 місце серед шкіл Тисменицького району. (Риснюк Яна – тур.вузли І місце).
 3. Наші юні футболісти (вчитель Дудка Л.В.) брали участь у змаганнях з футболу на приз голови Тисменицької районної ради та на кубок ФК «Ураган», «Шкіряний м»яч» (ІІІ місце).
 4. Команда хлопців Ямницького ліцею брала участь у районних змагання з баскетболу, зайняли ІІІ місце.
 5. Команда Ямницького ліцею під керівництвом Берези М.Т. брала участь у І (районний) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») на базі військово-патріотичного табору «Воїн-патріот» (с. Козина Тисменицького району).
 6. Цікавою для учнів була уасть у змаганнях з лазертагу, який проведено було за ініціативою відділу освіти Ямницької ОТГ.
 7. Спілка учасників АТО с. Ямниці організуваля для наших старшокласників  практичне заняття з пейнболу.
 8. Секція боротьби «Самбо» (Саварин Л.Л.)  діти ходять за згодою батьків.
 9. В закладі відбулось ще ряд спортивно-масових заходів, а саме – «Веселі старти», «Козацькі забави», квест «Ігри патріотів», турнір з настільного тенісу, товариська гра з футболу між учнями та вчителями.

     Проведені заходи пропагують ЗСЖ, партнерські стосунки мід всіма учасниками освітнього процесу.

Дошкільна освіта

 У Ямницькому ліцеї функціонують  2 дошкільні групи, в яких виховувалися 57 дітей у 2017-18 н.р. У дошкільному відділенні працюють 4 вихователів, 1 музичний керівник, 2 помічники вихователя, 1  працівник (0, 5 ст – прибиральник приміщень, 0,5ст. машиніст з прання білизни). Цьогоріч 2 вихователів пройдуть підвищення кваліфікації.

Освітня діяльність у групах здійснювалась відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту ліцею, Базового компоненту дошкільної освіти. Зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту у ЗДО у 2017/18 навчальному році визначався комплексною програмою розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку “Українське дошкілля”. Організація і проведення ігрової діяльності забезпечена раціональним розташуванням предметно-розвивального середовища в групах для стимулювання пізнавальної, творчої та фізичної активності дітей. Найбільше уваги вихователі приділяють організації дидактичних та рухливих ігор, інтегруючи їх у різні форми організації навчально-пізнавальної, рухової, мовленнєвої діяльності. Для розвитку пізнавальної активності доречно використовуються різноманітні настільно-друковані, розвивальні ігри, що містять широкий діапазон знань, як за складністю так і за різноманітністю характеру. Протягом півріччя вихованці груп брали активну участь у багатьох загальношкільних заходах та святах (Свято осені, Тиждень БЖД, Андріївські вечорниці, Свято Миколая, Новорічні ранки, Великодні Гаївки, свято матері, випускний вечір тощо).  Заслуговують особливої уваги заняття з англійської мови за рахунок додаткових платних освітніх послуг. (Когуч М.В.).

 Охорона праці, БЖД.

         Значна увага приділялася охороні праці, збереженню життя і здоров’я всіх учасників освітнього  процесу. У плані роботи є окремий розділ з даного питання. Всі працівники закладу щорічно проходять обов’язковий медичний огляд. Учні та вихованці мають картки здоров’я, відповідно до яких здійснюється розподіл за групами здоров’я для занять з фізичної культури, хореографії, ЗВ та для участі у різноманітних змаганнях. Щодо змагань районного рівня, то для участі у них всі учні проходять позаплановий огляд у сімейного лікаря, який власне і дає дозвіл про допуск до змагань певного роду.  Питання безпеки є на постійному контролі класних керівників  й  адміністрації.  Протягом року проводяться всі необхідні інструктажі з ОП та БЖД, бесіди з питань БЖД. Впродовж року проведено 3 навчання з евакуації учасників ОП, 2 Дні ЦЗ, 4 навчальних евакуації, Тиждень охорони праці та 2 Тижні БЖД, 2 тижні Безпеки дорожнього руху.

        В 2017-18 навчальному році зафіксовано 4 нещасних випадків з учнями невиробничого характеру та 4  - під час перебування у ліцеї. З двома працівниками закладу трапились  НВ невиробничого характеру. 

Порівняльна таблиця

 

Працівники НВК

Учні та вихованці НВК

Виробничі НВ

Невиробничі НВ

Виробничі НВ

Невиробничі НВ

2014-2015н.р.

0

1

0

6

2015-2016н.р.

0

2

0

7

2016-2017н.р.

0

3

5

7

2017-2018 н.р.

0

2

4

4

         Для запобігання дитячого травматизму проведено ряд профілактичних заходів і психологом, і соціальним педагогом, і класними керівниками. Для зменшення показників НВ в закладі організовано чергування вчителів. Крім того, медична сестра Гнатишин Г.І.  здійснює заходи з охорони здоров'я дітей та працівників закладу освіти, дотримання санітарних і гігієнічних вимог у ліцеї. Вона контролює якість харчування у їдальні, а також систематично відвідує уроки фізичної культури, де веде спостереження за дітьми зі спецгрупи та підготовчої групи.

Підлягало огляду

Пройдено медичний огляд

  Розподіл по групах з фізичної культури

Основна

Підготовча

Спеціальна

Звільнені

учнів

д/ш

учнів

д/ш

учнів

д/ш

учнів

д/ш

учнів

д/ш

учнів

д/ш

290

56

290

56

216

55

67

0

5

1

2

0

З профілактичною метою у вестибюлі закладу та у класних кімнатах є Куточки безпеки.

 Робота бібліотеки

            Велику допомогу у підготовці й проведенні заходів як з учнями, так і з педагогами й батьками надавала бібліотека закладу. До кожного свята готуються тематичні виставки літератури, популяризується читання книг серед молодших школярів, зроблено картотеки методичної літератури, фахових видань. Комп’ютер в бібліотеці під’єднані до мережі Інтернет і це дає змогу вчителям та учням почерпнути будь-яку інформацію.(завідувач Обух В.А.)

             У нашій бібліотеці є постійно діючі і змінні тематичні виставки. Позитивним явищем було проведення  щомісячних днів  методичного інформування, на яких педагогічний колектив  довідувався  про цікаві   бібліотечні надходження з проблем педагогіки, психології, методики викладання предметів.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ БІБЛІОТЕККИ

ЗА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Показники роботи

Виконано

у 2017-2018 н.р.

 

1

Читачів усього

294

 

 

1.1

учителів

40

 

1.2

учнів

254

 

2

Кількість відвідувань

1764

 

3

Кількість книговидачі

2400

 

4

Видано бібліотечно-бібліографічних довідок

45

 

5

Фонд бібліотеки

9921

 

 

5.1

Підручники

4147

 

5.2

Художня та галузева література

5774

 

 

 

Забезпеченість підручниками у 2017-2018 н.р.

 

 

Клас

Кількість підручників

Відсоток забезпечення

 

1

2

308

42,8

 

2

3

370

100

 

3

4

163

51,5

 

4

5

417

94,5

 

5

6

462

177

 

6

7

360

39

 

7

8

425

87,1

 

8

9

702

176

 

9

10

224

309

 

10

11

369

297

 

 

На протязі 2017-2018 навчального року були проведені масові заходи

 

 

 

Масові заходи

Кількість

1

Книжкові виставки

24

2

Тематичні полиці

18

3

Бесіди

10

4

Огляди літератури

6

5

Літературні свята

6

6

Історичні години

4

7

Літературні години

6

8

Години спілкування

6

9

Конкурси і вікторини

4

10

Уроки біографії

2

11

Зустрічі за круглим столом

2

12

Посвята в читачі

2

13

Консультації біля книжкових полиць

8

14

Зустрічі з письменниками (Оксана Кузів)

1

                     

 З метою реалізації основних завдань бібліотекою проводилася систематична цілеспрямована робота. Зокрема: бібліотечні уроки

 • Ознайомлення дітей з бібліотекою .(1-ші класи)
 • Посвята в читачі. (2 класи)
 • Звідки прийшла книга .(3-і класи)
 • Основні елементи книги. (4-і класи)
 • Словники, їх класифікація і як правильно з ними працювати.(4-і класи)
 • Вибір книги в бібліотеці і як її читати. (5-і класи)
 • Періодичні видання для учнів середнього віку. (6 клас)
 • Робота з довідковою літературою. (7-і класи)
 • Методи самостійної роботи з літературою. Критична література. (8 клас)
 • Вміння підбирати відповідну літературу заданої тематики (9 клас)
 • Дискусія «Чи потрібні книги сьогодні?». Робота з довідковим апаратом бібліотеки.(10 клас)
 • Як складається план, тези, конспекти. Довідкові видання суспільно-політичної тематики. (11 клас)

Матеріально-технічне забезпечення

До початку 2017-2018 н.р. було завершено ремонт внутрішніх приміщень, майстерні, закуплено нові меблі у корпус №2, облаштовано на вікнах  жалюзі, придбано стенди, методичні посібники, технічні засоби навчання, іграшки для ГПД. Для облаштування комп’ютерного класу у корпусі №2  з бюджету Тисменицької районної ради та Ямницької сільської ради виділено 146 410.00грн.  Ще 200 тис. з бюджету обласної ради за сприяння депутата Р.В. Ткача, за які закуплена комп’ютерна техніка, телевізори, фотоапарат, проектори. Ведуться роботи з благоустрою території ліцею. У закладі  створено всі умови для роботи й навчання, які відповідають сучасним вимогам. Від себе особисто та від всієї шкільної спільноти висловлюю подяку голові Ямницької сільської ради Крутому Р.А., його помічникам,  депутатському корпусу, начальнику відділу освіти Винник Н.І. за те, що наш ліцей є одним із кращих ЗЗСО області.

Питання, що потребують подальшого контролю з боку керівництва ліцею:

–   підвищення якості освітніх послуг;

–   підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;

–   створення цілісної системи моніторингу ОП;

–   активне використання комп’ютерних методичних комплексів;

–   підвищення  результативності  ЗНО

 

 

 

Права дитини

Усі діти мають право на отримання освіти

Усі діти мають право на любов і спілкування

Усі діти мають право на відпочинок і дозвілля

Усі діти мають право на свободу совісті, думки і релігії

Усі діти є рівні у правах. Ніхто не повинен їх порушувати

Усі діти мають право вільно висловлювати свою думку

Усі діти мають право на повноцінне харчування

Жодна дитина не повинна бути скривджена і зневажена

Безпека в Інтернеті

Нікому без дозволу батьків не давати особисту інформацію

Якщо знайдете якусь інформацію, що турбує вас, негайно сповістіть про це батьків

Ніколи не погоджуватись на зустріч з людиною, з якою ви познайомилися в Інтернеті

Не посилати свої фотографії чи іншу інформацію без дозволу батьків

Розробити з батьками правила користування Інтернетом

Не заходити на аморальні сайти

Не давати нікому крім батьків свої паролі

Не робити протизаконних вчинків в Інтернеті

Не шкодити і не заважати іншим користувачам

Корисні посилання

Контакти

77422, вул. Галицька, 55, с.Ямниця, Ямницька ОТГ, Івано-Франківська обл., Україна

yamnyca@ukr.net

+38(050) 99-59-454