+38(050) 99-59-454

ЗВІТ

ЛЕСІВ ЙОРДАНИ ЗЕНОВІЇВНИ,

директора Ямницького ліцею

Ямницької сільської ради 

Івано-Франківської області

за 2020-2021 н.р.

             Інноваційна за змістом і характером динаміка світових тенденцій розвитку освітніх процесів вимагає від України вибору випереджальної моделі подальшого поступу та мобілізації освітніх ресурсів в умовах виклику всесвітньої пандемії COVID-19.  Масштабність і новизна історичних викликів ХХІ століття обумовлюють необхідність прогнозування інноваційного розвитку середньої освіти, забезпечення кардинальних змін у змістових, технологічних, управлінських домінантах, спрямованих на виховання конкурентно спроможної, соціально мобільної особистості. Важливо перейти від школи, яка дає дітям знання у звичайних умовах, до школи, яка вчить здобувати знання та набувати ключових компетентностей в умовах дистанційного навчання.

              Нова українська школа — це школа для життя у XXI столітті. Освітянські реформи на сучасному етапі розглядають учня як особистість - інноватора, що володіє ключовими  компетентностями. Це – особистість проінформована, обізнана у певних питаннях, вміє орієнтуватися та адаптуватися до нових викликів часу. Важливо в нинішньому часі виховувати молодь на  загальнолюдських цінностях, навчити її критично мислити, щоб захиститися від непотрібної та негативної інформації,  переосмислювати все, до чого доторкається дитяча цікавість,   з огляду на те, як це вплине  на їх життя та  здоров’я.

                 У 2020 – 2021 навчальному році освітня діяльність у ліцеї здійснювалася відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної стратегії розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти України», Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти,  Концепції нової української школи, чинних законодавчих та нормотивно-правових документів, спрямована на реалізацію державних, регіональних і районних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів, на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти.

          Головним завданням освітнього закладу є забезпечення високої якості освіти та відповідності  її  до потреб особистості та вимог часу. Сучасному суспільству потрібна людина творча та ініціативна,  відповідальний громадянин України, що має позитивне ставлення до себе та інших.

 

 

Створення умов для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти

             Одним з першочергових завдань закладу освіти є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів. Ці потреби задовольняються  сформованою мережею ліцею.                                                                                                                                   Ямницький ліцей здійснював свою діяльність відповідно до Статуту закладу освіти. Своєчасно та в повному обсязі вжито заходів для забезпечення нормативної роботи з обліку дітей і підлітків шкільного віку щодо охоплення їх навчанням ( на виконання ст. 53 Конституції України, ст.ст. 14, 35 Закону України «Про освіту», ст. 6, 18 Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства», «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку») у школі вівся  облік дітей і підлітків, які мешкають  на території обслуговування школи, уточнювались списки дітей віком 5-18 років та коригувалась електронна база даних цих дітей.

 

На початку 2020/2021 н. р. колектив Ямницького ліцею сформулював   основні завдання, які реалізовував впродовж року. А саме:
            

 • Забезпечення безпечних та комфортних умов організації освітнього процесу в умовах пандемії;
 • Забезпечення якості освіти в умовах загальнонаціонального карантину;
 • Здійснення якісного науково-методичного супроводу діяльності педагогічних працівників в умовах реформування освіти;
 • Впровадження технологій дистанційного та змішаного навчання в освітній процес в умовах карантину;
 • Забезпечення реалізації завдань внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • Продовження впровадження реформи НУШ, реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки.
 • Розпочати роботу педагогічного колективу над науково-методичною темою

«Реалізація сучасних педагогічних технологій освіти на засадах компетентнісного підходу».

 • Організація та проведення в 2020-2021 – року математики в Україні.

     У плані виховної  роботи ліцею був поставлений акцент на  формуванні в учнів:

 • Глибокого розуміння громадянського обов’язку, готовності у будь-який час стати на захист Батьківщини та розуміння того, що Україна історично і ментально належить до європейських країн (Україна – це Європа!).
 • Шанобливого ставлення до загиблих в зоні АТО на сході України, до членів їх сімей, до пам’яті про героїчні вчинки загиблих воїнів.
 • Правової культури з прищепленням поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних символів (Герба, Прапора, і Гімну) та з дотриманням у поведінці Законів України та протидії особам і установам, що порушують закони, завдають збитків державі, зазіхають на територіальну цілісність і незалежність України.
 • Поваги до правил та обов’язків учня.
 • Збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості; попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість (протидія булінгу).
 • Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом. Турботливе ставлення до своїх батьків, бабусь, дідусів, братів, сестер та всієї родини, наслідування кращих моральних цінностей.
 • Виховання усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвиненої потреби в трудовій активності;
 • Утвердження здорового способу життя як невід’ємного елемента загальної культури особистості; формування вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та соціальних сил, вміння протистояти негативним проявам у суспільстві, бути компетентним у питаннях захисту власного здоров’я.
 • Прищеплення  культури енергозбереження в повсякденному житті.
 • Розвиток учнівського самоврядування в закладі та в учнівських колективах, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху.
 • Самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її життєдіяльності.

 

              Більшість завдань, які ставив перед собою колектив, виконані.

             

              Керівництво підвищенням якості та ефективності внутрішнього управління забезпечувалося плануванням роботи: перспективним, річним, місячним та тижневим планами відповідно до затвердженої Освітньої програми ліцею.

              Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих у ході здійснення внутрішнього аудиту відповідно до Положення про ВСЗЯО. Щопонеділка о 8.30 - год. проводилися адміністративні наради,  о 10.10 год. – нарада з колективом щодо узгодження плану роботи на тиждень.  Управлінські рішення доводилися до відома педагогічного колективу та технічного персоналу. Керівництвом постійно проводились консультації та спільний розгляд  питань з профспілковим комітетом на зборах трудового колективу, з батьківською громадськістю на батьківських зборах. На  жаль, в минулому навчальному році ці консультації здійснювались в онлайн режимі у зв’язку з карантинними обмеженнями.

 

 

 

Аналіз структури і мережі Ямницького ліцею  за минулий навчальний рік.

Збереження контингенту

 

                 В 2020-2021 навчальному році в закладі навчалося 355 учнів у 19 класах:  І ступінь – 156 (8 класів), ІІ ступінь -166 (9 класів), ІІІ ступінь – 33 учні (2 класи). Середня наповнюваність класів 18,7 уч. З вересня відкрито 2 класи з інклюзивною формою навчання (7-А клас, Валько Богдан; 9 клас, Смицнюк Юрій) та дві групи з інклюзивною формою навчання. Спостерігається тенденція до збільшення кількості учнів у початковій школі. Впродовж року не вибуло жодного учня, а прибуло 6 учнів. На кінець року – 361 учень  В закладі освіти складено банк даних дітей дошкільного та шкільного віку села, який структуровано за роками народження дітей, місцем проживання. Облік проводиться соціальним педагогом Гергелевич М.Д., відповідальною за дану ділянку роботи.  Одним з основних завдань керівництва ліцею  – збереження та наповнення контингенту учнів.

 

Дошкільною освітою у ліцеї  було охоплено:

2016 -2017            –  57 дітей

2017- 2018            –  56  дітей

2018- 2019            –  41  дитина

Планова мережа дошкільного відділення:

2019 -2020            –  40 дітей

2021 -2022            –  40 дітей

2022 -2023            –  20 дітей

 

Соціальний паспорт  Ямницького ліцею у 2020-2021 н.р.:

У дошкільних групах:

Багатодітні сім’ї – 12;

Діти учасників АТО -1. 

У ліцеї:

Діти інваліди -2;

Діти з особливими потребами (інклюзія) – 2;

Діти з кризових сімей – 4 (всі Федорківи);

Діти з багатодітних сімей – 1-4 класи – 19

                                                5-11 класи – 21 (всього 40);

Діти, батьки яких потерпіли на ЧАЕС – 4;

Діти учасників АТО – 15.

      

       У Ямницькому ліцеї  працювали 2 групи подовженого дня по 30 учнів, для яких було укомплектовано класні кімнати. Слід зауважити, що є тенденція до збільшення кількості бажаючих відвідувати ГПД -  станом на 1 червня 2018р. поступило 28 заяв від батьків першокласників та 46 заяв батьків учнів 2-4 класів. Усі діти, які  відвідували  ГПД, були  охоплені  гарячим  харчуванням, дотримувались  режиму  роботи. В цілому, роботу групи  подовженого дня  можна  визнати задовільною.

        Харчування.  Гарячим харчуванням охоплено всіх учнів ліцею. В початковій школі учні отримували безкоштовні сніданки (вартість 20 грн./дит.) впродовж року (спів фінансування батьків та сільської ради), крім того безкоштовно харчувалися діти пільгових категорій (діти учасників АТО; діти, які відвідують ГПД, батьки яких є учасниками антитерористичної операції; діти з малозабезпечених сімей), диті, для яких організовано інклюзивну форму навчання. Батьки  вихованців дошкільних груп, у сім’ях яких троє і більше дітей оплачували за харчування у розмірі 50% відсотків оплати.

 

Кадрове забезпечення Ямницького ліцею

                  

              Укомплектованість педагогічними кадрами у закладі освіти задовільна.     Загальна кількість педагогічних працівників 47  (3 cумісники). 

              Якісний склад педагогічних працівників: 20 мають вищу кваліфікаційну категорію (4 – «Учитель-методист», 1 – «Практичний психолог-методист», 6 – «Старший учитель»); 3 – першу кваліфікаційну категорію; 7 – другу кваліфікаційну категорію; 10 – спеціалістів та  4 бакалаври і молодші спеціалісти. Двоє педагогічних працівників мають нагрудний знак «Відмінник освіти».

           Віковий склад педагогічних працівників: понад 60 років – 3; 55-60 років – 2; 51-54 роки – 8; 41-50 років – 10; 31-40 років – 11; до 30 років включно – 9.

За стажем роботи педагогічних працівників розподілено наступним чином:

до 3 років -12;

3-10 років - 12

10-20 років -5;

понад 20 років -18.

 

        Завданням керівника є  підвищення якості навчання згідно із  вимогами сучасного суспільства. Освіта вважається якісною, коли її результати відповідають меті. Протягом навчального року  вчителі  проявляли належний рівень професійної підготовки, здійснювали педагогічну діяльність, забезпечували результативність та якість своєї роботи, відповідно до нормативно-правових актів, наказів та інструкцій Міністерства освіти та науки України. Керівництвом ліцею ведеться постійний моніторинг навчальних досягнень учнів та якість надання освітніх послуг, крім того ведеться внутрішній контроль за якістю надання освітніх послуг. Підсумовуючи навчальний рік, показники навчальних досягнень учнів подано в таблицях.

 

Узагальнені показники навчальних досягнень

за 2020-2021 навчальному році по класах наведено в таблиці

 

Класи

Кількість      учнів

Кількість учнів, які мають тільки 10-12 балів

Кількість учнів, в яких переважають 7, 8,9 балів

Кількість учнів, в яких переважають 4,5,6 балів

Кількість учнів, які мають 3 бали з окремих предметів

5-А

22

5 (23%)

14 (67%)

0(0%)

1 (5%)

5-Б

21

2 (10%)

8 (40%)

4(20%)

1 (5%)

6-А

17

4 (24 %)

5 (29,4%)

3(17,6%)

1 (5,9%)

6-Б

22

3 (14%)

6 (27,3%)

2(9,1%)

3 (13,6%)

7-А

17

3 (18%)

17(56,7%)

7(23,3%)

1 (6 %)

7-Б

16

1 (6 %)

8 (47,1%)

1(5,9%)

3 (18 %)

8-А

18

1 (5%)

5(31,3%)

4(25%)

2 (10%)

8-Б

18

2 (10%)

7(35%)

7(35%)

1 (5 %)

9

21

3 (10,3%)

12(41,4%)

8(27,6%)

3 (10 %)

10

19

2 (11%)

7(41,2%)

3(17,6%)

2 (11%)

11

15

2 (13%)

8 (49 %)

5 (30%)

0 (0%)

Всього

206

28  (14%)

89(42,6%)

39(18,7%)

29(13,9%)

 

 

 

   Середній бал з предметів у 5-11 класах у 2020-2021 н.р.

Класи

Укр. мова

Укр. літ.

Математика

Англ.

мова

Історія

України

Всесвітня історія

Біологія

Хімія

Географія

Зарубіжва

література

Фізика

5-А

 

7,7

8,7

6,2

7,1

7,1

 

 

 

 

8,1

 

5-Б

 

7,7

8,7

6,2

7,1

7,1

 

 

 

 

8,1

 

6-А

 

7,5

7,8

6,4

6,8

7,6

 

7,9

 

8,4

8

 

6-Б

 

8,38

8,5

7,4

7,6

7,9

 

8,4

 

8,4

8

 

 

Алгебра

Геометрія

 

7 -А

8,4

8,7

6,5

7,6

8,6

9,0

7,4

7,0

8,5

8,6

7,6

8,4

7-Б

6,4

7,7

6,5

6,6

8,6

9,0

7,4

7,0

8,5

8,6

7,6

8,4

8-А

7,93

7,97

6,1

6,03

7,52

7,07

7,14

7,79

7,07

7,55

8,34

7,55

8-Б

7,15

7,55

4,1

4,8

6,2

9,0

6,4

6,65

5,95

6,32

8,05

5,8

9

7,93

7,97

6,1

6,03

7,52

7,07

7,14

7,79

7,07

7,55

8,34

7,55

10

7,15

7,55

4,1

4,8

6,2

9,0

6,4

6,65

5,95

6,32

8,05

5,8

11

8,4

8,7

6,5

7,6

8,6

9,0

7,4

7,0

8,5

8,6

7,6

  всього

7,8

8,2

5,1

5,42

7,1

7,9

7,5

7,6

6,7

7,8

8,2

6,95

                           

 

 

 

Порівняльна таблиця річних оцінок та результатів ДПА (ЗНО)

у 11 класі 2020-2021 н.р.

 

 №

Список учнів

Укр.мова(річна)

Укр.мова (ЗНО)

Алгебра(річна)

Матем(ЗНО)

Іст.Укр.(річна)

Іст.Укр.(ЗНО)

Англ.мов.(річна)

Англ.мов.(ЗНО)

Географія (річна)

Географія (ЗНО)

Фізика (річна)

Фізика (ЗНО)

1

 

9

9

6

3

10

4

-

-

9

5

-

-

2

 

9

8

8

-

11

9

9

10

-

-

-

-

3

 

10

7

9

5

10

7

-

-

11

7

-

-

4

 

6

5

6

5

8

9

-

-

-

-

7

4

5

 

10

11

10

10

-

-

10

10

11

8

-

-

6

 

10

10

10

10

11

12

10

11

-

-

-

-

7

 

9

10

9

10

-

-

9

9

10

9

-

-

8

 

5

5

4

4

7

8

-

-

7

5

-

-

9

 

9

8

6

5

7

7

-

-

8

8

-

-

10

 

6

3

5

2

8

7

-

-

7

4

-

-

11

 

6

4

5

3

8

5

-

-

8

4

-

-

12

 

6

7

5

5

-

-

7

9

8

5

-

-

13

 

10

9

8

7

-

-

10

8

10

4

-

-

14

 

9

7

8

5

-

-

10

5

10

4

-

-

15

 

10

9

6

5

10

9

10

9

-

-

-

-

 

 

 

Підсумки методичної роботи

з педагогічними працівниками

Ямницького ліцею у 2020-2021 н.р.

 

Педагогічний колектив продовжував роботу з реалізації методичної теми «Реалізація сучасних педагогічних технологій освіти на засадах компетентнісного підходу» (організаційно-теоретичний  та діагностико- прогностичний етап) відповідно до розробленого перспективного плану роботи над методичною темою на 2020-2025 н.р.

Методична робота була організована за такими напрямками:

 • Робота методичної ради;
 • Самоосвіта та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • Участь педагогів у конкурсах;
 • Робота Школи Молодого Працівника;
 • Предметні тижні;
 • Психолого-педагогічні семінари, консиліуми і т.д

Задля реалізації методичної теми в ліцеї було проведено методичні декади. Осіння декада (16 листопада – 27 листопада) на тему: «Технології дистанційного та змішаного навчання. Практичний аспект» та зимова декада (15 лютого – 26 лютого) на тему: «Система оцінювання здобувачів освіти. Внутрішній моніторинг та системне відстеження» були спрямовані на вдосконалення педагогічної майстерності з окреслених питаннях.       

В рамках осінньої методичної декади було проведено відкриті уроки, заняття у дошкільних групах ліцею. Змістовним і динамічним був урок  української мови  у 4-Б класі на тему «Чи може бути персонаж сучасної казки  сучасним?», який підготувала учитель Тимків М.І.  Вона вміло поєднала різні методи навчання: як активні, так і пасивні; групову та індивідуальну форми роботи; чітко простежувались наскрізні лінії. Добре продуманим і тематичним був етап уроку оцінювання, де учні самостійно коментували власні досягнення.  

Урок фізики  у 8-А класі на тему «Зміна агрегатного стану речовини» складався з чотирьох взаємопов’язаних частин, кожна з яких була присвячена розвитку окремої компетентеності учня. Розпочався урок з фронтального опитування вивченого матеріалу, після чого форма роботи змінилася на парну. Для поєднання теми уроку із реальним життям учителем було дано випереджальне завдання одній із учениць класу на тему: «Теплозбереження оселі». Доповідь супроводжувалась мультимедійною презентацією, що сприяла кращому засвоєнню інформації. Варто також відзначити демократичний стиль спілкування і взаємин між вчителем на учасниками освітнього процесу.

Заслуговує на високу оцінку урок образотворчого мистецтва у 6-А класі на тему «Портрет «Я і мій друг», який провів Лесів А.І. Учитель фахово підійшов до підбору теоретичної інформації, історичних відомостей з окресленої теми, підготував необхідні заготовки для виконання практичної частини роботи. На уроці панувала атмосфера порозуміння між усіма учасниками освітнього процесу, лунала приємна музика, що давали натхнення до творчості.

Березою М.Т. у 4-А класі був проведений урок інформатики на тему «Чому важливо бути чесним?». Вдало підібрана афірмація на початку уроку допомогла створити позитивний мікроклімат і налаштувати здобувачів освіти на плідну роботу. Використавши ігрові методи та практичні вправи вчителеві вдалося донести до дітей важливість бути чесним. 

Насиченим був урок німецької мови у 5-А класі «Моя сім’я», який провела  Мельник О.Г. Вчителька добре володіє методикою викладання предмету. ЇЇ уроки завжди цікаві, добре продумані, з вдало підібраною наочністю та різноманітним дидактичним матеріалом. Багато уваги приділяє різнобічному розвитку мовлення учнів.

            Приємні враження залишили заняття у дошкільних групах «Дзвіночок» і «Веселка» проведені вихователями Бибик О.А. та Тодось Н.В., які продемонстрували вміння тримати дисципліну та увагу дітей протягом заняття, вміло і доступно пояснювали навчальний матеріал, демонстрували наочність, розвивали у вихованців вміння будувати самостійні логічні висновки.

          Впродовж року активно проводила свої засідання «Школа молодого педагогічного працівника» під керівництвом заступника директора з НВР Бородуліної Ж.І., яка налічувала 9 молодих спеціалісти. Загалом було проведено 4 засідання. У листопаді практичне заняття «Методичні вимоги до побудови й проведення сучасного компетентнісного уроку» на якому молоді спеціалісти ознайомились із сучасними методиками проведення першого і останнього етапів уроку, обговорили основні труднощі при проведенні уроку. До проведення другого засідання, яке було в січні було залучено практичного психолога Круту О.М. Засідання складалося з двох модулів: теоретичного – виступи Бородуліної Ж.І «Успішність учасників навчально-виховного процесу як результат майстерності педагога» та Крутої О.М. «Психологічна складова оцінювання та сприйняття оцінки учнями та їхніми батьками»; виступ супроводжувався презентацією пам’ятки за означеною темою та практичного – «Самоаналіз результатів навчальної діяльності учнів в системі комплексного аналізу успішності класу. Індивідуальна траєкторія розвитку учня». До проведення третього засідання у березні місяці були запрошені тренери ГО «Сенсотвори», які разом з молодими спеціалістами розбудовували Громади за допомогою гри-тренінгу. Під час заняття учасники розвивали корисні навички необхідні для успішної людини 21 століття: інтелект, навички комунікації, критичного мислення, економічної підприємливості та інші. Останнє засідання відбулося у травні на тему «Підготовка вчителя до самоосвітньої діяльності як складова його професійного зростання».

Робота методичної ради регламентується Положенням про методичну раду схвалено педагогічною радою №08/01 від 29.08.2019р., річним планом роботи ради. У цьому навчальному році було проведено 4 засідання, на яких було опрацьовано  наступні питання: результативність впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти,  підсумки проведення методичних декад, моніторинг знань учнів з української мови і математики, концепція Методичного вісника, опитування педагогічних працівників про пропозиції до річного плану роботи ліцею у 2021-2022н.р., організація роботи з обдарованими дітьми в умовах карантину, ознайомилися з новими методиками формувального оцінювання.

        Бородуліна Ж.І. пройшла навчання в авторській творчій майстерні вчителів основ здоров’я, а її методична розробка «Методичний посібник «Відеопрезентації з основ здоров’я для 5 класу» пройшла апробацію та схвалена ІМЗО від 01.03.2021 №22.1/10-456.

Більшість вчителів беруть активну участь в онлайн-курсах, займаються самоосвітою, про що засвідчують отримані Сертифікати на різних освітніх платформах.

Продовжується робота щодо публікацій власних напрацювань.

Пачків О.В. опублікувала в журналі Ukraining People Magazine статті «Романи-гіганти в сучасній українській літературі» (січень 2021) та «Новинки року 2020 від Степана Процюка» (квітень 2021); брала участь у Міжнародній науково-практичній конференції 26.06.2020 (Верона. Італія) з публікацією статті «Романи-гіганти в сучасній українській літературі» в журналі Logos; участь у V Міжнародній науково-практичній конференції 06-08 серпня 2020 року (Мельбурн. Австрія) стаття «Справа Василя Стуса. Значущість і актуальність видання», надрукована на електронному ресурсі  InternetConf. Scientific Publishing Center.  Оксана Вячеславівна взяла участь у таких конкурсах: конкурс на краще есе «Мій Франко. 164 слова про Каменяра», організований Громадським інститутом аналітики 27.08.2020р., конкурс «Стежками Івана Смицнюка» (номінація «Проза» І місце, 2021р.), конкурс новел та есе «WorkStory: робота в фокусі літератури», організований Спілкою письменників України, конкурс «Найдовше речення про маму».

Бородуліна Ж.І. опублікувала конспект уроку з основ здоров’я для 5-го класу «Безпека спілкування в інтернеті» на платформі «Всеосвіта». Також, Жанна Ігорівна була науковим керівником науково-дослідницької роботи учениці 10 класу Гуйван Тетяни, яка здобула ІІ місце на обласному конкурсі-захисті МАН («Порівняльний аналіз показників освітнього процесу ЗЗСО в с.Ямниці у 1960 р. та 2020 р.»)

Вчителі Ямницького ліцею є керівниками таких МО ОТГ: Вацеба Н.Б. – керівник МО вчителів фізико-математичних дисциплін, Лесів А.І. – керівник МО вчителів художньо-естетичного циклу, Перчик Н.Я. – керівник МО вчителів словесників, кавка Н.Н. – керівник МО вчителів природничих дисциплін.

У 2020-2021 н.р Гервелевич М.Д. і Бородуліна Ж.І. стали учасниками Всеукраїнського проєкту «Культура добросусідства», який розділений на два модулі: дистанційний (відбувся) і практичний (вересень 2021 року). Лесів А.І., Пачків О.В., Курилів М.Ю., Лінійчук Т.В. брали участь у проєкті «Вивчай та розрізняй: інфо-медіа грамотність», отримали сертифікати та фахові набори дидактичних матеріалів.

Лесів А.І. впродовж навчального року брав участь у проєкті «Шкільне соціальне підприємництво», за участь у якому було отримано 20 тис.грн на придбання обладнання для навчальної майстерні.

Коваль І.Я. взяла участь у програмі\навчанні «Підготовка наставників та супервізорів  для вчителів англійської мови», яке проводили тренери Британської ради.

Курилів М.Ю. здобула І місце у дистанційному огляді- конкурсі читців та поетів аматорів Ямницької сільської ради, присвяченого 207 річниці від Дня народження Т.Г.Шевченка та ІV місце в конкурсі творчих робіт «Стежками Івана Смицнюка» у номінації «Прозові твори».

Перчик Н.Я. взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференція «Психолого-педагогічні аспекти творчості Василя Стефаника (до 150-річчя від дня народження)» в Центрі інноваційних освітніх технологій «PNU EcoSystem» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (з подальшою публікацією).

Впродовж року практичний психолог Круто О.М. здійснила діагностику рівня адаптації першокласників до навчання в ліцеї та п’ятикласників до навчання у основній школі (тестування, корекційно-розвивальні заняття, рекомендації батькам та педагогам, психологічна просвіта батьків), що активно було обговорено на психолого-педагогічному консиліумі «Адаптація п’ятикласників до навчання у ліцеї»; щомісяця проводила «години психолога» у кожному  класі. Провела для педагогічних працівників підготувала три психолого-педагогічні семінари: «Формування позитивного психологічного клімату в педагогічному колективі шляхом актуалізації установки вчителя на цінність самореалізації у своїй професії» (жовтень), «Шляхи формування професійної команди в закладі освіти» (січень), «Підвищення стресостійкості вчителів в умовах трансформації сучасних педагогічних технологій» (березень).

У 2020-2021 н.р. було проведено на належному рівні предметні тижні –Тиждень фізики та астрономії, Тиждень інформатики та День безпечного інтернету, Тиждень основ безпеки життєдіяльності та Єдиний день цивільного захисту.

2020-2021 н.р. на Всеукраїнському рівні був оголошеним Роком математичної освіти. У ліцеї впродовж року вчителі математики Вацеба Н.Б., Тижбір Н.З., Ходоровська Н.Б., Янків Н.Я. проводили цікаві заходи для учнів за окремим планом і з використанням різних педагогічних технологій. Зокрема, в жовтні Ходоровська Н.Б. і Янків Н.Я. з вихованцями групи продовженого дня провели заняття на тему «Математика в сірниковій коробці». У листопалі учні 5-9 класів на уроках переглядали відеоролики «Математичні пригоди». Вацеба Н.Б. у грудні місяці організовувала в ліцеї відзначення «Дня Піфагора», організувавши інтерактивну гру «Способи доведення теореми Піфагора» для учнів 9-11 класів, Янків Н.Я. в цей день з учнями 6-Б класу провела урок-подорож «Піфагор та його теорема». Використовуючи технологію візуалізації у січні Вацеба Н.Б. провела онлайн-квест для учнів 6-11 класів «Цей цікавий і загадковий світ логіки», Тижбір Н.З. запустила челендж «Геометричні фігури в природі». У лютому місяці вчителі розвивали математичну компетентність залучаючи учнів до виконання проектів на такі теми : «Реклама математиці» (Вацеба Н.Б.), «Загадкове число П» (Ходоровська Н.Б., Янків Н.Я.), «Що ми знаємо про число П» (Тижбір Н.З.). У березні місяці учні ліцею відзначали День числа П, брали участь у міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», в якому взяло участь 28 учнів, четверо з яких отримали добрий результат. Ігрову технологію практикували вчителі у квітні провівши такі заходи: «Математична вікторина» (Вацеба Н.Б.), «Чемпіонат з розв’язування логічних задач» (Ходоровська Н.Б.), «Квест «Відкрий класну кімнату» (Янків Н.Я.). Завершився рік математичних наук 20 травня загальноліцейним заходом «Геометричні фігури в українській вишиванці».

У 2020-2021 н. р. 24 учнів взяли участь в українознавчій грі «Соняшник» (координатор Перчик Н.Я.). Учні отримали такі результати: диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня: Гават А., Лужна В., Тодорів В., Гават І., Дорофєєва І. Риснюк А., Паланиця С., Деркач Д.; диплом ІІ ступеня Всеукраїнського рівня: Каляндрук Х., Ільїних О., Бойчук С., Куйбіда Д. 10 учнів отримали дипломи І-ІІІ ступенів регіонального рівня і 2 сертифікат учасника.

12 учнів взяло участь у Міжнародна грі зі світової літератури «Sunflower2020» (координаторам Курилів М.Ю.) Дипломи ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня отримали Бойчук Д. (9 клас) та Підгаєцька А. (5-Б). Диплом регіонального рівня І ступеня Королик Д. (5-Б клас) та ІІ ступеня Олійник А. та Куйбіда Д. (учні 7-А класу), Зуб’як М. (6-А). Всі інші отримали сертифікат учасника.

В умовах карантину вчителі залучали учнів до участі в Всеукраїнських предметних інтернет олімпіадах від «Всеосвіта» і «На урок». За участь у всіх предметних конкурсах учні отримали грамоти, нагороди, призи. Найбільшу кількість досягнень має учениця 5-А класу Гандера Богдана (історія – ІІ місце, математика – І місце, українська мова – ІІІ місце, природознавство – ІІ місце, інформатика – І місце, англійська мова та конкурс присвячений Т.Г.Шевенкові І місце).

За підсумками річного оцінювання 2020-2021 н.р серед учнів 5-10 класів є 23 учні, які з усіх навчальних предметів отримали високий рівень навчальних досягнень, що склало 15% від загальної кількості.

 

Клас

К-сть учнів

К-сть відмінників

%

1

5-А

22

5

23

2

5-Б

21

2

10

3

6-А

17

4

29

4

6-Б

22

3

14

5

7-А

17

3

18

6

7-Б

16

1

6

7

8-А

18

1

6

8

8-Б

18

2

11

9

9

21

0

0

10

10

19

2

11

 

На належному рівні, відкрито і прозоро пройшла атестація педагогічних кадрів Ямницького ліцею. У цьому році вчителям Мельник О.Г., Гунчик О.Я., Лесіву А.І., Березі М.Т. було підтверджено раніше встановлену вищу кваліфікаційну категорію, Лесіву А.І. підтверджено педагогічне звання «вчитель - методист», Тодось Н.В. Родчин У.М. (вчитель початкових класів) присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», Тимків М.І., Галярник О.Б., Родчин У.М. (вчитель інформатики) присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», Бибик О.А., за наслідками атестації вважати такими, що відповідають займаній посаді. Гунчик О.Я. присвоєно педагогічне звання «старший учитель».

За підсумками методичної роботи у 2020-2021 н.р. планується випуск  «Методичного вісника - 2021», в якому узагальнено напрацювання вчителів ліцею.

У наступному навчальному році педагогічний колектив продовжить  роботу над методичною темою «Реалізація сучасних педагогічних технологій освіти на засадах компетентнісного підходу» (практичний етап).

Методичну роботу у ліцеї буде спрямовано на:

- впровадження пілотного проєкту нових освітніх стандартів у середній  школі, напрацювання методичної бази для їх реалізації;
          - забезпечення рівного доступу дітей та молоді з урахуванням їхніх особистісних потреб до навчання, виховання, розвитку та соціалізації засобами позашкільної освіти;
           - розвиток та підтримку системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю;
           - інформатизацію освіти, реорганізацію інформаційно-ресурсного центру ліцею;
            - реалізацію сучасних технологій професійного вдосконалення та підвищення кваліфікації педагогічних працівників  відповідно до вимог інноваційного розвитку освіти; 

- забезпечення належних умов для реалізації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами;

- участь ліцею у нових освітніх Всеукраїнських і Міжнародних проєктах;

- участь вчителів в програмах обміну досвідом.

 

 

Підсумки виховної роботи

у Ямницькому ліцеї

за 2020-2021 н.р.

 

Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи, педагогічний колектив закладу освіти опирається в своїй діяльності на відповідну нормативно-правову базу, а саме: закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р), Стратегію національно-патріотичного виховання (затверджено Указом Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019), Конвенцію про права дитини, Декларацію прав дитини, Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів та нормативно-правові акти, документи Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації,  Відділу освіти Ямницької сільської ради.

Згідно з річним планом роботи закладу педагогічний колектив створював сприятливі умови покращення якості освітнього процесу, плідно працював над впровадженням теми «Сучасний погляд на національно-патріотичне виховання».

Головна увага була спрямована на формування в учнів активної життєвої позиції, на збереження власного життя і здоров’я, на виховання моральності і культури поведінки. Для реалізації проблемної теми було розроблено план виховної роботи, який охоплює всі напрями виховання, включає в себе календарні, традиційні свята, різноманітні заходи щодо втілення державних, обласних і районних програм виховання молоді.

На позакласних заходах класні керівники формують національну самосвідомість, патріотизм, фізичну та екологічну культуру, здоровий спосіб життя, розвиток творчої особистості.

З огляду на карантинні обмеження І семестр у Ямницькому ліцеї розпочався дистанційно. Традиційний формат свята 1 вересня змінено на відеопривітання.

У жовтні, напередодні Дня працівника освіти, учні 11 класу під керівництвом класного керівника Вацеби Н.Б. привітали вчителів з професійним святом. Учні підготували цікаві концертні номери та створили святковий настрій для своїх наставників. Захід був проведений з дотриманням протиепідемічних вимог.

В період з 1 по 31 жовтня в ліцеї був проведений місячник бібліотек. Результати проведення місячника висвітлено у наказі від 03.11.2020р. №107.

В рамках заходів до Дня захисника України в ліцеї було проведено ряд заходів. Серед них - акція «Пишайся, що ти українець!», під час якої традиційно вчителі та учні Ямницького ліцею прийшли у вишиванках.

12-13 жовтня в дошкільному підрозділі Ямницького ліцею відбулися «Козацькі забави». Педагоги ознайомили дошкільнят з історією Запорізького козацтва. Діти читали вірші, співали пісні про козаків, брали участь в естафетах i змаганнях. Хлопчики та дівчатка пройнялися духом патріотизму, прагнучи бути схожими на сильних, мужніх та відважних козаків.

14 жовтня у велике християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці, яка ще з козацьких часів була заступницею і покровителькою воїнів-захисників української землі, учасники Учнівської Ліги разом із заступником директора Мельник Л.І. та педагогом-організатором  Деркач Н.Д. відвідали репресованих воїнів ОУН-УПА, висловили слова вдячності та побажали їм здоров’я, добробуту та миру.

З 15 жовтня у Ямницькому ліцеї стартував проект «Шкільне соціальне підприємництво», організатором і донором якого є Фонд Східна Європа за фінансової підтримки Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Учні 8-10 класів із задоволенням відвідували тренінги, які проводили досвідчені тренери. На заняттях діти дізналися основи підприємницької діяльності, набули навичок підприємництва, планування та ведення бізнесу.

16 жовтня в Ямницькому ліцеї члени Учнівської ліги та гуртківці «Юний захисник Вітчизни» під керівництвом педагога-організатора Деркач Н.Д. вшанували пам'ять нашого односельчанина, колишнього учня нашої школи Руслана Юрчишина.

У жовтні практичним психологом ліцею Крутою О.М. та соціальним педагогом Гергелевич М.Д. були проведені заняття з учнями 7-9 класів на тему безпеки підлітків від сексуальних ризиків в мережі Інтернет «Інтимне селфі в Інтернеті – жарт чи небезпечний ризик?» #stop_sexтинг, а з учнями   5-6 класів заняття на тему «#Не_ведусь: я знаю, як спілкуватись в Інтернеті», метою якого було сформувати навички безпечного спілкування та безпечної поведінки в інтернеті.

21 жовтня заступником директора з виховної роботи Мельник Л.І. вперше проведено у закладі урочистий захід для учнів 1-х та 11 класів «Посвята у першокласники». Велика ліцейна родина радо зустріла 31 першокласника. Діти з радістю і захопленням зустрічали казкових героїв, які підготували для них цікаві завдання. Школярі давали відповіді на запитання, розповідали вірші та дали урочисто обіцянку Першокласника.

12 листопада у дошкільному підрозділі Ямницького ліцею відбулося Свято осені. Діти із задоволенням та старанням читали вірші, співали пісні, танцювали, грали в ігри з природнім матеріалом. Захід сприяв розвитку творчих здібностей дошкільнят.

27 листопада, напередодні Дня пам’яті жертв голодомору 1932-1933 рр., у Ямницькому ліцеї учні, вихованці дошкільного підрозділу, вчителі та вихователі традиційно вшанували пам’ять знищених голодом людей хвилиною мовчання та спільною молитвою. Бібліотекар ліцею Обух В.А. організувала виставку наукової, художньої та публіцистичної літератури «Біль, що душу рве: Голодомор - 33». Класними керівниками було проведено ряд виховних бесід на дану тематику.

В період з 23 по 27 листопада в ліцеї був проведений тиждень БЖД. Підсумки тижня підведено у наказі від 04.12.2020р. №122.

Відповідно до плану роботи Ямницького ліцею з 25 листопада до 10 грудня практичним психологом Крутою О.М. та соціальним педагогом Гергелевич М.Д., класними керівниками проводилися  заходи (бесіди, виховні години, інформаційні повідомлення, інтерактивні заняття, тренінги, заняття з правової освіти, агітаційні плакати, акції) щодо запобігання та протидії домашньому насильству, попередження домашнього насильства та профілактики жорстокої поведінки дітей серед учасників освітнього процесу (учнів, батьків, педагогів) в Ямницькому ліцеї.

04 грудня, за ініціативи вчителя трудового навчання Лесіва А.І., в Ямницькому ліцеї пройшли перші змагання юних авіамоделістів «Паперові крила», присвячені Дню Збройних Сил України. Впродовж місяця діти самотужки виготовляли моделі літаків-планерів, а під час змагань продемонстрували їх аеродинамічні якості.

З метою відродження українських традицій, 7 грудня учні та вчителі Ямницького ліцею взяли участь у флешмобі «Зроби фото з хусткою».

У грудні в Ямницькому ліцеї вчитель мистецтв Лесів А.І. з метою формування творчих здібностей учнів провів з п’ятикласниками виставку творчих робіт юних художників «Колорит». Організація таких виставок в ліцеї є справжнім святом дитячої творчості.

16 грудня в Ямницькому ліцеї за ініціативи заступника директора з виховної роботи Мельник Л.І. відбулась виставка-конкурс новорічних ялинок «Техноялинка 2021». На виставці були представлені роботи учнів всіх класів та гуртків ліцею. Експонати мали технічне спрямування, демонструючи сучасний нестандартний підхід до використання дизайнерських матеріалів.

Також 16 грудня учасники гуртка декоративно-ужиткового мистецтва «Намистинка» (керівник Мельник Л.І.) презентували свої творчі композиції на новорічну тематику в унікальній техніці крапкового розпису. Діяльність гуртка започаткована в цьому навчальному році.

З метою виховання любові до книжки та розвитку інтересу до читання класний керівник 2-А класу Родчин У.М., 18 грудня провела в бібліотеці ліцею посвяту  другокласників у читачі.

Останній тиждень грудня у плані виховної роботи був дуже насиченим та цікавим. Класні керівники провели новорічні ранки у кожному класі, що реалізувало виховні цілі та продемонструвало творчий потенціал учнів. Учнівська ліга разом із педагогом-організаторем Деркач Н.Д. підготували та провели квест «В пошуках Різдвяної ялинки» для учнів старших класів.

Цикл новорічно-різдвяних заходів у Ямницькому ліцеї завершився святковим концертом 29 грудня, який організували заступник директора з виховної роботи Мельник Л.І. та вчителька музичного мистецтва Сташенко Х.В. Під час концерту звучали новорічні пісні та колядки. Хореографічний колектив «Dance magic» під керівництвом Почіль Т.С. подарував гостям запальний танець.

Психологічною службою систематично проводиться профілактична робота про шкідливість вживання наркотичних речовин, тютюнопаління та алкогольних напоїв. Соціальним педагогом Гергелевич М.Д. з метою формування в учнів відповідального ставлення до власного здоров’я та усвідомлення його цінної значущості проведено наступні заходи:

 • перегляд презентації «Вплив куріння на організм людини»;
 • година спілкування «Корисні та шкідливі звички»;
 • бесіди: «Алкоголізм, тютюнопаління - перші кроки до наркоманії», «Моє здоров’я», «Наркотики і наркоманія підступний ворог людства», «Обираємо здоровий спосіб життя»;
 • перегляд та аналіз відео «Правда про наркотики», «Наркотики і підлітки».

Класні керівники 7-11 класів провели бесіди з учнями про запобігання вживанню наркотиків учнівською молоддю.

Не залишаються поза увагою діти, які складають так звану групу ризику. З ними постійно працює практичний психолог Крута О.М. Діти залучаються до роботи гуртків та спортивних секцій. З проблемними підлітками систематично працює Рада профілактики правопорушень.

Протягом І семестру у ліцею діяли такі гуртки: хореографія (Почіль Тетяна Сергіївна), Джура (Береза Мирослав Теодозійович), вокал та хор дівчат (Сташенко Христина Василівна), декоративно-ужиткове мистецтво «Намистинка» (Мельник Леся Ігорівна).

Слід зазначити, що вихованці гуртка «Хор дівчат» брали участь у більшості ліцейних заходів.

Навчання у ІІ семестрі здійснювалось в більшій мірі дистанційно. Внаслідок карантинних заходів, зумовлених поширенням пандемії COVID-19, учасники освітнього процесу змушені докорінно змінювати форми проведення виховних заходів: замість традиційних концертів робити онлайн – зустрічі, виховні години, флешбоми, відеоролики.

Напередодні різдвяних свят заступник директора з виховної роботи Мельник Л.І. та вчитель музики Сташенко Х.В. підготували з учнями ліцею відеопривітання з Різдвом Христовим.

У освітньому закладі панує національний дух, усі урочисті заходи проводяться з використанням національної і державної символіки, українського традиційного одягу. Класні керівники на виховних годинах відкривають перед дітьми яскраві сторінки історії української держави, вчать учнів розуміння і необхідності дотримання норм і принципів чинного законодавства України, поваги до прав і свобод інших людей, шанобливого ставлення до державних символів. З метою формування національної свідомості школярів, виховання почуття патріотизму та з нагоди відзначення  Дня Соборності України, класні керівники провели з учнями онлайн-бесіди національно-патріотичного спрямування на теми:  «День Соборності України» , «Моя Україна – свято соборності», «День Соборності – свято, що єднає українців», «Моя Україна – соборна, єдина!».

27 січня Ходоровська Н.Б., класний керівник 7-А класу та Гергелевич М.Д., класний керівник 8-Б класу, провели онлайн-бесіди з учнями присвячені Міжнародному Дню пам’яті жертв Голокосту. З метою вшанування пам’яті молодих захисників Української Народної Республіки, класними керівниками 5-11 класів було проведено ряд виховних бесід на дану тематику.

12 лютого, напередодні Дня св.Валентина Учнівська Ліга спільно з педагогом-організатором Деркач Н.Д, заступником директора з виховної роботи Мельник Л.І., вчителем мистецтв Лесів А.І. оформили святкову фотозону, де всі охочі змогли зробити гарні фото собі на згадку. Вчитель хореографії Почіль Т.С. підготувала з вихованцями гуртка цікавий та креативний танець до дня св.Валентина. Класний керівник 10 класу Кавка Н.Н. провела з учнями виховну годину на тему «День Святого Валентина». Учні ознайомились із легендою походження свята, особливостями святкування в різних країнах, дізнались про символи свята та використали їх у виготовленні власних валентинок.

У лютому соціальним педагогом Гергелевич М.Д. та практичним психологом Крутою О.М. було проведено ряд заходів до Дня безпечного Інтернету.  Діти творчо працювали на кожному занятті: створювали колажі, презентували себе та складали казки за допомогою метафоричних асоціативних карток, під час практичних вправ визначали шляхи безпечного користування мережею. Також, батькам учнів ліцею в онлайн форматі була надана інформація щодо комп’ютерної залежності підлітків та впливу планшету на головний мозок дитини.

Напередодні дня Героїв Небесної Сотні, який в Україні відзначають щорічно 20 лютого, у нашому закладі були проведені бесіди з учнями присвячені пам’яті загиблих людей, які віддали своє життя під час Революції гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України.

В Ямницькому ліцеї велика увага приділяється збереженню і примноженню духовних цінностей, культурних національних традицій, шанобливому ставленню до української мови. З 15 по 19 лютого до Міжнародного дня рідної мови учні Ямницького ліцею під керівництвом вчителя української мови та літератури Перчик Надії Ярославівни розпочали онлайн-флешмоб «Українська мова - єдина!», а вчитель-словесник Курилів Марта Юріївна провела онлайн  годину спілкування «Сторінками історії української мови» з учнями 9 класу. Пачків Оксана В’ячеславісна, вчитель української мови та літератури, підготувала цікаві вправи про багатство рідної мови для онлайн-уроків у 5-6 класах. Бібліотекар ліцею Обух В.А. організувала книжкову виставку «Мова – життя духовного основа».

8 квітня у дошкільному підрозділі Ямницького ліцею відбувся виховний захід «Наша мова калинова».

 З нагоди відзначення у 2021 році  150-річчя від дня народження Лесі Українки вчитель-філолог Пачків О.В. підготувала відеоролик «Лесі Українці – 150» та подала творчі роботи учнів про видатну поетесу для публікації в газету «Вперед». Також Оксана В’ячеславівна напередодні «Лесиного тижня» у Ямницькому ознайомила учнів 5-Б класу із виставкою у бібліотеці «Ні! Я жива! Я буду вічно жити!». Вчитель розповіла дітям деякі цікаві моменти життєвого та творчого шляху видатної поетеси. З 22-25 лютого вчитель української мови та літератури  Перчик Н.Я. розпочала онлайн-флешмоб «Лесині читання» між учнями 5-11 класів. До флешмобу активно  долучилися учні 1-4 класів та вихованці дошкільного підрозділу.

Вчитель-словесник Курилів М.Ю. підготувала виховну бесіду з учнями 7-Б класу на тему «Хто вам сказав, що я слабка?», а Перчик Н.Я. провела онлайн-конференцію на тему «Леся Українка крізь віки» з учнями 11 класу. Класні керівники 1-4 класів та вихователі дошкільного підрозділу Ямницького ліцею провели з дітьми виховні бесіди про видатну українську письменницю Лесю Українку в рамках відзначення ювілейної дати.

Традиційно на початку  березня у Ямницькому ліцеї проводяться Шевченківські дні до Дня народження Т. Г. Шевченка. За ініціативи вчителів-словесників, з метою популяризації творчої спадщини Кобзаря, на сторінці Ямницького ліцею у мережі «Facebook» було розпочато онлайн-флешмоб «З Кобзарем у серці». В Шевченківських читаннях взяли участь: Учнівська Ліга, учні 5-11 класів, 4-Б класу, 3-Б класу, 1-Б класу та вихованці дошкільного підрозділу.

10 березня у Ямницькій об’єднаній громаді відбувся конкурс читців поезії Тараса Григоровича Шевченка,  присвячений 207-й річниці від дня народження Великого Кобзаря у якому взяли активну участь учні ліцею. У першій віковій категорії І місце зайняла ямничанка Гандера Богдана Василівна (керівник Гулага М.Б.). У другій віковій категорії ІІ місце розділили Деркач Тетяна Олегівна і Шозда Катерина Андріївна з Ямниці, а почесне ІІІ місце - Гнатишин Софія Олегівна (керівник Пачків О.В.).   В четвертій категорії учасниця із с. Ямниця Курилів Марта Юріївна, вчитель української мови та літератури, здобула І місце.

Впродовж березня-квітня 2021 року з метою формування в учнівської молоді екологічного світогляду, популяризації дбайливого ставлення до природи та запобігання знищенню первоцвітів в Ямницькому ліцеї було проведено обласні природоохоронні акції «День землі», «День довкілля» та екологічну акцію «Збережемо первоцвіти». Агітаційний відеоряд підготувала вчителька початкових класів Родчин У.М. зі своїми учнями. Підсумки акцій підведено в аналітичних довідках  № 01-22/132 від 26.04.2021р.,  № 01-22/136 від 27.04.2021р..

Наприкінці березня 2021 року у ліцеї завершився основний етап проекту «Заснування соціальних шкільних підприємств у сільській місцевості та малих містах України для заохочення молоді до соціального підприємництва у Івано-Франківській, Житомирській і Донецькій областях», що реалізовувався Фондом Східна Європа та ChildFund Deutschland e.V., за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Ліцей працював у даному проекті в партнерстві з благодійною організацією «Ліга Толерантності» .

Впродовж навчального року проводилися тренінги з учнями ліцею, які спробували свої сили у підприємницькій діяльності. За умовами проекту учні обрали напрямки діяльності, створити назву та логотип товару чи послуги, виготовляли взірці виробів, підготували презентацію послуг. В кінцевому результаті запропонували свої здобутки покупцям, або споживачам й мали б отримати прибуток. Проте карантинні обмеження внесли свої корективи у хід проекту. На жаль, не вдалося завершити останній етап - рекламна кампанія та реалізація продукції. В рамках проекту було проведено ряд тренінгів (в офлайн та онлайн режимах) для батьків, учителів, представників громади.

7 квітня, психологічною службою Ямницького ліцею (практичним психологом Крутою О.М. та соціальним педагогом Гергелевич М.Д.) було здійснено ряд заходів присвячених Дню Здоров’я, а саме:

 • тренінг: «Хто здоровий – той сміється, все в житті йому вдається», «Ми за зоровий спосіб життя»
 • заняття з арт вправами «Дерево, що дає мені здоров’я», «Планета Драконів Здоров’я», «Мандалу свого Здоров’я»
 • вікторини «Корисні і шкідливі звички»
 • просвітницька онлайн робота «Здоров’я – скарб безцінний», «Не спалюй своє майбутнє» (профілактика тютюнопаління)
 • заняття «В наших руках перебуває наше здоров’я. Яке воно буде зараз і майбутньому, залежить від нас»

На заняттях діти дізнались, що існує багато шкідливих звичок, які перешкоджають людині бути здоровою відзначали, що кожній людині необхідно вести здоровий спосіб життя.

У Ямницькому ліцеї гідно вшанували тих, хто поклав своє життя, чи віддав своє здоров'я в часи ліквідації аварії на ЧАЕС. В рамках заходів вчителем фізики Лесів Й.З. було проведено наукову конференцію з учнями 11 класу «Атамна енергетика - майбутнє з суворими уроками минулого». У бібліотеці організовано підбірку публіцистичних статтей, документальних і художніх книг, доповідей на тему: «Чорнобиль – допоки пам’ятаємо – живемо!». Бібліотекарем Обух В.А. був проведений бібліотечний урок «Полин: сльозою умивається душа». Активістами Учнівської ліги було створене символічне «Дерево відродження життя», проведено конкурс плакатів «Чорнобиль: біль і пам'ять». Класні керівники провели з своїми учнями години пам'яті: «Той чорний квітень», «Пропусти Чорнобиль крізь серце», «Тридцять п'ята палає весна», переглядали відеофільми про Чорнобильську трагедію.

В рамках Тижня безпеки життєдіяльності, з метою навчання дітей правил пожежної безпеки та діям на випадок надзвичайної ситуації, працівники Тисменицького районного відділу управління МНС України в Івано-Франківській області провели в Ямницькому ліцеї показові практичні заняття. Рятувальники провели роз'яснювальну бесіду, навчили учнів та вихованців дошкільних груп, що саме треба робити, якщо пожежа все ж таки трапилась. Цікавим для дітей було побачити зблизька спеціальний одяг пожежників, спробувати поміряти його. Старшокласники ознайомились з будовою та принципом роботи вогнегасників. Рятувальники продемонстрували інші засоби пожежогасіння, якими вони оперують у своїй роботі, і яким чином працює пожежна машина. Пожежники змоделювали ситуацію гасіння пожежі за допомогою пожежного рукава. Таку цікаву зустріч з рятувальниками ліцеїсти добре запам’ятають.  Крім того, у кожному класі класні керівники провели цікаві заняття з БЖД.

До Великодніх свят учні Ямницького ліцею готувалися заздалегідь: власноруч виготовляли писанки, малювали малюнки та оригінальні стіннівки на великодню тематику. Діти з великим захопленням розмалювали внутрішній двір ліцею неймовірною кількістю писанок, щоб створити особливий настрій до великого свята. Педагог-організатор Деркач Н.Д. разом з учнівською лігою прикрасили у вестибюлі ліцею Писанкове дерево. Класні керівники провели такі заходи:

 • інтегрований тиждень «Великдень» (3-А клас, Гулага М.Б.)
 • стіннівка «Великоднє дерево» (8-Б клас, Гергелевич М.Д.)
 • розфарбовування дерев’янних писанок (1-Б клас, Гриньків Я.Я.)
 • народознавчий урок із Великодніми звичаями та традиціями (3-Б клас, Катамай О.Б.)
 • твір-есе про Писанку та Сенкан (3-Б клас, Катамай О.Б.)
 • великоднє відеопривітання (1-А клас, Паланиця М.Я.)
 • водили та співали давні ямницькі гаївки «Чижику!», «Грушечка», «Подоляночка», «Царівна» (1-4 класи)

А вокальні та хореографічний колективи на заняттях гуртків вчилися співати і водити давні ямницькі гаївки «А вже весна скресла!», «Фіялоньки», «Ой, зацвіли огірочки». Найменші учні Ямницького ліцею разом із керівником хореографічного гуртка Почіль Т.С. підготували чудовий танець з писанками. У дошкільних групах вихователі провели тематичні заняття «Котилася писаночка», «Гарна писанка у мене», «Великодній кошик».

Вчитель мистецтв Лесів А.І. разом із керівником гуртка декоративно-ужиткового мистецтва «Намистинка» Мельник Л.І. для учнів та працівників ліцею провели цікаві майстер-класи з писанкарства в техніці декупаж та з розпису писанки воском та створили цікавий презентаційний відеоролик.

7 травня 2021р. відбувся конкурс на присудження Премії Ямницької сільської ради “Обдаровані діти громади”. У номінації “Творча особистість року” здобули перемогу учениці нашого ліцею Деркач Тетяна Олегівна (8-Б клас) та Гандера Богдана Василівна(5-А клас).

Під керівництвом педагога-організатора Деркач Н.Д. Учнівська Ліга Ямницького ліцею підготувала відеопривітання до дня Матері. Також 14 травня учні Ямницького ліцею взяли участь у загальносільському концерті до Дня Матері. Вчитель мистецтв Лесів А.І. та керівник декоративно-ужиткового гуртка Мельник Л.І. «Намистинка» за участю вихованців гуртків «Різьби по дереву» та «Намистинка» провели майстер-класи для дітей «Подарунок для мами».

20 травня у ліцеї відбувся День вишиванки. Дрес-кодом дня була вишиванка, і весь ліцей замайорів різнобарвними візерунками української вишивки. Протягом дня було проведено безліч виховних заходів даної тематики. Учні читали вірші та дізнавались цікаві факти про вишиванки, виконували творчі роботи з українською символікою, виготовляти та розмальовували стіннівки, танцювали український танок та зняли безліч відеороликів. 

До відзначення свята Дня вишиванки, яке відбулося 20 травня,  долучилися учні всіх класів. Учні та вчителі Ямницького ліцею прийшли одягнуті у красивих вишиванках, виготовляли стіннівки та розмальовували вишиванки  та вихованці гуртка «Хореографія» підготували танець та відзняли відеоролик.

Традиційні свята прощання з буквариком у 1-А класі (Паланиця М.Я.) та 1-Б класі (Гриньків Я.Я.) були оригінальними та добре підготовленими.

Учні Ямницького ліцею цьогоріч вдруге взяли участь у Програмі Транскордонного Співробітництва “Польща-Білорусь-Україна”. Цього разу діти долучилися до спільного уроку віртуальної спадщини для польських, білоруських та українських шкіл під назвою “Як справи?”. Під час заходу учні презентували свій ліцей польським однолітками, познайомилися ближче з проектами Програми PL-BY-UA за тематичною ціллю “Спадщина” (СТС), взяли участь у дискусії та обмінялися контактами для подальшого спілкування.

Не залишаються поза увагою діти, які складають так звану групу ризику. З ними постійно працює практичний психолог Крута О.М. та соціальний педагог Гергелевич М.Д. Діти залучаються до роботи гуртків та спортивних секцій. З проблемними підлітками систематично працює Рада профілактики правопорушень.

З 01 червня по 14 червня у ліцеї діяв пришкільний відпочинковий табір «Мрія», зроблено докладний звіт про його роботу.

Виховна робота у ІІ семестрі активно здійснювалась і в позаурочний час. Адміністрація ліцею забезпечує  участь дітей у Всеукраїнських, обласних, районних та ліцейних заходах, конкурсах, фестивалях. У 2020-2021 навчальному році заклад освіти має переможців, дипломантів та призерів багатьох конкурсів.

Гуртківці  беруть  активну   участь у   всіх  загальношкільних  заходах,  що  проводяться  в  ліцеї,  а  також  активно  демонструють  свої  таланти  під  час  заходів,  що  організовуються  в   громаді.

 Вихованці гуртка «Dance magic» під керівництвом Тетяни Почіль, вперше взяли участь в обласному конкурсі хореографічних колективів закладів освіти та зайняли призове місце у номінації «Сучасна хореографія». У конкурсі взяло участь 33 колективи із 26 громад Івано-Франківської області. У другому семестрі учасники танцювального колективу «Dance Magic» взяли участь та здобули перемогу у конкурсах-фестивалях: «Карпатські візерунки» та «ТЕРПСІХОРА».

Слід зазначити, що вихованці «Вокального» гуртка брали участь у більшості ліцейних заходів та заходів об’єднаної територіальної громади. Діти разом із керівником гуртка Сташенко Х.В. підготували:

- відеопривітання до Різдвяних та Великодніх свят, Дня Незалежності України;

- взяли участь у концертах з нагоди останнього дзвоника, випускного вечора 2021, відкриття та закриття табору «Мрія», Дня села, зустрічі дітей з Польщі.

27 червня 2021 р., у Ямниці пройшов IV дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс народної та естрадної української пісні «Дзвінкі голоси», присвячений Дню молоді. У конкурсі взяли участь та здобули перемогу у ІІ віковій категорії учні Ямницького ліцею Аліна Пушко (І місце) та Соломія Кушніренко (ІІ місце) керівник Христина Сташенко; у І віковій категорії Вікторія Саміла (I місце), Вероніка Тодорів (II місце), Віктор Скомаровський нагороджений подякою у номінації “Надія фестивалю-конкурсу”.

На міжнародному баготожанровому фестивалі-конкурсі мистецтв Ковальчук Анна, учениця 6-Б класу, зайняла ІІ місце в номінації «Образотворче мистецтво». А учениця 6-А класу Гогоц Євгенія, зайняла 3 місце в обласному етапі конкурсу з образотворчого мистецтва в номінації «Фрагменти архітектури» (керівник Лесів А.І.).

За ініціативи керівника гуртка «Різьби по дереву» Лесіва А.І. учні Ямницького ліцею взяли участь в обласній акції «Паперові крила», яку проводив Івано-Франківський обласний державний центр науково-технічної творчості з 07.12.2020р. по 12.03.2021р.. Вихованці гуртка «Різьба по дереву» Ходоровський Станіслав (учень 6-Б класу) та Повх Олександр (учень 8-А класу) здобули І місце в обласному заочному гуманітарному конкурсі «Космічні фантазії» у номінації «Декоративно-прикладне мистецтво».

Однак слід відзначити, що активність гуртка «Джура» (керівник Береза М.Т.) була досить низькою. Гуртківці у ІІ семестрі не брали участь у виховних заходах.

Заходи і поставлені завдання, передбачені у плані виховної роботи на ІI семестр виконані не в повному обсязі через впровадження карантинних обмежень під час пандемії коронавірусу. Підсумки про вищеназвані проведені виховні заходи висвітлювались  на офіційному сайті Ямницького ліцею, у газеті «Ямниця» та в соціальній мережі Facebook

 

Дошкільна освіта

У Ямницькому ліцеї функціонують  2 дошкільні групи, в яких виховувалися 41 дитина у 2020-21 н.р. У дошкільному підрозділі працюють 1 вихователь-методист, 3 вихователі, 1 музичний керівник, 2 асистенти вихователя, 2 помічники вихователя, 1  працівник (0, 5 ст – прибиральник приміщень, 0,5ст. машиніст з прання білизни). Усі вихователі пройдуть підвищення кваліфікації.

         Упродовж 2020-2021 навч. року методична робота в  дошкільному підрозділі  здійснювалась відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Базового компонента дошкільної освіти», затвердженого , Положення про дошкільний підрозділ Ямницького ліцею (нова редакція), затверджений педагогічною радою 27.05.2021 року, протокол №08, методичних  рекомендацій щодо створення інклюзивного освітнього середовища в  закладах дошкільної освіти, Річного плану роботи дошкільного підрозділу.

 

 1. Методична робота у дошкільному підрозділі

 

   Педагогічний колектив дошкільного підрозділу впродовж 2020-2021 навч. року зосереджував свою роботу на  вирішенні головних методичних завдань:

 1. Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти

 в умовах реалізації Концепції нової української школи.

 1. Розвиток мовленнєвої компетентності дошкільників.
 2. Формування екологічної компетентності шляхом експериментально-дослідницької діяльності дошкільників та виховання екологічно доцільної поведінки дітей.
 3. Формування навичок з основ безпеки життєдіяльності дошкільнят як частини соціального розвитку.
 4. Продовження роботи з підвищення якості дошкільної освіти через впровадження сучасних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

 

II.Освітньо-виховна робота

   Освітньо-виховний процес здійснювався на основі річного та календарних планів за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (за ред. О.В.Низковської), методичних рекомендацій МОН України, ОІППО, методичних  розробок  педагогів-практиків.    Пріоритетні змістові напрями освітнього процесу у  дошкільному підрозділі на 2020/2021 навчальний рік були спрямовані на забезпечення становлення і гармонійного розвитку здобувачів освіти, зорієнтовані на активізацію творчого потенціалу дітей, визначені з урахуванням потреб сьогодення у посиленні складових соціально-морального, емоційно-ціннісного  розвитку  дітей,  формування  їхнього  фізичного та  психічного здоров`я упродовж дошкільного дитинства.

       Формування зрілості та такі види діяльності, які формують відповідні життєві компетентності. Комунікативна діяльність розуміється як вид діяльності, в якому формуються та розвиваються комунікативні навички. Для розвитку пізнавальної активності дітей вихователі вдаються до пізнавально-дослідницької діяльності, враховують індивідуальні і вікові особливості кожної дитини. Педагоги активно використовують ігрові методи у освітньо-виховному процесі, що дає позитивні результати.  Для розвитку господарсько-побутової діяльності педагоги формують у дітей елементарні реалістичні знання про світ, самого себе, природу, людей, прищеплюють навички  практичного життя, формують установку на успіх, виховують почуття відповідальності, самоповаги, підкреслюють важливість самостійності, самодисципліни, власного досвіду дитини. Художньо-естетична діяльність  здійснюється через образотворчу, театралізовану та музичну діяльності,  забезпечує достатній  рівень естетичного розвитку. У роботі з музичного виховання використовуються  різні види діяльності: ігри-драматизації, інсценівки, театралізовані дійства, розваги і свята, до яких залучаються не тільки діти, а й  працівники підрозділу та батьки. Показником розвитку є результати музично-естетичної роботи дітей та їхня мистецька активність. Великого значення педагоги надають соціально-моральному та особистісному  розвитку  дошкільнят. Провідним видом діяльності дітей дошкільного віку є ігрова діяльність, яка є провідною в усіх видах діяльності.

III. Аналіз результатів освітнього процесу.

 

       Відповідно наказу МОН України № 33 від 12.01.2021 «Щодо організації та проведення моніторингу досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти»  з метою оцінювання якості надання освітніх послуг дітям старшого дошкільного віку, згідно річного плану роботи

дошкільного підрозділу Ямницького діцею  в  дошкільних групах  був

проведений моніторинг рівня розвитку дошкільників.

        Завданням моніторингу було виявлення рівня сформованості компетенцій старших дошкільників за змістом освітніх напрямів Базового компоненту дошкільної освіт України, створення оптимальних умов для якнайповнішого розкриття потенційних можливостей кожної дитини.

      Протягом травня-червня 2021 року було проведено оцінювання

рівня розвитку дітей  групи  «Веселка» (30 дітей, вихователі Паркулаб Є.В.,  Суп М.М.) та  групи «Дзвіночок»  (30 дітей, вихователі Бибик О.А.,  Суп М.М.)  та вихователь-методист Галярник О.Б.

      

     Факторами оцінювання був зміст освітніх напрямів Базового компоненту

дошкільної освіти:

 • «Особистість дитини»;
 • «Дитина у соціумі»;
 • «Дитина в природному довкіллі»;
 • «Дитина у світі мистецтва»;
 • «Гра дитини»;
 • «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»;
 • «Мовлення дитини».

 

      Моніторинг проводився під час звичних для дітей видів діяльності: ігрової, трудової, самостійної та  режимних моментів – заняття, прогулянки, культурно-гігієнічних навичок тощо.

      Оцінювання засвоєння матеріалу  здійснювалося за наступними рівнями: високий, достатній,  середній, початковий.

      Для оцінювання рівнів  використовували такі методи, як спостереження, бесіда, аналіз результатів діяльності дитини. Відповідно були використані діагностичні матеріали для проведення моніторингового дослідження — картки,    заповнені протоколи обстежень на кожну дитину.

      Обстеження показало, що у дітей старшого дошкільного віку сформовані навички соціальної поведінки, діти проявляють пізнавальну активність.

     За освітнім напрямом  «Особистість дитини» діти усвідомлюють цінність здоров’я, його значення для повноцінної життєдіяльності; орієнтуються в ознаках статевої належності; з повагою ставляться до протилежної статі;

опікуються станом свого здоров’я;  усвідомлюють роль фізичних вправ у розвитку та зміцненні організму; володіють власним тілом; знають та дотримуються правил безпечної поведінки;  грають в рухливі ігри, спритно

виконують основні рухи.

        За освітнім напрямом «Дитина в соціумі» у дітей наявні знання про

сім’ю, родину. Діти відкриті для контактів з дорослими людьми різного віку,

статі, з повагою ставляться до людей похилого віку; усвідомлюють зміст поняття «сім’я» та обов’язки  кожного члена сім’ї. Діти мають уявлення про різні професії та їх особливості; знають назву держави, в якій живуть, її столицю, державні та національні символи України.

    За освітнім напрямом «Дитина у природному довкіллі» дошкільники

проявляють стійкий інтерес до природи, сприймають природу як цінність; знають про необхідність дотримання людиною правил доцільного

природокористування, чистоти природного довкілля. Діти знають та називають дерева, кущі, квіти найближчого оточення; знають назви домашніх і диких тварин; дотримуються основних правил поведінки у природі.

      За освітнім напрямом «Дитина у світі мистецтва» виявлено, що діти сприймають мистецький твір з позиції краси, вирізняють його як естетичний.  Діти володіють необхідними технічними прийомами для передачі своїх почуттів у малюнку, ліпленні, аплікації. Дошкільники виявляють ініціативу в музично-рухових та пісенних імпровізаціях, визначають  жанри музики, емоційно співають улюблені пісні.

      За освітнім напрямом «Гра дитини» у дітей наявні вміння включатися у спільні ігри. Діти зацікавлено ставляться до ігрової діяльності, у грі відтворюють знання та моральні уявлення, задовольняють інтерес до навколишнього, творчо відображають взаємини дорослих, реальні події, ситуації; діти відповідально ставляться до вибору та виконання ігрової ролі;

можуть виконувати роль за себе та за іншого персонажа.

         За освітнім напрямом «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі»

виявлено, що діти вміють порівнювати предмети за кольором, формою,

величиною, виділяти в них схожі та відмінні ознаки; класифікують предмети та

їх сукупності за кількісними та якісними ознаками; оперують множинами. Діти розрізняють поняття «число» та «цифра», проводять лічбу, здійснюють рахунок у межах 10, знають назви геометричних фігур.      

     За освітнім напрямом «Мовлення дитини» встановлено, що діти розуміють, що українська мова є державною, розрізняють  звуки  мови, використовують різні засоби виразності; складають розповіді за картиною, самостійно переказують казки та оповідання.  Діти мають збалансований словниковий запас, володіють формами звертання до дорослих і дітей.

 

Аналізуючи  отримані результати, виявлено прогалини у знаннях дітей

 

     За освітнім напрямом  «Особистість дитини» (рухова компетентність) діти проявляють труднощі у навичках перешикування у дві-три шеренги. Щодо особистісної компетенції, то окремим дітям складно встановлювати причинно-наслідкові зв’язки та  смислові зв’язки між подіями,  знаходити   спільне та відмінне між собою та іншими.

       За освітнім напрямом «Дитина в соціумі» (соціально-громадянська компетентність) у окремих дітей є прогалини в усвідомленні сімейних традицій, у відчутті межі допустимої поведінки, у назвах державних свят. У дітей виникають труднощі у розповіданні легенд, оповідань про природу.

       За освітнім напрямом «Дитина у природному довкіллі» (природно-екологічна компетентність) незначна кількість дошкільників мають прогалини  у назвах рослин, корисних копалин, планет Сонячної системи.

          За освітнім напрямом «Дитина у світі мистецтва» (мистецько-творча компетентність) виявлено, що у окремих дітей виникають труднощі у  визначенні різниці між жанрами  «казка», «оповідання» та «байка»;  у визначенні прихованого змісту приказок та прислів’їв.  Аналіз дитячих малюнків свідчить про те, що у дошкільників не сформовані вміння малювати людину.

         За освітнім напрямом «Гра дитини» (ігрова компетентність) окремим дітям складно дотримуватись норм та етикету спілкування у процесі гри.

         За освітнім напрямом «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі» (сенсорно-пізнавальна компетентність) окремі діти мають слабкі знання щодо співвідношення одиниць часу; (логіко-математична компетентність)  – деякі діти проявляють труднощі у визначенні складу  числа та  не можуть самостійно придумати  задачу.

        За освітнім напрямом «Мовлення дитини» (мовленнєва компетентність) встановлено, що багато дітей мають труднощі із звуковимовою;  дошкільники допускають помилки при визначенні м’яких і твердих приголосних;  більшість дітей  не знають скоромовок, приказок; виникають труднощі у добиранні спільнокореневих слів, у складанні складних речень, в уживанні вставних слів та порівняльних зворотів; (комунікативна компетентність) – діти проявляють труднощі під час складання описових розповідей, а також  щодо переказування казок, оповідань; більшість дітей не вміють самостійно складати казки із введенням образів.

 

Таблиця визначення рівня досягнень здобувачів освіти додається

 

   З метою поліпшення якості навчально-виховної роботи з дошкільниками з питань особистої безпеки та захисту здоров’я дітей, удосконалення теоретичних знань і практичних навичок педагогічних працівників з формування у дітей дошкільного віку ціннісного ставлення до власного життя і здоров’я, пропаганди здорового способу життя серед дітей та їх батьків проводились різноманітні види роботи.

Проведений огляд стану виконання педагогічними працівниками та дітьми вимог безпеки життєдіяльності. У ході огляду виявлено:

- у двох групах дошкільного підрозділу створені і забезпечені умови для збереження здоров’я і безпечного перебування дітей;

- дотримується техніка безпеки всіма працівниками;

- закріплені меблі;

- посуд в групах відповідає вимогам;

- миючі засоби зберігаються у недоступних для дітей місцях;

- їжа з харчоблоку переноситься до груп у закритому кришками посуді;

- всі працівники усвідомлюють важливість проблеми, знають як діяти у випадку пожежі, дотримуються правил безпеки під час проведення екскурсій, дотримуються інструкцій з організації охорони із життя, здоров’я дітей в дошкільному навчальному закладі.

- проводиться навчальна евакуація (пожежа та надзвичайні ситуації) співробітників та дітей.

     Педагоги  проводять просвітницьку роботу  щодо формування активної позиції дитини щодо власної безпеки. Вихователі ефективно  проводили роботу щодо пропаганди знань про організацію безпеки життєдіяльності. Були розроблені комплексні заходи з організації безпечних умов праці відповідно до колективного договору; постійно підтримувалось в надійному стані все обладнання, створювалось безпечне середовище для перебування працівників у закладі. Постійно проводиться  робота щодо запобіганню всіх видів дитячого травматизму, сплановані та проводяться заходи з питань охорони життя і здоров’я дітей. Матеріали заходів   зберігаються у вихователів та вихователя – методиста. В методичному кабінеті підібраний матеріал для роботи з дітьми, батьками, педагогами.

     Але необхідно більше уваги приділяти виготовленню та розробці дидактичних ігор, різноманітних атрибутів до сюжетно-рольових ігор з безпеки життєдіяльності та використанню нетрадиційних форм роботи з даного питання. Були запрошені фахівці з протипожежної безпеки під час проведення Тижнів безпеки.

                        Фізкультурно-оздоровча робота

   Упродовж  2020-2021 навчального року особливу увагу приділялося зміцненню фізичного здоров’я дітей та впровадженню здоров’язберігаючих технологій. Аналізуючи результати фізкультурно-оздоровчої роботи можна зробити висновок про те, що систематична робота з охорони життя та здоров’я дітей, формування основ здорового способу життя  шляхом  підвищення рухової активності дітей була ефективною.

   Для оцінки стану здоров’я та рівня фізичного розвитку дошкільнят протягом  січня та травня 2021 р. проводилося обстеження фізичної підготовки дітей  з урахуванням запропонованих середніх показників розвитку основних рухів дітей дошкільного віку. Обстеження охопило всіх дітей груп  «Веселка» та «Дзвіночок»,  всього 60 дітей. Чітка система фізкультурно-оздоровчої роботи дала змогу відстежити динаміку здоров'язберігальної, рухової діяльності дошкільників. Результати обстеження рухової діяльності дітей вихователями Бибик О.А., Суп М.М., Тодось Н.В, Паркулаб Є.В. медичною сестрою Дем’янюк Н.В. показали наступні результати:         

 

№з/п

Група

Всього

дітей:

Добра

рухова підготовленість

Задовільна рухова підготовленість

Недостатня рухова підготовленість

по списку

обстеже-но

1

«Веселка»

30

30

24

6

0

2

«Дзвіночок»

    30

30

22

8

0

 

        Відповідно до Положення про надання додаткових освітніх послуг в НУВГП розроблено згідно із Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності», наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України №736/758/902 від 23.07.10 р. «Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами»  впродовж  2020-2021 навч. року  в дошкільних групах були організовані заняття з англійської мови (Прокопій М.М.).  Заняття проводились 2 рази на тиждень,  тривалість їх відповідає визначеним нормативам для навчальних занять, наповнюваність гурткових груп 14 – 15 дітей.

       

       Протягом навчального року здійснювався аналіз  рівня сформованості культурно –гігієнічних навичок у дітей.  Була здійснена тематична перевірка «Культурно – гігієнічні навички, як складова частина валеологічного виховання». Під час перевірки з’ясовано, що навички самообслуговування під час одягання та роздягання відповідають віку. У дошкільників на достатньому рівні розвинені навички охайного прийому їжі, педагоги постійно звертають увагу на  користування дітьми ложкою та виделкою.

 

        Варто також зазначити що на постійному контролі трималися питання вироблення у дітей умінь та навичок щодо захисту свого життя і здоров’я під час надзвичайних ситуацій, формування основ безпечної поведінки на дорогах. ( тематичні тижні – «Тиждень безпеки», «Абетка дорожнього руху», «Права людини – очима дитини»). 

            Ці види контролю  забезпечили  вивчення  діяльності  всіх  педагогів,  всіх груп дітей і дали  можливість  прослідкувати  системність  в  роботі з вихованцями, виявити та усунути недоліки. 

         В цілому, аналізуючи результати методичної роботи з педагогічними кадрами за 2020 – 2021 навчальний рік слід задовільно оцінити роботу педагогічного колективу загалом, і методичного кабінету зокрема.  Але є ряд питань, які потребують удосконалення та оновлених підходів до їх реалізації  :

 1. Розглядати освітню лінію «Мовлення дітей» , як одну з основних освітніх ліній в дошкільному підрозділі. Залишити розгляд даного питання в пріоритетах роботи  на наступний навчальний рік.
 2. Уникати надмірного академізму в підході до розв’язання мовленнєвих завдань на заняттях.
 3. Продовження роботи щодо підвищення ІКТ-компетентності педагогів.
 4. Використання у освітньому процесі інноваційних технологій, які забезпечать реалізувати діяльнісний підхід до освітньої діяльності, зокрема організувати  майстер-клас щодо  «Використання паличок Кьюїзенера в корекційно-розвивальній роботі з дітьми».
 5. Продовжити роботу по співпраці з батьками дошкільників, удосконалювати якість дистантної освіти.  (дистантна освіта – це той контент, який надається педагогом і закладом освіти для батьків своїх вихованців.)
 6. Постійно проводити робота із зміцнення предметно ігрового розвивального сучасного простору для дітей всіх вікових груп. Привести розвивальне середовище  у відповідності до Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти (від 19.12.2017 №1633). Особливу увагу звернути  виготовлення бізібордів. Активно долучити вихователі та батьки усіх вікових груп ДНЗ для придбання даного посібника.
 7. Приділяти більше уваги організації нових цікавих форм роботи  для педагогічного колективу, дітей та батьків вихованців , зокрема передбачити у Річному плані роботи проведення  флешмобу  «День без іграшок».

.Відвідуваність груп дітьми:

 

Місяць

Група

Відвідуваність,%

Відвідуваність середньо кількісна/

дітоднів

Вересень

«Веселка»

71,3

19

«Дзвіночок»

63,8

21

Жовтень

«Веселка»

55,1

19

«Дзвіночок»

62,5

17

Листопад

«Веселка»

80

21

«Дзвіночок»

71

24

Грудень

«Веселка»

64,2

19

«Дзвіночок»

63

19

Січень

«Веселка»

45,6

12

«Дзвіночок»

37,3

14

Лютий

«Веселка»

63,2

18

«Дзвіночок»

58,1

19

Березень

«Веселка»

«Дзвіночок»

Квітень

«Веселка»

76

22

«Дзвіночок»

72,1

23

Травень

«Веселка»

63,5

21

«Дзвіночок»

69,6

19

Червень

«Веселка»

62,4

17

«Дзвіночок»

55,6

19

 

     Таким чином, протягом 2020-2021 навч. року загальна відвідуваність здобувачів освіти дошкільного підрозділу Ямницького ліцею за 9 місяців становить 63,1%, зокрема:

 • у групі «Веселка» з кількістю 30 дітей – 64,6%;
 • у групі «Дзвіночок» з кількістю 30 дітей – 61,4%.

    Найнищий рівень  відвідуваності   був у січні:

 • в групі «Веселка» – 45,6%;
 • в групі «Дзвіночок» – 37,3%.

   Найвищий –  у групі «Веселка»   в листопаді – 80%, а в групі «Дзвіночок»   у квітні –  72,1%.

 

.Захворюваність (% від пропущених дітоднів)

 

Місяць

 

Група

% захворюваності

Вересень

«Веселка»

25,7

«Дзвіночок»

22,6

Жовтень

«Веселка»

18,4

«Дзвіночок»

33,1

Листопад

«Веселка»

6,6

«Дзвіночок»

29,5

Грудень

«Веселка»

33,1

«Дзвіночок»

21,7

Січень

«Веселка»

11,9

«Дзвіночок»

17,3

Лютий

«Веселка»

5,2

«Дзвіночок»

2,9

Березень

«Веселка»

0

«Дзвіночок»

0

Квітень

«Веселка»

23,6

«Дзвіночок»

21,8

Травень

«Веселка»

23,8

«Дзвіночок»

13,4

Червень

«Веселка»

7,9

«Дзвіночок»

2,1

 

 

.Виховні заходи спортивного та музично-естетичного циклу

 

ЗМІСТ РОБОТИ

Термін

виконання

Відповідальний

1.

Розвага  з нагоди  Всеукраїнського Дня Дошкілля.

 

вересень

Музкерівник, вихователі, асистенти вихователя

2.

Свято осені:

– «Осінь в гості завітала» (гр. «Веселка»);

– «Осінні пригоди в лісі» (гр. «Дзвіночок»).

 

Спортивна розвага до Дня  українського козацтва

 «Ми –  маленькі козачата».

 

жовтень

Музкерівник, вихователі, асистенти вихователя

3.

День Святого Миколая (дві групи)

Новорічні свята:

– «Новорічні дива біля ялинки» («Веселка);

– «Новорічний карнавал» («Дзвіночок»).

 

грудень

Музкерівник, вихователі, асистенти вихователя

4.

«Ліпить бабу дітвора»  (спортивна розвага в гр. «Веселка»);

 

«Зимонька завітала, ігри дітям подарувала» (розвага в гр. «Дзвіночок»)

 

Знайомство з творчістю Лесі Українки.

лютий

Музкерівник, вихователі, асистенти вихователя

5.

Свято води «Таємниці водного царства» (гр. «Веселка»);

Свято української  мови (гр. «Дзвіночок»)

 

квітень

Музкерівник, вихователі, асистенти вихователя

6.

День Землі (гр. «Дзвіночок»)

Великодня розвага «Котилася писаночка» (дві групи)

квітень

Музкерівник, вихователі, асистенти вихователя

7.

Свято Матері  «Квіти для мами» ( дві групи).

 

травень

Музкерівник, вихователі, асистенти вихователя

8.

День захисту дітей «Літо-літечко прийшло»

Випускне свято :

–        «Кольорова дискотека» (гр. «Веселка»);

–        «Зірковий випускний» (гр. «Дзвіночок».

червень

Музкерівник, вихователі, асистенти вихователя

 

Тиждень безпеки життєдіяльності

1.

«У світі побутових приладів»:

-формування правил поведінки в побуті;

 -надання знань про небезпеку невмілого користування побутовими приладами  для життя  та здоров’я.

 

Сюжетно-рольові ігри:

 - «Світлофор»;
- «Рятівники-пожежники»;

- «Вогонь – друг, вогонь – ворог»;

- «З незнайомими людьми обережним будь завжди».

 

жовтень, квітень

Вихователь-методист,

вихователі,

асистенти вихователя

 

 

 

2.

«Діти та вулиця»:

вдосконалення знань дітей про   правила дорожнього руху та поведінку на вулиці, дорожні знаки.

 

3.

«Усе про гриби»:

учити дітей розрізняти їстівні та отруйні гриби. Заняття, відгадування загадок, вікторини «Треба так багато знати, як ідеш гриби збирати».

 

4.

Тематичне заняття  «Захисти себе сам»:

формування вміння правильно поводитися під час надзвичайних ситуацій та уміння знайти правильний вихід.

 

5.

Конкурс на кращий малюнок «Вогонь друг – вогонь ворог» серед вихованців.

 

 

   Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей.

 

    Методична тема дошкільного підрозділу на 2021/2022 навчальний рік: «Комплексний підхід до створення сприятливих умов для успішного виховання фізично, психічно, духовно, всебічно розвиненої особистості».

      Враховуючи зведені результати освітньо-виховної роботи за 2020/2021 навчальний рік, підсумків виконання річного плану роботи дошкільного підрозділу, враховуючи досягнення та недоліки, перспективи розвитку, педагогічний колектив визначив ключовими пріоритетами змістового наповнення освітньо-виховного процесу:

 • забезпечення державної політики щодо охорони життя, фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей;
 • продовження ефективної реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти України, програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», здійснення інклюзивної освіти.

 

     Завдання на 2021/2022 навчальний рік:

 1. Розвиток та вдосконалення мовленнєвої компетентності здобувачів освіти.
 2. Формування моральних якостей дітей в ігровій діяльності (правове виховання) засобами соціально-морального виховання.
 3. Формування інтелектуального розвитку дошкільників.
 4. Удосконалеення умов для організації освітньо-виховного процесу та спільної роботи педагогів щодо наступності та перспективності в роботі між дошкільним підрозділом та початковою ланкою ліцею.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охорона праці, БЖД.

        Значна увага приділялася охороні праці, збереженню життя і здоров’я всіх учасників освітнього  процесу. У плані роботи є окремий розділ з даного питання. Всі працівники закладу щорічно проходять обов’язковий медичний огляд. Учні та вихованці мають картки здоров’я, відповідно до яких здійснюється розподіл за групами здоров’я для занять з фізичної культури, хореографії, ЗВ та для участі у різноманітних змаганнях. Щодо змагань районного рівня, то для участі у них всі учні проходять позаплановий огляд у сімейного лікаря, який власне і дає дозвіл про допуск до змагань певного роду.  Питання безпеки є на постійному контролі класних керівників  й  адміністрації.  Протягом року проводяться всі необхідні інструктажі з ОП та БЖД, бесіди з питань БЖД. Впродовж року проведено 2 навчання з евакуації учасників ОП, 2 Дні ЦЗ, 2 навчальні евакуації, Тиждень охорони праці та 2 Тижні БЖД, 2 тижні Безпеки дорожнього руху.

        В 2020-21 навчальному році зафіксовано 3 нещасних випадків з учнями невиробничого характеру та 2  - під час перебування у ліцеї.

Порівняльна таблиця

 

Працівники ліцею

Учні та вихованці ліцею

Виробничі НВ

Невиробничі НВ

Виробничі НВ

Невиробничі НВ

2014-2015н.р.

0

1

0

6

2015-2016н.р.

0

2

0

7

2016-2017н.р.

0

3

5

7

2017-2018 н.р.

0

2

4

4

2018-2019н.р.

0

2

5

8

2019-2020 н.р.

0

1

2

4

2020-2021 н.р.

0

0

2

3

         Для запобігання дитячого травматизму проведено ряд профілактичних заходів і психологом, і соціальним педагогом, і класними керівниками. Для зменшення показників НВ в закладі організовано чергування вчителів. Крім того, медична сестра Дем’янюк Н.Д.  здійснює заходи з охорони здоров'я дітей та працівників закладу освіти, дотримання санітарних і гігієнічних вимог у ліцеї. Вона контролює якість харчування у їдальні, а також систематично відвідує уроки фізичної культури, де веде спостереження за дітьми зі спецгрупи та підготовчої групи.

 

Підлягало огляду

Пройдено медичний огляд

  Розподіл по групах з фізичної культури за

Основна

Підготовча

Спеціальна

Звільнені

учнів

д/ш

учнів

д/ш

учнів

д/ш

учнів

д/ш

учнів

д/ш

учнів

д/ш

361

60

51

41

272

39

41

0

9

0

1

1

Станом на січень 2021 року у підготовчій групі займається 41 учень (11,5 %), у спеціальній – 9 (2,5 %) від загальної кількості учнів у ліцеї.

З профілактичною метою у вестибюлі закладу та у класних кімнатах є Куточки безпеки.

                                          

 

 

Робота бібліотеки

            Велику допомогу у підготовці й проведенні заходів як з учнями, так і з педагогами й батьками надавала бібліотека закладу. До кожного свята готуються тематичні виставки літератури, популяризується читання книг серед молодших школярів, зроблено картотеки методичної літератури, фахових видань. Комп’ютер в бібліотеці під’єднані до мережі Інтернет і це дає змогу вчителям та учням почерпнути будь-яку інформацію.(завідувач Обух В.А.)

             У нашій бібліотеці є постійно діючі і змінні тематичні виставки. Позитивним явищем було проведення  щомісячних днів  методичного інформування, на яких педагогічний колектив  довідувався  про цікаві   бібліотечні надходження з проблем педагогіки, психології, методики викладання предметів.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ БІБЛІОТЕККИ

за 2020-2021 навчальний рік

 

Робота ґрунтувалася на таких нормативно-правових документах:

- Конституція України;

- Закон України «Про бібліотеку і бібліотечну справу»;

- Положення про шкільну бібліотеку.

 

Основними напрямами діяльності шкільної бібліотеки

в минулому навчальному році були:

- сприяння реалізації державної політики в галузі освіти і формування зберігання документально-інформаційних ресурсів;

- забезпечення якісного бібліотечного та інформаційного обслуговування навчально-виховного процесу і надання допомоги у всебічному розвитку особистості;

-національно-патріотичне виховання свідомого громадянина України;

- виховання інформаційної культури учнів;

- допомога учителям у підвищенні професійної майстерності;

- створення комфортного бібліотечного середовища, удосконалення традиційних та освоєння нових технологій бібліотечної роботи.

 

Показники роботи

Виконано

у 2020-2021 н.р.

1

Читачів усього

325

2

учителів

25

3

учнів

275

4

Кількість відвідувань

1770

5

Кількість книговидачі

3050

6

Видано бібліотечно-бібліографічних довідок

48

7

Фонд бібліотеки

9441

8

Підручники

4115

9

Художня та галузева література

5336

 

 

 

 

Клас

Кількість підручників

Відсоток забезпечення

 

1

1

340

100

 

2

2

201

80

 

3

3

324

100

 

4

4

263

5,4

 

5

5

442

100

 

6

6

476

100

 

7

7

318

78

 

8

8

474

100

 

9

9

543

100

 

10

10

376

100

 

11

11

358

240

 

 

На протязі 2020-2021 навчального року були проведені масові заходи

 

 

 

Масові заходи

Кількість

 

1

Книжкові виставки

26

 

2

Тематичні полиці

20

 

3

Бесіди

6

 

4

Огляди літератури

6

 

5

Літературні свята

1

 

6

Історичні години

3

 

7

Літературні години

6

 

8

Години спілкування

8

 

9

Конкурси і вікторини

2

 

10

Уроки біографії

3

 

11

Зустрічі за круглим столом

2

 

12

Посвята в читачі

1

 

13

Консультації біля книжкових полиць

10

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Матеріально-технічне забезпечення

 

В Ямницькому ліцеї функціонують 30 навчальних кабінетів,

2 спортивні зали, 2 комп’ютерні класи, комбінована майстерня, бібліотека, читальний зал, актова зала (260 місць), їдальня (138 місць), приміщення для 2 дошкільних груп та 2 груп подовженого дня. На території ліцею для дошкільного підрозділу функціонують ігрові та спортивні майданчики, для учнів ліцею обладнано місця для занять на свіжому повітрі у внутрішньому дворі та у дендрологічному парку ліцею.

          До навчальних кабінетах підведено мережу Інтернет (технологія надання ШСД FTTx, від 30 до 100 Мбіт/с). З технічних засобів навчання наявні три інтерактивні панелі EdPro, 17 телевізорів, 4 проектори, 14 принтерів, 29 комп’ютерів та 22 портативних ноутбуки у комп’ютерних кабінетах та для використання в управлінсько-господарській діяльності

ВИТРАТИ ЯМНИЦЬКОГО ЛІЦЕЮ

(крім заробітної плати, енергоносіїв,харчування, капремонтів)

Вересень – грудень 2020

 

Меблі учнівські

70000,00

Ноутбук НР 250 G 7

31800,00

Телевізор, кронштейн, кабель

18400,00

Методика Eariy Chidhood

82.98

Cвідоцтва

59.28

Антисептики

4269,00

Ламінатор

1600,00

Підручники

2215,20

Корзина для паперу

210,00

Комплект шкільних меблів

33873,00

Мило рідке, рукавиці

1232,00

Автомат.сушарка для рук

5133,20

Господарські товари

953,00

Канцелярські товари

6863,50

Навчальний посібник «Я досліджую світ»

4440,00

Крейда шкільна

635,00

Господарські товари

8000,00

Арматура

1200,00

Матрас ватний дитячий

1768,80

Термометр безконтактний

4440,00

Навчальне обладнання

28983,50

Всього

226 158,46

 

 

 

 

 

 

Витрати Ямницького ліцею за 2021 рік

№ з/п

Найменування товарно-матеріальних цінностей

Ціна

1

Канцтовари

5998,43

2

Послуга продовження реєстрації доменного імені yamnytsya-liceum.com.ua

364,36

3

Заправка картриджа

110,00

4

Заправка картриджа

110,00

5

Вставка до бактероцидної лампи S36RL

3700,00

6

Миючі засоби

6000,00

7

Кліше гумове 40 мм

1250,00

8

Меблі

24940,00

9

Заправка картриджа

330,00

10

«Основи християнської етики»

99,00

11

Підручники

236,00

12

«Червона книга Івано-Франківської області. Тваринний світ»

 

13

Ігрові набори

1771,79

14

Дезінфікуючі засоби

33168,00

15

Щитки захисні, маски медичні

4942,00

 

ВСЬОГО

83019,58

16

Заправка картриджа

330,00

17

Книга «Тарас Шевченко значки, медалі, жетони, настільні медалі, монети»

490,00

18

Маска медична захисна

378,00

19

Контейнери з чорнилом

1576,00

20

Тканинні ролети

19602,00

21

Жилка і масло до мотокоси

550,00

22

Світильники і лампи

13548,00

23

Шланг водяний, начинка і гофра унітаза

509,00

24

Послуга розміщення сайту yamnytsya-liceum.com.ua («Хостинг») за тарифом «Простий»

1397,99

25

Медикаменти

3822,40

26

Кварцевий чехол до бакт.лампи S36RL

3520,00

27

Послуга продовження реєстрації доменного імені yamnytsya-liceum.com.ua

364,36

28

Електроприлади

9528,00

29

Навчально-методичні посібники    

47,21

30

Підручники для 7 класу

291,60

31

Підручники для 6 класу

98,38

32

Посібники для 5-9 і 7 класів

415,73

33

Навчально-методичні посібники

231,30

34

Навчальний посібник «Я досліджую світ . 4 клас Частина 1»

4440,00

35

Навчальний посібник «Я досліджую світ . 4 клас Частина 2»

4440,00

36

Стус Т.В. /Хрестоматія сучасної української дитячої літератури 3-4 кл.

784,00

 

Всього

66363,97

 

 

 

 

 

 

37

Табличка

550,00

38

Вішак

3040,00

39

Фарби, лаки, розчинники

13035,00

40

Миючі засоби

609,00

41

Театральні крісла

527040,00

42

Підручники

2896,56

43

Журнали

6223,10

 

Всього

553393,66

 

РАЗОМ

702777,21

 

 

 

            

Права дитини

Усі діти мають право на отримання освіти

Усі діти мають право на любов і спілкування

Усі діти мають право на відпочинок і дозвілля

Усі діти мають право на свободу совісті, думки і релігії

Усі діти є рівні у правах. Ніхто не повинен їх порушувати

Усі діти мають право вільно висловлювати свою думку

Усі діти мають право на повноцінне харчування

Жодна дитина не повинна бути скривджена і зневажена

Безпека в Інтернеті

Нікому без дозволу батьків не давати особисту інформацію

Якщо знайдете якусь інформацію, що турбує вас, негайно сповістіть про це батьків

Ніколи не погоджуватись на зустріч з людиною, з якою ви познайомилися в Інтернеті

Не посилати свої фотографії чи іншу інформацію без дозволу батьків

Розробити з батьками правила користування Інтернетом

Не заходити на аморальні сайти

Не давати нікому крім батьків свої паролі

Не робити протизаконних вчинків в Інтернеті

Не шкодити і не заважати іншим користувачам

Корисні посилання

Контакти

77422, вул. Галицька, 55, с.Ямниця, Ямницька ОТГ, Івано-Франківська обл., Україна

yamnyca@ukr.net

+38(050) 99-59-454