+38(050) 99-59-454

Календар новин

Жовтень 2019
Нд Пн Вт Ср Чт Пн Сб
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Святковий концерт до Дня вчителя
200 – річчя з дня народження Пантелеймона Куліша.

    Письменник, історик, фольклорист, етнограф, перекладач, критик, громадський діяч – це все одна людина – Пантелеймон Куліш. До 200 – річчя з дня народження геніальної постаті  впродовж тижня у Ямницькому ліцеї були проведені заходи, присвячені відзначенню ювілейної дати. Вчитель української мови та літератури Лінійчук Тетяна Вікторівна провела літературну годину «Багатогранний письменницький скарб Пантелеймона Куліша» для учнів 9-А класу, акцентуючи на тому, що сьогодні цього письменника в нашій державі називають носієм національного відродження, народності та демократизму. Цікавою та захопливою для старшокласників стала віртуальна подорож в історико-мемуріальний...

Показати більше...
музей-заповідник «Ганнина Пустинь», під час якої вчитель нагадала, що Куліш - автор першого українського фонетичного правопису, українського букваря та першої "Граматики" для навчання дітей рідній мові, сучасник Тараса Шевченка й один із ініціаторів створення Кирило-Мефодіївського братства, переклав на українську мову Біблію, твори Шекспіра та Байрона.

    Вчитель української мови та літератури Перчик Надія Ярославівна провела урок-конференцію на тему: «Могутній майстер української мови й творець українського правопису, благородний поет та перекладач – П.Куліш» для учнів 10 класу, метою якого було розкрити велич та багатогранність таланту П.Куліша.

    З книжковими фондами та друкованими матеріалами, які висвітлюють життєвий та творчий шлях Пантелеймона Куліша, дослідженнями його літературної спадщини ознайомила учнів бібліотекар ліцею Обух Віра Андріївна.ЗВІТ
директора  Ямницького  ліцею
Ямницької  сільської  ради  ОТГ
Лесів  Йордани  Зеновіївни

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ
ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ У 2018/2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

           Сьогодні ми підводмо підсумки роботи за період з липня 2018р. по травень 2019 р. Це був рік напруженої роботи, багатих освітніх здобутків, нових відкриттів. Відбуваються зміни у сфері формування змісту середньої загальної освіти. Змінюються технології, по-новому розвивається суспільство, зараз ми не можемо точно знати, з якими викликами зустрінуться діти, що зараз навчаються у школі. Тому й важливо перейти від школи,...

Показати більше...
яка напихає дітей знаннями, котрі дуже швидко застарівають, до школи, яка вчить знання використовувати. Нова українська школа — це школа для життя у XXI столітті. Освітянські реформи на сучасному етапі розглядають учня як особистість - інноватора, що володіє ключовими компетентностями. Це – особистість проінформована, обізнана у певних питаннях, має знання та досвід, вміє їх здобувати та використовувати для власних індивідуальних і професійних завдань. Важливо в нинішньому часі виховувати молодь на загальнолюдських цінностях, навчити її критично мислити, щоб захиститися від непотрібної та негативної інформації, переосмислювати все , до чого доторкається дитяча цікавість, з огляду на те, як це вплине на їх життя та здоров’я.

          Освітня діяльність у ліцеї здійснюється відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту» , «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Національної стратегії розвитку освіти, нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, чинних законодавчих та нормотивно-правових документів, спрямована на реалізацію державних, регіональних і районних програм у галузі освіти, на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти.

На початку 2018-2019 н.р. були поставлені такі  основні завдання:

- продовжити роботу щодо реалізації завдань концепції «Нова українська школа» як основи реформування освітньої галузі;

- прогнозувати розвиток дошкільної, загальної середньої освіти, мережі навчального закладу відповідно до освітніх потреб місцевої громади;

- забезпечити підтримку дітей з особливими освітніми потребами через впровадження інклюзивного навчання;

- забезпечити необхідні умови для навчання і виховання дітей молодшого шкільного віку;

- забезпечити якісне впровадження  нового державного стандарту початкової освіти в межах дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти»;

- забезпечити реалізацію в навчальному закладі ефективної системи національно-патріотичного виховання;

- удосконалювати моніторинг якості освіти, постійно проводити моніторинг соціально-психологічного клімату в учнівському та педагогічному колектива;

- дотримуватися Критеріїв оцінювання навчальних досягнень школярів, Орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти;

- опрацювати результати ЗНО-2018, вжити  заходів щодо успішного засвоєння учнями навчальних програм та підготовки випускників до державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання;

- здійснювати підтримку обдарованої учнівської молоді, розвиваючи інтелектуальні, творчі здібності дітей; створювати сприятливі умови для самореалізації особистості учня;

- продовжити роботу над методичною темою "Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій як засобу розвитку особистості вчителя та учня".

- посилити роботу з профілактики та попередження травматизму серед учасників ОП.

процесу.

              Більшість завдань, які ставив перед собою колектив, виконані.

              Керівництво підвищенням якості та ефективності внутрішнього управління забезпечувалося плануванням роботи: перспективним, річним, місячним та тижневим планами. Освітня діяльність здійснювалась відповідно до Освітніх програм, затверджених на педраді  у серпні 2018 року.

              Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих у ході внутрішнього  контролю. Щопонеділка о 8.30 - год. проводилися адміністративні наради,  о 10.10 год. – нарада з колективом щодо узгодження плану роботи на тиждень.  Управлінські рішення доводилися до відома педагогічного колективу та технічного персоналу. Керівництвом постійно проводились консультації та спільний розгляд  питань з профспілковим комітетом на зборах трудового колективу, з батьківською громадськістю на батьківських зборах.

Аналіз структури і мережі Ямницького ліцею  за минулий навчальний рік.

Збереження контингенту

 

                 В 2018-2019 навчальному році в закладі навчалося 329 учнів у 16 класах:  І ступінь – 163 (8 класів), ІІ ступінь -142 (6 класів), ІІІ ступінь – 24 учні (2 класи). Середня наповнюваність класів 17,3 уч. З вересня відкрито 2 класи з інклюзивною формою навчання (5 клас, Валько Богдан; 7 клас, Смицнюк Юрій). Спостерігається тенденція до збільшення кількості учнів у початковій школі. Впродовж року не вибуло жодного учня, а прибула 1 учениця.  В закладі освіти складено банк даних дітей дошкільного та шкільного віку села, який структуровано за роками народження дітей, місцем проживання. Облік проводиться соціальним педагогом Гергелевич М.Д., відповідальною за дану ділянку роботи.  Одним з основних завдань керівництва ліцею  – збереження та наповнення контингенту учнів.

Мережа учнів Ямницького ліцею

за 2013-2020 н.р.

  

 

 

                    

 

 

Дошкільною освітою у ліцеї  було охоплено:

2016 -2017            –  57 дітей

2017- 2018            –  56  дітей

2018- 2019            –  41  дітина

Планова мережа дошкільного відділення:

2019 -2020            –  40 дітей

2021 -2022            –  40 дітей

2022 -2023            –  20 дітей

 

 

Соціальний паспорт  Ямницького ліцею у 2018-2019 н.р.:

 

У дошкільних групах:

Багатодітні сім’ї – 12;

Діти учасників АТО -1. 

У ліцеї:

Діти інваліди -2;

Діти з особливими потребами (інклюзія) – 2;

Діти з кризових сімей – 4 (всі Федорківи);

Діти з багатодітних сімей – 1-4 класи – 19

                                                5-11 класи – 21 (всього 40);

Діти, батьки яких потерпіли на ЧАЕС – 4;

Діти учасників АТО – 15.

      

       У Ямницькому ліцеї  працювали 2 групи подовженого дня по 30 учнів, для яких було укомплектовано класні кімнати. Слід зауважити, що є тенденція до збільшення кількості бажаючих відвідувати ГПД -  станом на 1 червня 2018р. поступило 28 заяв від батьків першокласників та 46 заяв батьків учнів 2-4 класів. Усі діти, які  відвідували  ГПД, були  охоплені  гарячим  харчуванням, дотримувались  режиму  роботи. В цілому, роботу груп  подовженого дня  можна  визнати задовільною.

        Харчування.  Гарячим харчуванням охоплено всіх учнів ліцею. В початковій школі учні отримували безкоштовні сніданки (вартість 13-16 грн./дит.) впродовж року (за кошти сільської ради), крім того безкоштовно харчувалися діти пільгових категорій (діти учасників АТО; діти, які відвідують ГПД, батьки яких є учасниками антитерористичної операції; діти з малозабезпечених сімей), диті, для яких організовано інклюзивну форму навчання. Батьки  вихованців дошкільних груп, у сім’ях яких троє і більше дітей оплачували за харчування у розмірі 50% відсотків оплати.

        Завданням керівника є  підвищення якості навчання згідно із  вимогами сучасного суспільства. Освіта вважається якісною, коли її результати відповідають меті. Протягом навчального року  вчителі  проявляли належний рівень професійної підготовки, здійснювали педагогічну діяльність, забезпечували результативність та якість своєї роботи, відповідно до нормативно-правових актів, наказів та інструкцій Міністерства освіти та науки України. Керівництвом ліцею ведеться постійний моніторинг навчальних досягнень учнів та якість надання освітніх послуг, крім того ведеться внутрішній контроль за якістю надання освітніх послуг. Підсумовуючи навчальний рік, показники навчальних досягнень учнів подано в таблицях.

 

Узагальнені показники навчальних досягнень

за 2018-2019 навчальному році по класах наведено в таблиці.

Класи

Кількість      учнів

Кількість учнів, які мають тільки 10-12 балів

Кількість учнів, в яких переважають 7, 8,9 балів

Кількість учнів, в яких переважають 4,5,6 балів

Кількість учнів, які мають 3 бали з окремих предметів

3-А

21

7(33%)

14(67%)

0(0%)

0(0%)

3-Б

20

7(35%)

8(40%)

4(20%)

1(5%)

4-А

17

7(41,2%)

5(29,4%)

3(17,6%)

1(5,9%)

4-Б

22

5(22,7%)

6(27,3%)

2(9,1%)

3(13,6%)

5

30

3(10%)

17(56,7%)

7(23,3%)

8(26,7%)

6-А

17

2(11,8%)

8(47,1%)

1(5,9%)

4(23,5%)

6-Б

16

3(18,8%)

5(31,3%)

4(25%)

2(12,5%)

7

20

0(0%)

7(35%)

7(35%)

4(20%)

8

29

3(10,3%)

12(41,4%)

8(27,6%)

4(13,8%)

10

17

0(0%)

7(41,2%)

3(17,6%)

2(11,8%)

Всього

209

37 (17,7%)

89(42,6%)

39(18,7%)

29(13,9%)

 

 

Показники навчальних досягнень учнів

у 2018-2019 н.р. по предметах:

 

Початкова школа (середній бал з предметів)

 

 

 

3-А клас

Паланиця М.Я.

 

3-Б клас

Королик О.Б.

4-А клас

П’яста С.Ю.

 

4-Б клас

Родчин У.М.

 

Укр. мова

 

8,6

8

8,4

8,5

Літературне читання

10

8,6

10,2

9,6

Математика

 

8,6

7,9

8,4

7,8

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Середній бал з предметів у 5-11 класах у 2018-2019 н.р.

Класи

Укр. мова

Укр. літ.

Математика

Англ.

мова

Історія

України

Всесвітня історія

Біологія

Хімія

Географія

Зарубіжва

література

Фізика

5

 

7,7

8,7

6,2

7,1

7,1

 

 

 

 

8,1

 

6-А

 

7,5

7,8

6,4

6,8

7,6

 

7,9

 

8,4

8

 

6-Б

 

8,38

8,5

7,4

7,6

7,9

 

8,4

 

8,4

8

 

 

Алгебра

Геометрія

 

7

7,15

7,55

4,1

4,8

6,2

9,0

6,4

6,65

5,95

6,32

8,05

5,8

8

7,93

7,97

6,1

6,03

7,52

7,07

7,14

7,79

7,07

7,55

8,34

7,55

10

8,4

8,7

6,5

7,6

8,6

9,0

7,4

7,0

8,5

8,6

7,6

  всього

7,8

8,2

5,1

5,42

7,1

7,9

7,5

7,6

6,7

7,8

8,2

6,95

 

Порівняльна таблиця річних оцінок та результатів ДПА (ЗНО)

у 11 класі 2018-2019 н.р.

 

 №

Список учнів

Укр.мова(річна)

Укр.мова (ЗНО)

Алгебра(річна)

Матем(ЗНО)

Іст.Укр.(річна)

Іст.Укр.(ЗНО)

Англ.мов.(річна)

Англ.мов.(ЗНО)

Біологія (річна)

Біологія (ЗНО)

Географія (річна)

Географія (ЗНО)

Хімія (річна)

Хімія (ЗНО)

1

Бибик Ю.Я.

9

9

-

-

9

9

-

-

-

-

10

8

-

-

2

Бидік М.С.

10

10

-

-

9

9

12

11

-

-

-

-

-

-

3

Жидан С.А.

10

10

-

-

10

8

11

9

-

-

-

-

-

-

4

Кловак Н.В.

11

11

-

-

11

12

-

-

-

-

-

-

11

11

5

Когуч В.Р.

9

8

-

-

10

8

-

-

-

-

10

8

-

-

6

Перчик М.В.

11

11

-

-

11

11

-

-

12

11

-

-

-

-

7

Якимечко К.І.

10

10

10

10

-

-

10

8

-

-

-

-

-

-

 

Трудовлаштування випускників 9 класу Ямницького ліцею

Рік випуску

Кількість випускників

10клас

ПТЗН

Не навчається

Коледж

2014

29

15

6

-

8

2015

21

9

5

1

6

2016

12

5

4

-

3

2017

20

6

5

-

9

2018

22

15

2

 

5

 

Трудовлаштування випускників 11 класу Ямницького ліцею

 

Рік випуску

Кількість випускників

ЗВО

ПТЗН

Не навчається

Коледж

2014

11

6

-

1

4

2015

9

5

2

1

1

2016

16

11

2

2

1

2017

9

7

-

-

2

2018

5

5

-

-

-

 

Участь в олімпіадах та конкурсах

Активно велася робота із підготовки учнів до ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад із базових предметів, конкурсів та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук. У цьому навчальному році Ямницький ліцей посів п’яте місце у рейтингу участі шкіл Тисменицького району з Всеукраїнських учнівських олімпіадах з основ наук. Учні стали призерами обласного етапу олімпіад з чотирьох предметів (конкурс ім. Т.Шевченка, біологія, англійська мова, трудове навчання ). 23 переможці ІІІ етапу олімпіад підготували Пачків О.В. – з конкурсу ім. Т.Шевченка, Кавка Н.Н. –  з біології; Підгаєцька М.В. – з англійської мови, Лесів А.І. – з трудового навчання. Переможців ІІ етапу підготували учителі Перчик Н.Я., Смицнюк М.Г., Лінійчук Т.В., Гунчик О.Я., Кавка Н.Н., Дерун М.Б., Лесів А.І., Підгаєцька М.В., Мельник О.Г., Вацеба Н.Б.

 

Підсумки участі у Всеукраїнських учнівських олімпіад і конкурсів Ямницького ліцею

№ з/п

Предмет

Місце

ПІП учня

Клас

ПІП учителя

1.                   

Екологія

2

Семочко Ю.М..

10

Гунчик О.Я.

2.                   

Укр.мова

1

Гуйван Т.Р.

8

Лінійчук Т.В.

3.                   

Біологія

1

Перчик М.В.

11

Кавка Н.Н.

4.                   

Образ.мист.

3

Гнатишин С.О.

6-Б

Лесів А.І.

5.                   

Образ.мист.

3

Вінницька Ю.О.

9

Лесів А.І.

6.                   

Математика

2

Гнатишин С.О.

6-Б

Вацеба Н.Б.

7.                   

Конкурс П.Яцика

1

Гуйван Т.Р.

8

Лінійчук Т.В.

8.                   

Конкурс П.Яцика

2

Паланиця С.А.

5

Перчик Н.Я.

9.                   

Конкурс П.Яцика

3

Бойчук С.Р.

4-Б

Родчин У.М.

10.               

Трудове навч.

1

Онищук А.Ю.

9

Лесів А.І.

11.               

Трудове навч.

2

Фицик М.С.

8

Лесів А.І.

12.               

Креслення

3

Кузів О.В.

9

Лесів А.І.

13.               

Конкурс Т.Шевченка

1

Гнатишин С.О.

6-Б

Пачків О.В.

14.               

Конкурс Т.Шевченка

3

Яцишин С.І.

9

Перчик Н.Я.

15.               

Трудове навч.

3

Кузів О.В.

9

Гунчик О.Я.

16.               

Англ.мова

1

Клюба С.М.

9

Підгаєцька М.В.

17.               

Фізика

2

Кухарська В.А.

8

Гунчик О.Я.

18.               

Хімія

3

Кухарська В.А.

8

Кавка Н.Н.

19.               

Економіка

3

Якимечко К.І.

11

Дерун М.Б.

20.               

Правознавство

1

Кловак Н.В.

11

Дерун М.Б.

21.               

Географія

2

Мицак Н.І.

8

Смицнюк М.Г.

22.               

ОХЕ

2

Гойсан В.І.

6-А

Мельник О.Г.

23.               

Конкурс учнівських творів «Бог-Україна-родина і я»

1

Жидан С.А.

11

Мельник О.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про переможців ІІІ етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад і конкурсів

№ з/п

Предмет

Місце

ПІП учня

Клас

ПІП учителя

1

Трудове навчання

3

Онищук Андрій Юрійович

9

Лесів Анатолій Іванович

2

Біологія

2

Перчик Мар’яна Володимирівна

11

Кавка Надія Несторівна

3

Англійська мова

3

Клюба Софія Миколаївна

9

Підгаєцька Мар’яна Володимирівна

4

Конкурс ім.Т.Шевченка

1

Гнатишин Софія Олегівна

6-Б

Пачків Оксана Вячеславівна

 

      

 

 

 

 

 

 

 

    Випуск 2019

    Випускний  – важлива подія в житті кожного випускника, адже це початок важливого і дуже відповідального етапу в житті та прощання з дитинством.  Бажаємо Вам зробити правильний вибір і стати на ту дорогу, яка допоможе освоїти улюблену і потрібну професію, обійти всі невдачі, перешкоди і придбати ті блага, яких ти прагнеш зараз, адже від цього залежить Ваше майбутнє. Нехай же двері, які ви виберете, приведуть вас до щастя, радості і звершень. Нехай те, чого ви досягнете, змусить ваших рідних та ваших вчителів пишатися вами і згадувати з ностальгією шкільні роки. 

 Запрошуємо на святкове вручення свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти. Права дитини

Усі діти мають право на отримання освіти

Усі діти мають право на любов і спілкування

Усі діти мають право на відпочинок і дозвілля

Усі діти мають право на свободу совісті, думки і релігії

Усі діти є рівні у правах. Ніхто не повинен їх порушувати

Усі діти мають право вільно висловлювати свою думку

Усі діти мають право на повноцінне харчування

Жодна дитина не повинна бути скривджена і зневажена

Безпека в Інтернеті

Нікому без дозволу батьків не давати особисту інформацію

Якщо знайдете якусь інформацію, що турбує вас, негайно сповістіть про це батьків

Ніколи не погоджуватись на зустріч з людиною, з якою ви познайомилися в Інтернеті

Не посилати свої фотографії чи іншу інформацію без дозволу батьків

Розробити з батьками правила користування Інтернетом

Не заходити на аморальні сайти

Не давати нікому крім батьків свої паролі

Не робити протизаконних вчинків в Інтернеті

Не шкодити і не заважати іншим користувачам

Корисні посилання

Контакти

77422, вул. Галицька, 55, с.Ямниця, Ямницька ОТГ, Івано-Франківська обл., Україна

yamnyca@ukr.net

+38(050) 99-59-454