+38(050) 99-59-454

Інклюзивне навчання

    Інклюзивна форма навчання в  Ямницькому ліцеї здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Постанови  Кабінету Міністрів України від  15.08.2011 р.  № 872 «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», Постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»,  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 № 104/52 і була організована з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізації та інтеграції в суспільство, залучення батьків до участі в освітньому процесі.
    У 2022-2023 н.р. організовано інклюзивну форму навчання для 2 дітей дошкільного підрозділу і 3 учнів 3, 9 і 111  класів.
    В закладі освіти підготовлено усі нормативно-правові документи, які були підставою для організації навчання за інклюзивною формою: заяви батьків, до яких були додані медичні довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад освіти, листи-погодження відділу освіти, накази відділу освіти та накази керівників закладів освіти, довідки, висновки ІРЦ Тисменицької районної ради. У кожному класі є асистент вчителя, укладено договори зі спеціалістами, що проводять корекційно-розвиткові заняття.
    У нашому ліцеї були затверджені Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини, до складу яких увійшли заступник керівника закладу освіти, батьки дітей, психолог, соціальний педагог, асистенти, класні керівники, ними спільно були розроблені індивідуальні програми розвитку дітей. Залучення батьків до написання програм забезпечило їх інформування про потенційні можливості дітей, динаміку їх розвитку та врегулювало низку суперечливих питань, які могли виникати між батьками та педагогами в освітньому процесі.
    У Ямницькому ліцеї індивідуальні навчальні програми для кожної дитини з особливими освітніми потребами були складені на основі Типових освітніх програм з адаптацією навчального матеріалу, урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.
Виховна робота з дітьми направлена на їх соціалізацію, формування позитивної самооцінки.
    Розклад занять для дітей з особливими освітніми потребами складено з урахуванням динаміки розумової працездатності протягом дня і тижня та з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, гранично допустимого навантаження.
Особливістю освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами є його корекційна спрямованість. Відповідно до висновків ІРЦ  передбачено години для проведення корекційно-розвиткових занять: заняття з вчителем-логопедом, з практичним психологом та із вчителем лікувальної фізкультури.

Про організацію інклюзивного навчання в Ямницькому ліцеї

 

Про організацію інклюзивного навчання в дошкільному підрозділі Ямницького ліцею

Права дитини

Усі діти мають право на отримання освіти

Усі діти мають право на любов і спілкування

Усі діти мають право на відпочинок і дозвілля

Усі діти мають право на свободу совісті, думки і релігії

Усі діти є рівні у правах. Ніхто не повинен їх порушувати

Усі діти мають право вільно висловлювати свою думку

Усі діти мають право на повноцінне харчування

Жодна дитина не повинна бути скривджена і зневажена

Безпека в Інтернеті

Нікому без дозволу батьків не давати особисту інформацію

Якщо знайдете якусь інформацію, що турбує вас, негайно сповістіть про це батьків

Ніколи не погоджуватись на зустріч з людиною, з якою ви познайомилися в Інтернеті

Не посилати свої фотографії чи іншу інформацію без дозволу батьків

Розробити з батьками правила користування Інтернетом

Не заходити на аморальні сайти

Не давати нікому крім батьків свої паролі

Не робити протизаконних вчинків в Інтернеті

Не шкодити і не заважати іншим користувачам

Корисні посилання

Контакти

77422, вул. Галицька, 55, с.Ямниця, Ямницька ОТГ, Івано-Франківська обл., Україна

yamnyca@ukr.net

+38(050) 99-59-454