+38(050) 99-59-454

Положення

про Раду профілактики правопорушень та протидії булінгу у Ямницькому ліцею

     Рада профілактики правопорушень та протидії булінгу серед неповнолітніх створюється у навчальному закладі із числа педагогічних працівників закладу, представників батьківського комітету.

     Рада профілактики правопорушень та протидії булінгу забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяє створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти.

     Метою діяльності Ради профілактики правопорушень та протидії булінгу є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

Завдання

 1. Створити максимально сприятливі умови для співробітництва педагогів, учнів та їх батьків, з метою запобігання і подолання відхилень у поведінці дітей і підлітків.

 2. Сформувати єдиний колектив із здоровим моральним мікрокліматом.

 3. Забезпечити координацію усіх ланок, які організовують життєдіяльність учнівського колективу ліцею.

 4. Постійно підвищувати ефективність виховної роботи з учнями.

 5. Сприяти розвитку учнівського самоврядування ( Учнівської ліги).

 6. Формувати громадську активність, самостійність, відповідальність учнів.

 7. Здійснювати профілактику негативних проявів поведінки неповнолітніх.

Організація роботи

     Рада профілактики правопорушень та протидії булінгу серед неповнолітніх складається із 6 осіб.

     Із працівників  ліцею до Ради входять заступник директора з виховної роботи,  соціальний педагог, педагог-організатор, психолог.

     Із  батьківської громадськості - голова Ради ліцею.

     Із учнів – президент Учнівської ліги.

     Періодичність засідань визначається в залежності від загального стану профілактичної роботи в ліцеї, необхідності в рішучих заходах (згідно плану – один раз на місяць).

     Головою Ради обирається заступник директора з виховної роботи закладу.

     Рада не підпорядковується комісіям у справах неповнолітніх.

Функції Ради профілактики

     Рада є суто профілактичним органом, що й визначає її функції.

     Діагностична функція реалізується через систему заходів, спрямованих на виявлення характеру й рівнів відхилень у поведінці учнів, з'ясування реального стану навчально-виховного процесу.

     Координуюча функція зумовлює ефективність взаємозв'язків між ланками Ради, а також суб'єктами зовнішнього впливу на характер поведінки учнів.

     Творча функція надає комісії право добору доцільних психолого- педагогічних, соціальних, організаційних впливів на школярів із урахуванням конкретних умов і особливостей.

     Проективну функцію Рада виконує, розробляючи нові ефективні форми й методи реагування на очікувану й реальну ситуацію із відхиленнями в поведінці чи із порушеннями морально-правових норм.

     Оціночно-узагальнююча функція Ради полягає у виборі адекватної системи її роботи на підставі аналізу і оцінки наявного стану.

     Просвітницька функція реалізується за рахунок створення певної системи поширення знань із права, психології, медицини, які сприятимуть ефективному вирішенню завдань профілактики правопорушень серед школярів.

     Прогнозуюча функція полягає у прогнозуванні результатів впливу педагогічних заходів на учнів, які мають відхилення у поведінці, на профілактику порушень морально-правових норм.

 

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в Ямницькому ліцеї

2019/2020

Заходи

Терміни виконання

Відповідальний

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства та булінгу

1

Підготовка наказу «Про запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти»

Останній тиждень серпня

Директор

2

Підготовка наказу «Про порядок дій персоналу при зіткненні з випадками булінгу (цькування) в закладі освіти»

Перший тиждень вересня

Заступник директора, відповідальний за напрямок профілактики та протидії насильству

3

Наради з різними категоріями працівників з питань профілактики булінгу (цькування):

·         педагогічнийперсонал;

·         допоміжнийперсонал;

·         технічнийперсонал.

Вересень

Заступник директора, відповідальний за напрямок профілактики та протидії насильству

4

Обговорення та прийняття правил поведінки в класах, оформлення правил у вигляді наочного стенду

Вересень

Класні керівники, старости класів

5

Організація механізмів звернення та встановлення інформаційних скриньок для повідомлень про випадки насильства

Вересень

Психолог, соціальний педагог

 

Класні керівники

6

Створення (або оновлення) розділу про профілактику насильства і розміщення нормативних документів на сайті ліцею

Вересень

Заступник директора, відповідальний за напрямок профілактики та протидії насильству

7

Підготовка письмового документу з посиланням на нормативні документи з профілактики насильства в освітньому середовищі для педагогів

Жовтень

Заступник директора, відповідальний за напрямок профілактики та протидії насильству в освітньому середовищі для педагогів

8

Підготовка методичних рекомендацій для педагогів:

·         з вивченняучнівського колективу;

·         з розпізнавання ознак насильства різних видівщодо дітей

Жовтень

Заступник директора, відповідальний за напрямок профілактики та протидії насильству

9

Оформлення тематичного стенду

Жовтень

Заступник директора, відповідальний за напрямок профілактики та протидії насильству

10

Підготовка тематичних буклетів з попередження насильства за участю старшокласників

Листопад

Заступник директора, відповідальний за напрямок профілактики та протидії насильству

11

Перевірка інформаційної доступності правил поведінки та нормативних документів з профілактики насильства

Листопад

Заступник директора, відповідальний за напрямок профілактики та протидії насильству, учнівське самоврядування

12

Тематичний захід/ акція учнів початкової, середньої та старшої школи

Грудень

Заступник директора, відповідальний за напрямок профілактики та протидії насильству

13

Виступ на загальношкільних батьківських зборах зборах з повідомленням про заходи з профілактики насильства в учнівському колективі та порядок реагування

Лютий

Директор, заступник директора, відповідальний за напрямок профілактики та протидії насильству

Робота з вчителями та іншими працівниками закладу освіти

14

Проведення навчальних семінарів для вчителів щодо запобігання насильства, порядку та заходів реагування

Осінні канікули

Заступник директора, відповідальний за напрямок профілактики та протидії насильству

15

Інструктивні наради з питань профілактики насильства з допоміжним та технічним персоналом

Листопад

Директор,

заступник директора, відповідальний за напрямок профілактики та протидії насильству

16

Тренінг для вчителів щодо запобігання гендерному насильству в закладі освіти

Зимові канікули

Психолог, соціальний педагог, залучені фахівці

17

Співбесіда з класними керівниками за результатами діагностики класного колективу

За результатами кожної чверті

Заступник директора, відповідальний за напрямок профілактики та протидії насильству

Психолог, соціальний педагог

18

Консультування класних керівників психологом, соціальним педагогом з проблемних ситуацій.

Впродовж навчального року

Психолог, соціальний педагог

Робота з учнями

19

Проведення тренінгів для старшокласників з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів

Впродовж року

Психолог

20

Імітаційна гра для молодших школярів (1-4-й класи) «Якщо тебе ображають»

Жовтень

Класні керівники

21

Тиждень толерантності

Листопад

Учнівське самоврядування, класні керівники

22

День відкритих дверей у шкільного психолога

Листопад

Психолог

23

Імітаційна гра для учнів середніх і старших класів «Розкажи про насильство»

Грудень

Учнівське самоврядування, класні керівники

24

Конкурс плакатів проти насильства

Березень

Учнівське самоврядування, заступник директора з виховної роботи

25

Відкриття шкільної служби медіації

Березень

Психолог,

 

навчений фахівець

Робота з батьками

26

Тематичні загальношкільні батьківські збори

Жовтень

Директор

27

Підготовка пам'ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям

Жовтень

Заступник директора, відповідальний за напрямок профілактики та протидії насильству

28

Відкриття сімейного клубу «Діти без насильства»

Листопад

Психолог, голова батьківського комітету

29

Тематичні батьківські збори в класах

Грудень

Класні керівники

30

Проведення консультацій психолога з питань взаємин батьків з дітьми

Впродовж року

Психолог,

 

класні керівники

31

Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів дітей

1 раз на місяць

Уповноважений з прав дитини закладу освіти

Моніторинг освітнього середовища закладу освіти

32

Самооцінка закладу освітиза показниками                         безпеки, комфортності,інклюзивності

2 рази на рік

Адміністрація школи, колектив закладу

33

Анонімне анкетування учнів 5-11-го класів про випадки насильства у школі

Впродовж року

Психолог

34

Анкетування батьків про безпеку в закладі освіти

Грудень

Класні керівники

35

Діагностика стосунків у закладі освіти. Анкетування учнів та вчителів

Лютий

Психолог, соціальний педагог

36

Аналіз інформації з журналу обліку випадків насильства

Щомісяця

Заступник директора, відповідальний за напрямок профілактики та протидії насильству

37

Підготовка звіту про виконання заходів з профілактики насильства

 

Травень- червень

Заступник директора, відповідальний за напрямок профілактики та протидії насильству

 

Права дитини

Усі діти мають право на отримання освіти

Усі діти мають право на любов і спілкування

Усі діти мають право на відпочинок і дозвілля

Усі діти мають право на свободу совісті, думки і релігії

Усі діти є рівні у правах. Ніхто не повинен їх порушувати

Усі діти мають право вільно висловлювати свою думку

Усі діти мають право на повноцінне харчування

Жодна дитина не повинна бути скривджена і зневажена

Безпека в Інтернеті

Нікому без дозволу батьків не давати особисту інформацію

Якщо знайдете якусь інформацію, що турбує вас, негайно сповістіть про це батьків

Ніколи не погоджуватись на зустріч з людиною, з якою ви познайомилися в Інтернеті

Не посилати свої фотографії чи іншу інформацію без дозволу батьків

Розробити з батьками правила користування Інтернетом

Не заходити на аморальні сайти

Не давати нікому крім батьків свої паролі

Не робити протизаконних вчинків в Інтернеті

Не шкодити і не заважати іншим користувачам

Корисні посилання

Контакти

77422, вул. Галицька, 55, с.Ямниця, Ямницька ОТГ, Івано-Франківська обл., Україна

yamnyca@ukr.net

+38(050) 99-59-454